Blogpost

Waarom om- en bijscholing essentieel zijn voor succes

Cornerstone Editors

Het slechte nieuws is: het is bijna onmogelijk om de precieze ROI (rendement op investering) van om- en bijscholing van uw medewerkers te bepalen.

Maar het goede nieuws is, dat door een leercultuur te ondersteunen en in leer- en ontwikkelingstools voor uw medewerkers te investeren, om- en bijscholing in iedere organisatie tot betere resultaten kan leiden. En hoewel echt niet elke euro een direct rendement op deze investering oplevert, kunnen moderne leermanagementsystemen wel de resultaten volgen en koppelen aan de bedrijfsdoelstellingen van een organisatie.

Uit recent onderzoek bleek dat organisaties die al voor de coronapandemie omscholingsprogramma's hadden, ontbrekende vaardigheden beter konden aanvullen door middel van technologische innovaties of de invoering van nieuwe bedrijfsmodellen of -strategieën.

Met andere woorden, ze waren goed voorbereid op de toekomst. En in veel gevallen betekende dat ook een toename van de winst. De toekomst verandert snel, maar u heeft nog genoeg tijd om de juiste stappen te nemen.

Meer weten over om- en bijscholing van uw personeel? Lees het rapport Wereldwijde vaardigheidsontwikkeling 2022 van Cornerstone.

Om- en bijscholing is voor bijna 60% van de managers en L&D-professionals een topprioriteit

Het lijkt of er steeds meer focus op leren en ontwikkeling komt te liggen. In 2021 waren de drie belangrijkste focusgebieden voor L&D-programma's voor organisaties wereldwijd (in volgorde van populariteit onder L&D-managers):

1. Om- en bijscholing — 59%

2. Leiderschap en management — 53%

3. Virtuele onboarding — 33%

En volgens hetzelfde rapport van LinkedIn verwacht 73% van de L&D-professionals minder aan klassikale training uit te geven en 79% meer aan online leren uit te geven.

60% van de CEO's zegt dat een goed bijscholingsprogramma een positieve impact op de bedrijfscultuur heeft

Diezelfde CEO's, van organisaties die geavanceerdere bijscholing boden, hadden meer vertrouwen in hun omzet. Een bijscholingsprogramma kan het vertrouwen in organisaties versterken omdat het een duidelijk en praktisch actieplan biedt. Bijscholing verbetert loyaliteit, productiviteit en talentbehoud, en creëert een gemeenschap.

Een trainingsprogramma voor personeel, gericht op "zachte" vaardigheden, leverde een ROI van 250% op

Uit onderzoek van MIT Sloan School of Management bleek dat een personeelstraining van 12 maanden in zachte vaardigheden, binnen acht maanden na voltooiing een ROI van 250% opleverde. Dit voordeel was met name te danken aan de toegenomen productiviteit, dankzij de focus op de essentiële zachte vaardigheden die op een moderne werkplek nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan kennis, flexibiliteit en veerkracht. Aanpassingsvermogen en veerkracht zijn twee van de meest waardevolle vaardigheden van medewerkers. Daarnaast zijn ook interpersoonlijke vaardigheden zoals kritisch denken, communicatie en samenwerking van cruciaal belang.

50% van alle medewerkers moet in de komende 5 jaar worden omgeschoold

Door de steeds krappere arbeidsmarkt zijn de mogelijkheden voor om- en bijscholing afgenomen voor medewerkers. Volgens het Wereldeconomisch Forum zal 40% van de kernvaardigheden in de komende vijf jaar veranderen voor medewerkers die in hun huidige baan blijven, en 50% van alle medewerkers moet worden omgeschoold. Veelgezochte vaardigheden voor functies zullen in de komende vijf jaar veranderen, waardoor de vaardigheidskloof groot blijft. De hoofdvaardigheden en vaardigheidsgroepen die volgens werkgevers steeds belangrijker zullen worden in de aanloop naar 2025, zijn onder meer:

  • Kritisch denken
  • Analyse
  • Probleemoplossend vermogen
  • Actief leren
  • Veerkracht
  • Stressbestendigheid
  • Flexibiliteit

Het rapport The Future of Jobs van het Wereldeconomisch Forum bevat een aantal ontnuchterende statistieken die benadrukken hoe belangrijk om- en bijscholing zijn geworden voor de levensvatbaarheid van bedrijven.

  • Ongeveer 40% van de medewerkers moet binnen zes maanden of eerder worden omgeschoold. 94% van de bedrijfsleiders verwacht dat hun personeel op het werk nieuwe vaardigheden opdoet, een stijging ten opzichte van 65% in 2018.
  • Meer dan zes op de tien werkgevers verwachten binnen een jaar een ROI uit om- en bijscholing te halen.
  • Geschat wordt dat werkgevers in 2025 aan meer dan 70% van hun werknemers om- en bijscholing zullen aanbieden.

93% van de millennials en Generatie Z verwacht van hun werkgevers dat ze leermogelijkheden bieden

In 2020 bestond 50% van de beroepsbevolking in de VS uit millennials. In 2030 is dat naar verwachting 75%. Voor millennials is leren op het werk een doorslaggevende factor bij de beslissing om te blijven of te vertrekken bij een organisatie.

Het personeelsverloop kan een organisatie meer dan de helft van het salaris van startersfuncties kosten en tot 200% van functies op hoger managementniveau. Bijscholing leidt tot minder verloop, omdat het slechts een fractie van het wervingsproces kost en het personeelsbehoud helpt verbeteren.

De stappen naar ROI door om- en bijscholing

Het bewijs voor de invoering van goede om- en bijscholingsprogramma's is geleverd: het creëert een gezonde ROI voor organisaties die zich hier echt voor inzetten.

Maar waar moet uw organisatie de focus in eerste instantie op richten?

Begin bijvoorbeeld met het opzetten van een eenvoudig framework om de vaardigheden die aan de strategische prioriteiten van uw organisatie bijdragen te verfijnen. Deze kunnen namelijk impact maken op uw kernactiviteiten. HR- en L&D-afdelingen moeten ervoor zorgen dat ze goed zijn afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen, en ze moeten de impact van hun inspanningen meten met behulp van specifiek op het bedrijf afgestemde methoden.

Met het vooruitzicht van een onzekere toekomst, weten we dat de behoefte aan om- en bijscholing van personeel toeneemt. De meeste organisaties weten echter niet hoe ze dat snel, effectief en op grote schaal kunnen doen. Organisaties die dat wel weten, hebben geleerd dat automatisering van hun om- en bijscholing essentieel is om de totale ROI te optimaliseren.

Gerelateerde bronnen

Wilt u blijven leren? Bekijk onze producten, klantverhalen en de nieuwste branche-inzichten.

De Talent Health Index: de weg vrijmaken voor een toekomstgerichte strategie

Blogpost

De Talent Health Index: de weg vrijmaken voor een toekomstgerichte strategie

Hoe kunt u een oplossing vinden voor de problemen binnen uw organisatie als u niet precies weet hoe een gezonde organisatie eruitziet? Als u het moeilijk vindt om een definitie van ‘gezonde organisatie’ te geven, bent u bepaald niet de enige. Meer dan 80% van de organisaties heeft moeite om zich aan te passen aan de snel veranderende trends op personeelsgebied.

Plan een persoonlijk gesprek

Praat met een Cornerstone-expert over hoe wij kunnen helpen met de unieke behoeften van uw organisatie op het gebied van personeelsmanagement.

© Cornerstone 2024
Juridisch