Dietro le quinte della nuova audace visione di Cornerstone per una forza lavoro pronta per il futuro

Blog Post

Dietro le quinte della nuova audace visione di Cornerstone per una forza lavoro pronta per il futuro

Un marchio, un'immagine. Non si tratta di un nuovo logo anche se, come avrai notato, ne abbiamo uno. Non si tratta di un nuovo scopo perché, da oltre 20 anni, il nostro chiodo fisso è sempre stato aiutare le persone a mettere a frutto il loro potenziale e a raggiungere traguardi incredibili.

Theresa Damato

Bakom kulisserna: Cornerstones djärva nya vision för att driva framtidssäkra medarbetare

Article

Bakom kulisserna: Cornerstones djärva nya vision för att driva framtidssäkra medarbetare

Ett nytt varumärke. - so what? Det här handlar inte om vår nya logga, även om du kanske sett att vi har en. Det handlar inte om en ny målsättning heller. I över 20 år har vi fokuserat på att hjälpa medarbetare förverkliga sin fulla potential och åstadkomma fantastiska saker.

© Cornerstone 2024
Legal