Healthcare

Förbättra kvaliteten på ditt arbete och din patientvård

Fundera på hur din verksamhet attraherar, utvecklar och behåller nästa generation av ledare inom sjukvårdsbranschen.

Vi är stolta över att mer än 7 000 organisationer över hela världen har förtroende för oss

Lösningar som fungerar för hälso- och sjukvården

Koppla samman organisationens mål och talanginitiativ med dina medarbetare

Omfattande riskreducering

Omfattande riskreducering

Leverera målinriktat utbildningsinnehåll och utvärdera kompetens för att avgöra var ytterligare utbildning behövs, samtidigt som du spårar efterlevnaden för att minska riskerna.

Personliga lärandeupplevelser

Personliga lärandeupplevelser

Utnyttja maskininlärning och AI-drivna insikter för att rekommendera rätt utbildningsinnehåll till varje anställd, levererat via en plattform utvecklad för konsumenter.

Realtidsanalys

Realtidsanalys

Skapa anpassade rapporter som hjälper dig att spåra mätvärden och visa hur du kan förbättra inlärningen för dina medarbetare eftersom varje utbildningsinitiativ är unikt.

Du är i gott sällskap.

Du är i gott sällskap.

Högt ansedd av sjukvårdsorganisationer

“ Var och en av våra över 7 000 anställda och läkare har olika inlärningsstilar, olika utbildning i regelverk, tidsramar för slutförande — och så vidare, listan är lång. Cornerstone gör det möjligt för oss att automatiskt leverera skräddarsydd utbildning till rätt person på kortare tid. ”
Tracy Hall

Tracy Hall

Specialist på organisationsutveckling, MidMichigan Health

Related Resources

Healthcare tips, guides, and best practices

Checklista: HR-programvara för kompetensförsörjning till affärskritiska roller

eBook

Checklista: HR-programvara för kompetensförsörjning till affärskritiska roller

Om dina medarbetare får prova på att arbeta i flera olika roller breddar de sin kompetens, samarbetar bättre med andra affärsområden och blir mer produktiva. Och du kommer dessutom att minska tiden det tar för de "nyanställda" att bli produktiva eftersom de redan tidigare blivit introducerade till organisationen när de går in i sin nya roll. Det finns många fördelar med att se sig om i den egna personalstyrkan vid rekrytering.

Boka ett personligt möte

Tala med en Cornerstone-expert och diskutera din organisations unika behov för personalhantering.

© Cornerstone 2022
Juridiskt