Livre blanc

Kompetenser: Den moderna arbetsstyrkans nya språk

Kompetenser är den gemensamma länken mellan våra HR-system och medarbetare. Skills Graph är ett anpassningsbart AI-ramverk som kartlägger och automatiskt kopplar kompetens till kursinnehåll, jobbroller, personer och mycket mer. Er organisation kan då på ett snabbt sätt identifiera de kompetenser som behövs för varje tjänst, utforma målinriktade karriärvägar och rekommendera den utbildning dina medarbetare vill ha och behöver för att vara framgångsrika, för organisationen och för dem personligen.

Ladda ner denna rapport för att lära dig mer om Cornerstone Skills Graph.

Ressources similaires

Vous souhaitez continuer à apprendre ? Découvrez nos produits, les témoignages de nos clients et les actualités du secteur.

Des carrières axées compétences grâce à l'IA

Témoignage de client

Des carrières axées compétences grâce à l'IA

Le groupe DHL est le leader mondial de la logistique. DHL se compose de plusieurs divisions commerciales très soudées qui travaillent en synergie pour répondre aux besoins des clients.

Planifiez un entretien personnalisé

Discutez avec un expert Cornerstone pour savoir comment nous pouvons répondre aux besoins spécifiques de votre organisation en matière de gestion du personnel.

© Cornerstone 2024
Mentions légales