Fiche technique

Bättre medarbetardata. Bättre beslut.

Genom att centralisera HR-registerhantering ger ni medarbetarna de verktyg de behöver för att känna sig stöttade, utbildade, belönade och engagerade.

Ett framgångsrikt projekt för styrning av humankapital kräver medarbetar- och organisationsdata av hög kvalitet. Med Cornerstone HR kan du ge både medarbetare och chefer möjligheten att direkt se och redigera sina data, vilket ger dig uppdaterad information för bättre strategisk planering. Företagets HR-avdelning kan enkelt påbörja viktiga HR-processer och inleda nyckelåtgärder, som att utveckla förbättringsplaner, spåra provanställningsperioder och hantera introduktion för nyanställda och avslut av medarbetares anställningar

Ressources similaires

Vous souhaitez continuer à apprendre ? Découvrez nos produits, les témoignages de nos clients et les actualités du secteur.

Des carrières axées compétences grâce à l'IA

Témoignage de client

Des carrières axées compétences grâce à l'IA

Le groupe Deutsche Post DHL (DPDHL) est le leader mondial de la logistique. DPDHL se compose de plusieurs divisions commerciales très soudées qui travaillent en synergie pour répondre aux besoins des clients.

Planifiez un entretien personnalisé

Discutez avec un expert Cornerstone pour savoir comment nous pouvons répondre aux besoins spécifiques de votre organisation en matière de gestion du personnel.

© Cornerstone 2023
Mentions légales