Whitepaper

Kompetenser: Den moderna arbetsstyrkans nya språk

Kompetenser är den gemensamma länken mellan våra HR-system och medarbetare. Skills Graph är ett anpassningsbart AI-ramverk som kartlägger och automatiskt kopplar kompetens till kursinnehåll, jobbroller, personer och mycket mer. Er organisation kan då på ett snabbt sätt identifiera de kompetenser som behövs för varje tjänst, utforma målinriktade karriärvägar och rekommendera den utbildning dina medarbetare vill ha och behöver för att vara framgångsrika, för organisationen och för dem personligen.

Ladda ner denna rapport för att lära dig mer om Cornerstone Skills Graph.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

10 rules of effective peer-to-peer communications

Blog Post

10 rules of effective peer-to-peer communications

Much of the work we do every day depends on having a positive working relationship with our colleagues. Yes, having a good rapport with the boss is important, but some of us can go days without speaking to our boss. Ah but co-workers? We talk to them every single day.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2023
Legal