Användarvillkor för Cornerstone OnDemand

(Senast uppdaterad: juli 2023)

Cornerstone OnDemand, Inc., tillsammans med sina helägda dotterbolag (tillsammans "Cornerstone", "vi", "oss" eller "vår"), har skapat, äger och driver flera webbplatser. Dessa användarvillkor ("Användarvillkor") reglerar åtkomst till och användning av Cornerstones webbplatser, tjänster, programvara och applikationer som tillhandahålls online och/eller görs tillgängliga offline via en dator eller mobil enhet (tillsammans "Tjänsten"). Genom att använda tjänsten godkänner du att vara bunden av dessa användarvillkor, såvida inte du eller din organisation har ingått ett separat skriftligt avtal (ett "Avtal") med oss, i vilket fall de villkoren ska ha företräde framför dessa användarvillkor. Dessa användarvillkor omfattar genom hänvisning Cornerstones integritetspolicy. Integritetspolicy.

Cornerstone kan när som helst ändra dessa Användarvillkor, och en sådan ändring ska träda i kraft det datum som anges i de ändrade Användarvillkoren. Din fortsatta användning av tjänsten efter en ändring av dessa användarvillkor innebär att du samtycker till och accepterar de reviderade villkoren. Om du inte samtycker till något av dessa villkor eller framtida ändringar ska du inte använda eller få tillgång till (eller fortsätta att få tillgång till) tjänsten.

1. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN

Tjänsten ger användare möjlighet att göra följande: visa online-innehåll (t.ex. i form av text, bilder, video, flash), delta i onlineklasser/-tester, komma i kontakt med andra användare, delta i onlinediskussioner, skapa onlinegrupper för särskilda ämnen, genomföra resultatbedömningar och sätta upp mål, genomföra successionsplanering, skapa och/eller administrera klasser/tester, erbjuda klasser/tester till försäljning och köpa varor och tjänster som erbjuds av Cornerstone eller tredje part (var och en är en "tredje part"). Om inte annat uttryckligen anges ska alla nya funktioner som utökar eller förbättrar tjänsten omfattas av dessa användarvillkor. Tjänsten får inte användas i något ändamål som inte uttryckligen är tillåtet enligt dessa användarvillkor. Du får inte reproducera, kopiera, duplicera, sälja eller återförsälja någon del av Tjänsten, utom i den begränsade utsträckning som uttryckligen tillåts enligt dessa användarvillkor.

2. ANVÄNDNING OCH ÅTKOMSTRÄTTIGHETER

Med hänsyn till din användning av Tjänsten intygar du att du inte är en person som är förhindrad att använda Tjänsten enligt lagstiftningen i någon tillämplig jurisdiktion. Du samtycker också till att: (a) tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information om dig enligt vad som kan krävas av registreringsformulär på Tjänsten ("Registreringsuppgifter"), (b) upprätthålla säkerheten för ditt lösenord och din identifiering, (c) upprätthålla och omedelbart uppdatera Registreringsuppgifterna, och all annan information som du tillhandahåller Cornerstone, för att hålla dem korrekta, aktuella och fullständiga, och (d) ansvara för all användning av ditt konto och alla åtgärder som äger rum med hjälp av ditt konto. Om du tillhandahåller information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, eller om Cornerstone har rimliga skäl att misstänka att sådan information är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, har Cornerstone rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all nuvarande eller framtida användning av tjänsten.

Du är ansvarig för all aktivitet som sker på ditt konto och ska följa alla tillämpliga lokala, provinsiella, federala och utländska lagar, fördrag och förordningar i samband med din användning av Cornerstone, inklusive, men inte begränsat till, de som är relaterade till personlig integritet och dataskydd. Du får aldrig använda en annan användares konto utan tillstånd. Du måste omedelbart meddela Cornerstone om varje säkerhetsöverträdelse eller obehörig användning av ditt konto. Cornerstone ansvarar inte för förlust orsakad av obehörig användning av ditt konto, men du är ansvarig för Cornerstones eller andras förlust på grund av sådan obehörig användning. Alla användarnamn och lösenord förblir Cornerstones egendom och kan när som helst avbrytas, ändras eller upphävas av Cornerstone utan förvarning. Cornerstone har ingen skyldighet att verifiera den faktiska identiteten eller behörigheten hos användaren av ett användarnamn eller lösenord.

Genom att ge Cornerstone din e-postadress samtycker du till att vi använder e-postadressen för att skicka dig meddelanden relaterade till Tjänsten, inklusive meddelanden som krävs enligt lag, i stället för kommunikation via post. Vi kan också använda din e-postadress för att skicka andra meddelanden till dig, inklusive ändringar av funktioner i tjänsten och specialerbjudanden. Om du inte vill ta emot sådana e-postmeddelanden kan du välja bort dem genom att ändra inställningarna i dina kontoinställningar. Om du väljer bort detta kan det innebära att du inte får e-postmeddelanden om uppdateringar, förbättringar eller erbjudanden.

3. ÄGANDERÄTT TILL INNEHÅLLET OCH BEGRÄNSAD LICENS

Följande definitioner gäller för material i Tjänsten:

(a) "Innehåll" avser allt innehåll, inklusive, men inte begränsat till, foton, profiler, meddelanden, anteckningar, text, kurser, tester, information, musik, video, annonser, listor och annat innehåll som visas var som helst på Tjänsten vid vilken tidpunkt som helst.

(b) "Användarinnehåll" innebär allt innehåll som du laddar upp, publicerar, erbjuder, visar (kollektivt "postar"), överför, säljer, delar och/eller på annat sätt gör tillgängligt på och/eller via tjänsten.

(c) Med "innehåll från tredje part" avses allt innehåll som en tredje part publicerar, överför, säljer, delar och/eller på annat sätt gör tillgängligt på och/eller via tjänsten.

(d) "Webbplatsinnehåll": allt innehåll som varken är användarinnehåll eller innehåll från tredje part.

Tjänsten och webbplatsens innehåll (Site Content) är Cornerstones, dess användares eller dess licensgivares egendom, med alla rättigheter förbehållna. Varken tjänsten eller webbplatsens innehåll får modifieras, kopieras, distribueras, ramas in, reproduceras, återpubliceras, laddas ner, visas, publiceras, överföras eller säljas i någon form eller på något sätt, helt eller delvis, utan föregående skriftligt tillstånd från Cornerstone.Cornerstone ger dig en begränsad licens för att få tillgång till och använda alla delar av webbplatsens innehåll som du har fått tillgång till på korrekt sätt, dock endast för personlig användning och under förutsättning att alla upphovsrättsliga och äganderättsliga skrivningar behålls oförändrade. En sådan licens är begränsad och underställd dessa användarvillkor och omfattar inte datautvinning, robotar eller liknande metoder för att samla in och extrahera data.

Dina rättigheter att använda innehåll från tredje part regleras av licensvillkoren för tredje part som fastställs av dessa tredje parter från tid till annan.

All användning av Tjänsten eller webbplatsens innehåll på annat sätt än vad som uttryckligen tillåts här, utan föregående skriftligt tillstånd från Cornerstone eller den tillämpliga tredje parten, i förekommande fall, är strängt förbjuden och kommer att avsluta den här beviljade licensen. Sådan otillåten användning kan också bryta mot tillämpliga lagar, inklusive men inte begränsat till upphovsrätts- och varumärkeslagar. Om det inte uttryckligen anges här ska inget i dessa användarvillkor tolkas som att de ger någon licens till immateriella rättigheter, vare sig genom estoppel, underförstått eller på annat sätt. Denna licens kan återkallas när som helst utan förvarning och med eller utan orsak.

Då och då kan Cornerstone erbjuda en tidsbegränsad kampanj till specifika Cornerstone-kunder och andra företag eller enskilda användare för att delta i gratis online-utbildning (ett "digitalt utbildningsevenemang"). Dessa kurser väljs ut av Cornerstone och omfattar en del av Cornerstones kurskatalog från en mängd olika kursutgivare. Följande ytterligare villkor gäller för digitala utbildningsevenemang som du deltar i:

Cornerstone samlar in de uppgifter som du anger i registreringsformuläret, inklusive men inte begränsat till ditt namn, din e-postadress och din yrkestitel. Dessutom samlar vi in information om de kurser som du påbörjat och/eller avslutat samt all relaterad information om dina utskrifter, t.ex. dina certifieringar eller testresultat.Cornerstone kan dela den insamlade informationen med din arbetsgivare, t.ex. kursregistrering, för information om vilka kurser deras anställda är intresserade av.

Den information som samlas in kommer också att användas av Cornerstone för att utvärdera det digitala utbildningsevenemanget och för att fastställa vilka kurser som ska erbjudas i framtida digitala utbildningsevenemang. Den information som används kommer att vara aggregerad, anonymiserad data som också kan användas för att tillhandahålla benchmarking för kurser som tas av specifika branscher eller lokala marknader.

Cornerstone kommer att behålla din inloggning och dina utskrifter så att du kan fortsätta din utbildning genom framtida digitalt lärande, om så erbjuds.Cornerstone kommer att behålla informationen i fem (5) år om du inte uttryckligen väljer bort programmet för digitalt lärande genom att skicka ett e-postmeddelande till onlinelearninghelp@csod.com.

4. VARUMÄRKEN

"Cornerstone", "Cornerstone OnDemand" och annan Cornerstone-grafik, logotyper, design, sidrubriker, knappikoner, skript och servicenamn är registrerade varumärken, varumärken eller handelsbeteckningar som tillhör Cornerstone. Varumärken och handelsbeteckningar som används av tredje part i samband med försäljning eller licensiering av deras varor eller tjänster i tjänsten tillhör respektive ägare.

Varumärken och handelsbeteckningar får inte användas, kopieras eller imiteras utan föregående skriftligt tillstånd från respektive ägare. Detta gäller även delar av varumärken och/eller delar av domännamn eller i samband med produkter eller tjänster och på sätt som kan leda till förvirring.

5. ANVÄNDARINNEHÅLL

Du är ensam ansvarig för allt Användarinnehåll. Du förstår och godkänner att Cornerstone kan, men inte är skyldig att, granska, radera och/eller ta bort Användarinnehåll (utan förvarning) efter eget gottfinnande, oavsett anledning, inklusive, men inte begränsat till, Användarinnehåll som, i varje enskilt fall enligt Cornerstones bedömning, bryter mot dessa Användarvillkor, kan vara stötande, olagligt eller kan bryta mot användares eller andras rättigheter, skada eller hota säkerheten för dem.

Du samtycker till att inte:

(a) publicera, överföra, sälja, dela eller på annat sätt tillgängliggöra Användarinnehåll som är olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, trakasserande, skadegörande, ärekränkande, vulgärt, obscent, ärekränkande, inkräktande på någon annans privatliv, hatiskt eller rasistiskt, etniskt eller på annat sätt stötande;

(b) publicera, överföra, sälja, dela eller på annat sätt tillgängliggöra Användarinnehåll som du inte har skapat eller som du inte har tillstånd att publicera, överföra, sälja eller dela;

(c) publicera, överföra, sälja, dela eller på annat sätt tillgängliggöra Användarinnehåll (i) som bryter mot någon federal, provinsiell, utländsk eller lokal lag eller förordning, (ii) som du inte har full befogenhet och behörighet att distribuera, inklusive alla nödvändiga licenser och tillstånd, eller (iii) som Cornerstone efter eget gottfinnande bedömer som olämpligt att distribuera via tjänsten;

(d) publicera, överföra, sälja, dela eller på annat sätt tillgängliggöra Användarinnehåll som bryter mot patent, varumärken, företagshemligheter, upphovsrätt, rätten till privatliv eller publicitet eller annan äganderätt som tillhör någon part; och förfalska headers eller på annat sätt manipulera identifierare för att dölja Användarinnehålls ursprung.

Du är ensam ansvarig, på egen bekostnad, för att skapa säkerhetskopior och ersätta Användarinnehåll som du lägger upp eller lagrar i tjänsten eller tillhandahåller Cornerstone. När du lägger upp Användarinnehåll i Tjänsten godkänner och instruerar du oss att göra sådana kopior som vi anser nödvändiga för att underlätta uppläggningen och lagringen av Användarinnehållet i Tjänsten.

6. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

Du samtycker till att du när du använder och/eller har tillgång till Tjänsten inte ska:

(a) publicera, överföra, sälja, dela eller på annat sätt tillgängliggöra oönskad kommersiell e-post eller "spam". Detta inkluderar, utan begränsning, oetisk marknadsföring, reklam eller annan praxis som på något sätt är kopplad till "skräppost", såsom (i) att skicka massmejl till mottagare som inte har begärt att få e-post från dig eller med en falsk returadress, (ii) att marknadsföra en webbplats med olämpliga länkar, titlar och beskrivningar, eller (iii) att marknadsföra din webbplats genom att publicera flera identiska inlägg i offentliga forum;

(b) använda eller initiera något automatiserat system, inklusive men inte begränsat till "robotar", "spindlar", "offline-läsare" osv, som får tillgång till tjänsten på ett sätt som skickar fler förfrågningsmeddelanden till tjänstens servrar än vad en människa rimligen kan producera under samma tidsperiod med hjälp av en konventionell webbläsare på nätet;

(c) publicera, överföra, sälja, dela eller på annat sätt tillgängliggöra material som innehåller programvaruvirus eller annan datorkod, filer eller program som är utformade för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos programvara eller hårdvara för datorer eller telekommunikationsutrustning;

(d) störa eller avbryta Tjänsten eller servrar eller nätverk som är anslutna till Tjänsten, eller inte följa krav, förfaranden, policyer eller regler för nätverk som är anslutna till Tjänsten;

(e) skada, förfölja, trakassera eller på annat sätt kränka andras rättigheter på något sätt när du använder tjänsten;

(f) utge dig för att vara en person eller enhet, inklusive, men inte begränsat till, en Cornerstone-tjänsteman, forumledare, guide eller värd, eller felaktigt ange eller på annat sätt förvränga din anknytning till en person eller enhet;

(g) avsiktligt eller oavsiktligt bryta mot någon tillämplig lokal, statlig, nationell eller internationell lag;

(h) främja eller tillhandahålla instruktionsinformation om olaglig verksamhet, främja fysisk skada eller kränkning av någon grupp eller individ eller främja grymhet mot djur;

(i) överskrida omfattningen av en Cornerstone-tjänst eller Cornerstone-produkt som du har registrerat dig för, till exempel genom att få tillgång till och använda verktyg som du inte har rätt att använda, eller genom att radera, lägga till eller på annat sätt ändra andra personers kommentarer eller innehåll; och

(j) samla in eller inhämta personligt identifierbar information, inklusive kontonamn, från tjänsten.

Du förstår att du genom att använda tjänsten kan komma att utsättas för innehåll som du anser vara stötande, oanständigt eller olämpligt. Du bekräftar att Cornerstone inte förhandsgranskar användarinnehåll eller innehåll från tredje part. Du samtycker till att du måste utvärdera och bära alla risker som är förknippade med användningen av innehåll från tredje part eller innehåll på webbplatsen, inklusive all tillit till riktighet, fullständighet och användbarhet av sådant innehåll.

7. POLICY FÖR IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Cornerstone respekterar andras immateriella rättigheter och andra rättigheter, och vi ber dig att göra detsamma. Det är förbjudet att ladda upp, publicera eller på annat sätt överföra innehåll som kränker andras immateriella rättigheter och andra rättigheter på eller via tjänsten. Cornerstone ansvarar inte för användarnas uppförande och har inget ansvar för användarinnehåll eller för förlust eller förvanskning av det.

Det är Cornerstones policy att där det anses lämpligt och efter Cornerstones eget gottfinnande inaktivera och/eller avsluta konton för användare som kan göra intrång eller upprepade gånger gör intrång i Cornerstones och/eller andras upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter.

8. CORNERSTONE MARKETPLACE

Cornerstone kan då och då erbjuda varor och tjänster via tjänsten, och kan erbjuda dig eller andra tredje parter möjligheten att erbjuda och/eller köpa varor och tjänster för försäljning till och/eller från tredje parter via tjänsten ("transaktion med tredje part"). Alla transaktioner som utförs i samband med denna aspekt av tjänsten är föremål för och styrs av sådana riktlinjer som Cornerstone då och då publicerar ("Riktlinjerna"), liksom dessa användarvillkor. Riktlinjerna kan när som helst ändras utan förvarning, efter Cornerstones eget gottfinnande; du bör läsa igenom Riktlinjerna innan du genomför en transaktion med tredje part.

Du är ensam ansvarig för dina interaktioner med andra användare av tjänsten. Parterna i en transaktion med en tredje part är ensamma ansvariga för alla interaktioner med varandra, för att ordna betalning och utbyte av de varor eller tjänster som köpts, om tillämpligt, och för resultaten och utförandet av alla transaktioner eller relationer som ingåtts med tredje part via tjänsten. Inköp av produkter eller tjänster från tredje part via Cornerstone omfattas av dessa tredje parters försäljningsvillkor, eftersom dessa transaktioner sker enbart mellan dig och den andra parten i transaktionen.

Du bekräftar att Cornerstone, och dess dotterbolag, anslutna företag, tjänstemän, styrelseledamöter, aktieägare, agenter, licensgivare, leverantörer, co-brandingpartner eller andra partner, anställda, efterträdare och överlåtare ("Cornerstone-parterna") inte är ansvariga för någon handling eller underlåtelse av handling av någon tredje part i en transaktion, för någon underlåtenhet att utföra, att betala eventuella belopp som ska betalas eller att leverera avtalade varor eller tjänster, eller för någon annan aspekt av en transaktion med en tredje part. Möjligheten att genomföra transaktioner med tredje part eller på annat sätt handla med tredje part via Tjänsten tillhandahålls av Cornerstone "i befintligt skick" och alla sådana transaktioner och affärer sker på egen risk. Du samtycker till att du är ensam ansvarig för att fastställa tredje parts licensvillkor för användarinnehåll som du tillhandahåller till Tjänsten, och att Cornerstone inte har något ansvar för det fall tredje part bryter mot sådana tredje parts licensvillkor, och att du är ensam ansvarig för detta.

9. AVGIFTER

Cornerstone kan då och då ta ut avgifter för användningen av Tjänsten. Våra eventuella avgifter finns tillgängliga på Tjänsten. Om inget annat anges är våra avgifter angivna i amerikanska dollar. Du och/eller din organisation är ansvarig för att betala alla avgifter som är förknippade med användningen av Tjänsten via ditt konto och för alla tillämpliga skatter.

Dessutom kan tredje parter ta ut avgifter för tredje parts innehåll som de tillhandahåller via Tjänsten. De avgifter och priser som tas ut av tredje parter finns tillgängliga i deras lista på vår marknadsplats. Vissa skatter och statliga avgifter kan betalas i samband med köp som du gör från tredje parter via tjänsten. Cornerstone är inte ansvarig för någon transaktion mellan dig och sådana tredje parter, och som ett resultat av detta har vi ingen kontroll över kvaliteten, säkerheten eller lagligheten hos de varor eller tjänster som annonseras, sanningen eller noggrannheten i alla beskrivningar, eller förmågan hos säljarna att sälja eller köparna att betala. Vi tar inget ansvar för sådana skatter och statliga avgifter.

11. INTERNATIONELL ANVÄNDNING

Med tanke på internets globala karaktär samtycker du till att följa alla lokala regler om uppförande online och acceptabelt innehåll. Du samtycker särskilt till att följa alla tillämpliga lagar om överföring av tekniska data i det land, den jurisdiktion, den stat och den ort där du är bosatt. Cornerstone gör inga utfästelser om att Tjänsten är lämplig eller tillgänglig för användning på din plats. Åtkomst till Tjänsten från din jurisdiktion sker på egen risk, och du är ansvarig för att följa den lokala lagstiftningen.

11. LÄNKAR

Vi kan tillhandahålla, eller tredje part kan tillhandahålla, länkar till andra webbplatser eller resurser.Eftersom Cornerstone inte har någon kontroll över sådana webbplatser och resurser, bekräftar och godkänner du att Cornerstone inte är ansvarig för tillgängligheten av sådana externa webbplatser eller resurser, och att Cornerstone inte godkänner och inte är ansvarig för innehåll, reklam, produkter eller annat material som finns på eller är tillgängligt från sådana webbplatser eller resurser. Du bekräftar och godkänner vidare att Cornerstone inte ska ansvara eller hållas skyldigt, direkt eller indirekt, för skador eller förluster som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med användning av eller tillit till sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller resurser.

13. SKADESTÅND OCH FRISKRIVNING

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla Cornerstone och dess dotterbolag, agenter, chefer och andra närstående företag samt deras anställda, entreprenörer, agenter, tjänstemän och direktörer skadeslösa från och mot alla anspråk, skador, skyldigheter, förluster, ansvar, kostnader eller skulder och utgifter (inklusive men inte begränsat till advokatarvoden) som uppstår till följd av: (i) din användning av och tillgång till Tjänsten, (ii) din överträdelse av något villkor i dessa användarvillkor, inklusive, utan begränsning, din överträdelse av någon av ovanstående utfästelser och garantier, (iii) din överträdelse av någon tredje parts rättigheter, inklusive, utan begränsning, rätten till privatliv, publicitetsrättigheter eller immateriella rättigheter; (iv) din överträdelse av någon lag, regel eller förordning i USA eller något annat land; (v) alla krav eller skadestånd som uppstår till följd av ditt Användarinnehåll; (vi) någon annans tillgång till och användning av Tjänsten med ditt unika användarnamn, lösenord eller annan säkerhetskod; och (vii) alla tvister som du har med en eller flera av våra användare eller någon tredje part som tillhandahåller varor och tjänster via Tjänsten.

13. FRISKRIVNING

DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT:

A. DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN SKER PÅ EGEN RISK. TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I TILLGÄNGLIGT SKICK. CORNERSTONE OCH DESS TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, DOTTERBOLAG OCH AGENTER FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG DE ÄR UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, PRESTANDA OCH ICKE-INTRÅNG, ELLER FÖR TILLGÄNGLIGHET ELLER RESULTAT. CORNERSTONE GARANTERAR INTE ATT (I) CORNERSTONE KOMMER ATT UPPFYLLA DINA SPECIFIKA KRAV, (II) TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN, SNABB, SÄKER ELLER FELFRI, (III) DE RESULTAT SOM KAN ERHÅLLAS FRÅN ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA EXAKTA ELLER TILLFÖRLITLIGA, (IV) KVALITETEN PÅ PRODUKTER, TJÄNSTER, INFORMATION ELLER ANNAT MATERIAL SOM DU KÖPER ELLER ERHÅLLER VIA CORNERSTONE KOMMER ATT UPPFYLLA DINA FÖRVÄNTNINGAR, OCH (V) EVENTUELLA FEL I TJÄNSTEN KOMMER ATT RÄTTAS TILL. CORNERSTONE ÄR INTE ANSVARIG ELLER SKADESTÅNDSSKYLDIG PÅ NÅGOT SÄTT FÖR ANVÄNDARINNEHÅLL ELLER INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART. ALLT MATERIAL SOM LADDAS NER ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLS GENOM ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ÄR TILLGÄNGLIGT EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH PÅ EGEN RISK, OCH DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR OCH AVSTÅR HÄRMED FRÅN ALLA ANSPRÅK, GRUNDER FÖR ÅTGÄRDER OCH SKADOR SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER ÄR RELATERADE TILL SÅDANT MATERIAL. CORNERSTONE TAR INGET ANSVAR FÖR FEL, UTELÄMNANDE, AVBROTT, RADERING, DEFEKT, FÖRSENING I DRIFT ELLER ÖVERFÖRING, FEL I KOMMUNIKATIONSLINJEN, STÖLD ELLER FÖRSTÖRELSE ELLER OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ÄNDRING AV ANVÄNDARENS KOMMUNIKATION. CORNERSTONE ANSVARAR INTE FÖR TEKNISKA FEL ELLER ANDRA PROBLEM MED TELEFONNÄT ELLER TJÄNSTER, DATORSYSTEM, SERVRAR ELLER LEVERANTÖRER, DATOR- ELLER MOBILTELEFONUTRUSTNING, PROGRAMVARA, FEL PÅ E-POST ELLER SPELARE PÅ GRUND AV TEKNISKA PROBLEM ELLER TRAFIKSTOCKNINGAR PÅ INTERNET ELLER PÅ NÅGON WEBBPLATS ELLER EN KOMBINATION AV DESSA, INKLUSIVE SKADA PÅ EN ANVÄNDARES ELLER NÅGON ANNAN PERSONS DATOR, MOBILTELEFON ELLER ANNAN HÅRDVARA ELLER PROGRAMVARA, SOM HAR SAMBAND MED ELLER ÄR EN FÖLJD AV ATT MATERIAL ANVÄNDS ELLER LADDAS NER I ANSLUTNING TILL WEBBEN OCH/ELLER I SAMBAND MED TJÄNSTEN.

B. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER CORNERSTONE ATT VARA ANSVARIG FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA, INKLUSIVE FÖRLUST ELLER SKADA PÅ ANVÄNDARINNEHÅLL ELLER PERSONSKADA ELLER DÖDSFALL, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV NÅGONS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN, ANVÄNDARINNEHÅLL SOM PUBLICERAS PÅ ELLER VIA TJÄNSTEN, ELLER INTERAKTIONER MELLAN ANVÄNDARE AV TJÄNSTEN, OAVSETT OM DE ÄR ONLINE ELLER OFFLINE. DU LÄGGER UPP ANVÄNDARINNEHÅLL I TJÄNSTEN PÅ EGEN RISK.

C. ALLT INNEHÅLL SOM LADDAS NER ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLS GENOM ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN SKER EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH PÅ EGEN RISK, OCH DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ DITT DATORSYSTEM ELLER FÖRLUST AV DATA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV NEDLADDNING AV SÅDANT MATERIAL.

D. INGA RÅD ELLER INFORMATION, VARE SIG MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM ERHÅLLS GENOM ELLER FRÅN CORNERSTONE UTGÖR EN GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA ANVÄNDARVILLKOR.

E. CORNERSTONE FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA ALLT INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN, I PROGRAMVARAN OCH ANDRA INSTANSER SOM ANVÄNDS ELLER INGÅR I ELLER PÅ TJÄNSTEN OCH ALLA TJÄNSTER SOM ERBJUDS VIA TJÄNSTEN NÄR SOM HELST OCH UTAN FÖRVARNING.

F. HÄNVISNING TILL PRODUKTER, TJÄNSTER, PROCESSER ELLER ANNAN INFORMATION, GENOM HANDELSNAMN, VARUMÄRKE, TILLVERKARE, LEVERANTÖR ELLER PÅ ANNAT SÄTT UTGÖR ELLER INNEBÄR INTE ATT CORNERSTONE GODKÄNNER, SPONSRAR ELLER REKOMMENDERAR DEM, ELLER HAR NÅGON ANKNYTNING TILL DEM.

15. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA CORNERSTONE, DESS TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA SKADOR, STRAFFSKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM ÄR RESULTATET AV (I) FEL, MISSTAG ELLER FELAKTIGHETER I INNEHÅLLET, (II) PERSONSKADOR ELLER EGENDOMSSKADOR AV NÅGOT SLAG SOM ÄR RESULTATET AV DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV VÅRA TJÄNSTER, (III) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVRAR OCH/ELLER ALL PERSONLIG INFORMATION OCH/ELLER FINANSIELL INFORMATION SOM LAGRAS DÄR; (IV) AVBROTT ELLER UPPHÖRANDE AV ÖVERFÖRING TILL ELLER FRÅN VÅRA TJÄNSTER, (V) BUGGAR, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER VIA VÅRA TJÄNSTER AV TREDJE PART, OCH/ELLER (VI) FEL ELLER UTELÄMNANDEN I NÅGOT INNEHÅLL ELLER FÖR FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV DIN ANVÄNDNING AV INNEHÅLL SOM PUBLICERATS, SKICKATS VIA E-POST, ÖVERFÖRTS ELLER PÅ ANNAT SÄTT GJORTS TILLGÄNGLIGT VIA TJÄNSTERNA, OAVSETT OM DET GRUNDAR SIG PÅ GARANTI, KONTRAKT, SKADESTÅND ELLER ANNAN JURIDISK TEORI, OCH OAVSETT OM CORNERSTONE HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR ELLER INTE. UTAN HINDER AV NÅGOT MOTSATT SOM ANGES I DENNA TEXT, KOMMER CORNERSTONES MAXIMALA SAMMANLAGDA ANSVAR GENTEMOT DIG AV NÅGON ANLEDNING, OCH OAVSETT FORMEN FÖR ÅTGÄRDEN, ALLTID ATT BEGRÄNSAS TILL DET MINST OMFATTANDE AV FÖLJANDE: (I) DET BELOPP SOM DU EVENTUELLT BETALAT TILL CORNERSTONE FÖR TJÄNSTEN UNDER DE TOLV MÅNADERNA FÖRE DET DATUM DÅ ANSPRÅKET ELLER ANSPRÅKEN UPPSTÅR, ELLER (II) SUMMAN TUSEN DOLLAR (1 000 USD). FÖREKOMSTEN AV MER ÄN ETT ANSPRÅK SKA INTE UTVIDGA DENNA GRÄNS. DU BEKRÄFTAR ATT OM INGA AVGIFTER BETALAS TILL CORNERSTONE FÖR TJÄNSTEN, SKA DU BEGRÄNSAS TILL ENDAST FÖRELÄGGANDE, OM INTE ANNAT ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, OCH DU SKA INTE HA RÄTT TILL SKADESTÅND AV NÅGOT SLAG FRÅN CORNERSTONE-PARTERNA, OAVSETT ORSAK TILL ÅTGÄRD. DEN FÖREGÅENDE ANSVARSBEGRÄNSNINGEN SKA GÄLLA I FULL UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER INOM TILLÄMPLIG JURISDIKTION.DU BEKRÄFTAR SÄRSKILT ATT CORNERSTONE INTE ÄR ANSVARIG FÖR INNEHÅLL ELLER FÖR NÅGON TREDJE PARTS ÄREKRÄNKANDE, STÖTANDE ELLER OLAGLIGA BETEENDE OCH ATT RISKEN FÖR SKADA ELLER OLÄGENHET FRÅN DET FÖREGÅENDE HELT OCH HÅLLET LIGGER HOS DIG.

15. MEDDELANDEN

Du bekräftar att Cornerstone kan fastställa allmänna rutiner och ytterligare begränsningar för användningen av tjänsten. Meddelanden till dig kan delas via e-post eller genom publicering på webbplats. Cornerstone kan också meddela ändringar av användarvillkoren eller andra frågor genom att lägga in meddelanden eller länkar till meddelanden till dig generellt genom tjänsten. Du samtycker till att all kommunikation som vi tillhandahåller till dig elektroniskt uppfyller alla rättsliga krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig eller levereras på ett visst sätt och du samtycker till att hålla dina kontaktuppgifter för kontot aktuella.

16. ALLMÄNT

Oberoende entreprenörer. Du och Cornerstone är oberoende entreprenörer, och inget agent-, partnerskaps-, joint venture-, anställnings-, arbetsgivar- eller franchisegivar- eller franchisetagarförhållande avses eller skapas av dessa användarvillkor.

Hela texten. Användarvillkoren, den information som tillhandahålls till dig och av dig under registreringsprocessen och under uppgradering/nedgradering av ditt konto, och alla andra dokument som införlivas i dessa Användarvillkor genom hänvisning, utgör hela avtalet mellan dig och Cornerstone och reglerar din användning av tjänsten och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och Cornerstone (inklusive, men inte begränsat till, alla tidigare versioner av dessa användarvillkor). Du kan också omfattas av ytterligare villkor som kan gälla när du använder andra tjänster från Cornerstone, innehåll från tredje part, programvara från tredje part eller tjänster från tredje part som erbjuds via tjänsten. I händelse av konflikt mellan villkoren i dessa användarvillkor och ett avtal ska villkoren i avtalet ha företräde.

Val av lag och forum. Dessa användarvillkor regleras och tolkas i enlighet med: (i) om du befinner dig i Nord- eller Sydamerika, lagarna i delstaten Kalifornien och de federala lagarna i USA, utan hänsyn till lagvalsregler, eller (ii) om du inte befinner dig i Nord- eller Sydamerika, lagarna i England och Wales. Du samtycker vidare till att alla stämningar, åtgärder eller förfaranden som uppstår till följd av eller med avseende på dessa användarvillkor eller alla domar som meddelats av någon domstol med avseende på dessa ska föras uteslutande i: (i) om du befinner dig i Nord- eller Sydamerika, i delstatliga eller federala domstolar i delstaten Kalifornien i Los Angeles County, eller (ii) om du inte befinner dig i Nord- eller Sydamerika, i domstolarna i England och Wales.

Avsägelse och uppdelning av villkor. Cornerstones underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i användarvillkoren ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Om någon bestämmelse i användarvillkoren eller införlivade dokument anses vara ogiltig av en behörig domstol, är parterna ändå överens om att domstolen bör försöka verkställa parternas avsikter som återspeglas i bestämmelsen, och de andra bestämmelserna i användarvillkoren förblir fullt giltiga och i kraft.

Preskriptionsregel. Du samtycker till att oavsett om det finns någon annan stadga eller lag som säger motsatsen, måste alla krav eller orsaker till talan som uppstår till följd av eller är relaterade till användningen av tjänsten eller användarvillkoren lämnas in inom ett (1) år efter det att kravet eller orsaken till talan uppstod, annars är det för alltid preskriberat.

Rubriker. Avsnittsrubrikerna i användarvillkoren är endast till för att underlätta och har ingen juridisk eller avtalsmässig effekt.

Force Majeure. Cornerstone ska inte vara ansvarigt gentemot dig till följd av förseningar eller försummelser i utförandet av sina skyldigheter enligt detta avtal som helt eller delvis beror på en händelse som ligger utanför Cornerstones kontroll.

Överlåtbarhet. Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor utan föregående skriftligt godkännande från Cornerstone. Om Cornerstone ger sitt godkännande gäller dessa Användarvillkor den eller de som övertar dem. Alla försök från din sida att överföra dina rättigheter, skyldigheter eller åtaganden enligt dessa Användarvillkor, förutom vad som uttryckligen anges i dessa Användarvillkor, är ogiltiga. Cornerstone kan fritt överlåta sina rättigheter, skyldigheter och åtaganden enligt dessa Användarvillkor.

Språk. Cornerstone kan tillhandahålla översättningar av dessa villkor eller andra villkor eller policyer. Översättningar tillhandahålles i informationssyfte. Om det finns inkonsekvenser eller konflikter mellan en översättning och den engelska versionen gäller den engelska versionen.

17. ÖVERTRÄDELSER

Rapportera eventuella överträdelser av användarvillkoren (Terms of Use) till:

Cornerstone OnDemand

1601 Cloverfield Blvd., Suite 620S

Santa Monica, CA 90404

USA

Attn: Chefsjurist

Copyright 2020-2023 Cornerstone OnDemand, Inc. Alla rättigheter förbehålls.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2024
Juridiskt