Healthcare

Förbättra kvaliteten på ditt arbete och din patientvård

Föreställ dig på nytt hur din verksamhet attraherar, utvecklar och behåller nästa generation av sjukvårdsledare.

Proudly Trusted by 6,000+ organizations across the globe

Utvecklad för hälso- och sjukvården

Leverera bedömningar i rätt tid

Engagera din personal och förbättra patientvården genom att ge feedback, vägledning och erkännande på ett effektivare sätt.

Förenkla ackrediteringsrapporteringen

Gör ackrediteringsrevisioner av Joint Commission, CMS, OSHA, ANCC etc. enklare med omedelbar tillgång till rapporter, data och information.

Skapa en inlärningsmiljö

Öka medarbetarnas färdigheter för att möta förändrade behov på arbetsplatsen och hos patienterna med hjälp av interaktiva sociala, virtuella och mobila verktyg.

Engagera din personal

Följ upp personliga mål, bygg upp engagemang, öka anslutningen och dela kunskap med samarbete i realtid på ett och samma ställe.

Lösningar som fungerar för hälso- och sjukvården

Koppla samman organisationens mål och talanginitiativ med dina medarbetare

Omfattande riskreducering

Omfattande riskreducering

Leverera målinriktat utbildningsinnehåll och utvärdera kompetens för att avgöra var ytterligare utbildning behövs, samtidigt som du spårar efterlevnaden för att minska riskerna.

Personliga inlärningsupplevelser

Personliga inlärningsupplevelser

Utnyttja maskininlärning och AI-drivna insikter för att rekommendera rätt utbildningsinnehåll till varje anställd, levererat via en plattform i konsumentklass.

Realtidsanalys

Realtidsanalys

Skapa anpassade rapporter som hjälper dig att spåra mätvärden och belysa hur du kan förbättra inlärningen för dina medarbetare eftersom varje utbildningsinitiativ är unikt.

Du är i gott sällskap.

Du är i gott sällskap.

Betrodd av sjukvårdsorganisationer

“ Var och en av våra över 7 000 anställda och läkare har olika inlärningsstilar, tilldelad utbildning i regelverk, tidsramar för slutförande — och listan är lång. Cornerstone gör det möjligt för oss att automatiskt leverera riktad utbildning till rätt person på kortare tid. ”

Tracy Hall

Specialist på organisationsutveckling, MidMichigan Health

Boka ett personligt möte

Tala med en Cornerstone-expert och diskutera din organisations unika behov för personalhantering.