E-book

What’s your career agility quotient?

"Growing in your career" used to mean climbing a linear ladder based on promotions and a fixed path of development. Today, career growth is more of a lattice structure, allowing for lateral movement and purpose-driven growth. Career development can be a personalised journey based on skills, progression, interest, and career goals.....that is, if you've got a the right skill-forward, agile mindset.

How much agility do you bring to career planning and development? Take the quiz to determine your career agility quotient. Use the results and insights to learn how to become a true career acrobat.

Gerelateerde bronnen

Wilt u blijven leren? Bekijk onze producten, klantverhalen en de nieuwste branche-inzichten.

Wat is de flexibiliteits-deler van uw carrière?

E-book

Wat is de flexibiliteits-deler van uw carrière?

Vroeger betekende 'groeien in uw carrière' dat u een lineaire ladder beklom die afhankelijk was van promoties en een vast ontwikkelingstraject. Tegenwoordig heeft de groei in uw carrière meer een rasterstructuur, waarbij u ook zijdelingse bewegingen maakt en groei op basis van specifieke doelen mogelijk is. Carrièreontwikkeling kan een gepersonaliseerd traject zijn op basis van vaardigheden, progressie, interesses en carrièredoelen, maar dan moet u wel over de juiste, op de toekomst gerichte en flexibele mindset beschikken.

Plan een persoonlijk gesprek

Praat met een Cornerstone-expert over hoe wij kunnen helpen met de unieke behoeften van uw organisatie op het gebied van personeelsmanagement.

© Cornerstone 2024
Juridisch