Libro blanco

Kompetenser: Den moderna arbetsstyrkans nya språk

Kompetenser är den gemensamma länken mellan våra HR-system och medarbetare. Skills Graph är ett anpassningsbart AI-ramverk som kartlägger och automatiskt kopplar kompetens till kursinnehåll, jobbroller, personer och mycket mer. Er organisation kan då på ett snabbt sätt identifiera de kompetenser som behövs för varje tjänst, utforma målinriktade karriärvägar och rekommendera den utbildning dina medarbetare vill ha och behöver för att vara framgångsrika, för organisationen och för dem personligen.

Ladda ner denna rapport för att lära dig mer om Cornerstone Skills Graph.

Recursos relacionados

¿Desea seguir formándose? Explore nuestros productos, las historias de nuestros clientes y las últimas novedades del sector.

Carreras profesionales basadas en las habilidades y en IA

Historia de cliente

Carreras profesionales basadas en las habilidades y en IA

DHL Group es la compañía logística líder a nivel mundial. DHL está compuesta por un conjunto de divisiones de negocio estrechamente entrelazadas que trabajan juntas para satisfacer las necesidades de los clientes.

Concierte una reunión individual personalizada

Hable con un experto de Cornerstone sobre cómo podemos ayudarle a satisfacer las necesidades de gestión de personal particulares de su organización.

© Cornerstone 2023
Aviso legal