Healthcare

Förbättra kvaliteten på ditt arbete och din patientvård

Fundera på hur din verksamhet attraherar, utvecklar och behåller nästa generation av ledare inom sjukvårdsbranschen.

Vi är stolta över att mer än 7 000 organisationer över hela världen har förtroende för oss

Lösningar som fungerar för hälso- och sjukvården

Koppla samman organisationens mål och talanginitiativ med dina medarbetare

Omfattande riskreducering

Omfattande riskreducering

Leverera målinriktat utbildningsinnehåll och utvärdera kompetens för att avgöra var ytterligare utbildning behövs, samtidigt som du spårar efterlevnaden för att minska riskerna.

Personliga lärandeupplevelser

Personliga lärandeupplevelser

Utnyttja maskininlärning och AI-drivna insikter för att rekommendera rätt utbildningsinnehåll till varje anställd, levererat via en plattform utvecklad för konsumenter.

Realtidsanalys

Realtidsanalys

Skapa anpassade rapporter som hjälper dig att spåra mätvärden och visa hur du kan förbättra inlärningen för dina medarbetare eftersom varje utbildningsinitiativ är unikt.

Du är i gott sällskap.

Du är i gott sällskap.

Var och en av våra över 7 000 anställda och läkare har olika inlärningsstilar, olika utbildning i regelverk, tidsramar för slutförande — och så vidare, listan är lång. Cornerstone gör det möjligt för oss att automatiskt leverera skräddarsydd utbildning till rätt person på kortare tid.”

Related Resources

Healthcare tips, guides, and best practices

Mot en hållbar framtid

Datablad

Mot en hållbar framtid

Vi har efter samtal med en rad olika kunder förstått att ni behöver specialiserad utbildning fokuserad på hållbarhet. Och nu med Cornerstone Content Anytime: Hållbarhet, kan du ge din organisation möjlighet att göra en positiv påverkan mot en hållbar framtid. Företaget kan bygga vidare på dessa utbildningar för att stärka organisationen, maximera möjligheter och minimera risker. Allt för att ni ska fortsätta blomstra i en föränderlig värld.

Boka ett personligt möte

Tala med en Cornerstone-expert och diskutera din organisations unika behov för personalhantering.

© Cornerstone 2023
Juridiskt