Koppla samman medarbetarnas mål med affärsresultat

Definiera framgång för din organisation och koppla de anställda till ditt syfte med ett verktyg för kontinuerlig prestationsstyrning.

Vi är stolta över att mer än 6 000 organisationer över hela världen har förtroende för oss.

intertek
allegis
rsm
trinet
alaska airlines
ups

Utforma en process för resultathantering som är lika unik som din organisation

Prestationsbedömningar
Kompetensdiagram och kapacitet
Målinriktning
Successionshantering
Fullständig kompensation
Checklista för observation
Feedback och lägeskontroller
Utvecklingsplaner
Grundläggande jobbeskrivningar
Pulsundersökningar för medarbetare
Data och instrumentpaneler
Framgångshistorier från Cornerstone-kunder

Framgångshistorier från Cornerstone-kunder

“ Resultatsamtalen pågår nu kontinuerligt i form av lägeskontroller, karriärsamtal och coachning där cheferna ger fortlöpande insikter och stöd. ”
Joe Ilvento

Joe Ilvento

Chief Learning Officer, Commvault

Lärande i sammanhang

En skräddarsydd och självdriven utvecklingsupplevelse

Öppen arkitektur

Utformad för sömlösa samband och maximal flexibilitet

Utveckling i rätt riktning

En kompetensplattform för allt och alla

Intelligenta insikter

Specialbyggda AI-motorer som gör grovjobbet åt dig

Lärande i sammanhang

En skräddarsydd och självdriven utvecklingsupplevelse

Öppen arkitektur

Utformad för sömlösa samband och maximal flexibilitet

Utveckling i rätt riktning

En kompetensplattform för allt och alla

Intelligenta insikter

Specialbyggda AI-motorer som gör grovjobbet åt dig

Cornerstone är mer än en produkt; vi är din partner

Cornerstone är mer än en produkt, vi är din partner.

I mer än två decennier har vi varit ledande inom talang- och personalinnovation för att kunna hjälpa våra kunder att ligga i framkant. Vårt expertteam har djup förståelse för era unika talangutmaningar och möjligheter - med ett orubbligt fokus på våra kunders framgång. Vi arbetar i nära samarbete med dig för att leverera enastående upplevelser och resultat som betyder något för ditt företag.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Checklista: HR-programvara för kompetensförsörjning till affärskritiska roller

eBook

Checklista: HR-programvara för kompetensförsörjning till affärskritiska roller

Om dina medarbetare får prova på att arbeta i flera olika roller breddar de sin kompetens, samarbetar bättre med andra affärsområden och blir mer produktiva. Och du kommer dessutom att minska tiden det tar för de "nyanställda" att bli produktiva eftersom de redan tidigare blivit introducerade till organisationen när de går in i sin nya roll. Det finns många fördelar med att se sig om i den egna personalstyrkan vid rekrytering. Använd den här checklistan för att säkerställa att din organisation har de verktyg som behövs för att planera, förenkla och genomföra ett fungerande program för intern karriärutveckling.

Inspirera dina medarbetare att prestera på topp

Datablad

Inspirera dina medarbetare att prestera på topp

Att säkerställa att organisationens viktigaste nyckeltal stämmer överens med medarbetarnas mål kan vara en utmaning. Men med rätt programvara för resultatstyrning kan du definiera framgång för din organisation och länka samman medarbetarna mot ett gemensamt mål. Cornerstone Performance ger dig de verktyg du behöver för att nå organisationens mål och främja de anställdas kompetensutveckling.

Koppla samman medarbetarnas mål med affärsresultat

Datablad

Koppla samman medarbetarnas mål med affärsresultat

Att säkerställa att alla medarbetare är motiverade och engagerade kan vara en utmaning. De måste känna att arbetet har ett syfte och samtidigt kunna koppla det syftet till organisationens mål. Med sina detaljerade insikter i företagets talanglandskap kan Cornerstone Performance snabbt identifiera och mobilisera anställda för att lösa organisationens mest prioriterade uppgifter.

Boka ett personligt möte

Tala med en Cornerstone-expert och diskutera din organisations unika behov för personalhantering.

© Cornerstone 2022
Juridiskt