eBook

Ontwikkel buitengewone en inspirerende managers

Nonprofit page hero

In 2018 bleek uit een onderzoek van Udemy dat bijna de helft van de ondervraagde medewerkers was opgestapt vanwege een slechte manager. Bovendien was twee derde van mening dat hun manager niet de juiste managementtraining had gehad.

Conclusie? Medewerkers verlaten niet hun baan – ze verlaten hun baas. Dat is slecht nieuws voor organisaties die plannen maken voor innovatie, opvolging en een lang voortbestaan. Mensen zijn het waardevolste bezit van een organisatie – en personeelsverloop is duur, niet alleen vanwege de kosten van werving en selectie, indienstneming en opleiding, maar ook door het opgelopen productiviteitsverlies.

Het is al moeilijk genoeg om een goede baas te zijn, laat staan een uitstekende.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

5 generations in the workforce: How to engage each through learning

Article

5 generations in the workforce: How to engage each through learning

Some of us learn best by seeing, others by listening and others by doing. In the same way, there are variations in how different generations develop new skills.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal