Fiche technique

Bättre medarbetardata. Bättre beslut.

Genom att centralisera HR-registerhantering ger ni medarbetarna de verktyg de behöver för att känna sig stöttade, utbildade, belönade och engagerade.

Ett framgångsrikt projekt för styrning av humankapital kräver medarbetar- och organisationsdata av hög kvalitet. Med Cornerstone HR kan du ge både medarbetare och chefer möjligheten att direkt se och redigera sina data, vilket ger dig uppdaterad information för bättre strategisk planering. Företagets HR-avdelning kan enkelt påbörja viktiga HR-processer och inleda nyckelåtgärder, som att utveckla förbättringsplaner, spåra provanställningsperioder och hantera introduktion för nyanställda och avslut av medarbetares anställningar

Ressources similaires

Vous souhaitez continuer à apprendre ? Découvrez nos produits, les témoignages de nos clients et les actualités du secteur.

Déployer une plateforme de contenus : l’expérience du groupe Delachaux

Billet de blog

Déployer une plateforme de contenus : l’expérience du groupe Delachaux

Permettre à tous les salariés de se former quand ils le veulent, comme ils le veulent : c’est ce que les plateformes de contenus digitales rendent aujourd’hui possible. Mais le rêve ne devient pas réalité en claquant des doigts : de la décision à l’appropriation par les utilisateurs, il y a bien des étapes à franchir. Les retours d’expérience restent le meilleur moyen de s’en faire une idée. Le Groupe Delachaux, par la voix de sa Learning & Development Manager Hong Nguyen, a détaillé lors d’un récent webinar le déploiement de la solution de Cornerstone Content Anytime.

Planifiez un entretien personnalisé

Discutez avec un expert Cornerstone pour savoir comment nous pouvons répondre aux besoins spécifiques de votre organisation en matière de gestion du personnel.

© Cornerstone 2023
Mentions légales