Blogpost

Anders werken in een nieuwe wereld: HR-voorspellingen 2024

Novnish Ramesh

Content Marketing Manager, EMEA

Op het kruispunt van technologie en personeel nemen HR-leiders daadkrachtig het voortouw bij het transformeren van de wijze waarop organisaties omgaan met de complexe werkwereld van vandaag. Met de intrede van 2024 vraagt het snelle tempo van verandering, aangejaagd door technologische vooruitgang, om een scherp inzicht in opkomende trends.

Het nieuwe e-book van Cornerstone, Anders werken in een nieuwe wereld: HR voorspellingen 2024, dient hierbij als kompas en leidt organisaties door dit complexe web van verandering. Van AI-gestuurde personalisatie tot de opkomst van skills als de nieuwe valuta, tijdens onze verkenning duiken we in de domeinen van cultuur, technologie, skills-strategie, leren en ontwikkelen, contentstrategie, prestatiemanagement, talentmobiliteit en data-analyse.

In deze blog ontrafelen we de trends die de toekomst van werk vormgeven en belichten we bruikbare bevindingen, waarbij we putten uit inzichten van branche-experts, de Talent Health Index en Cornerstone’s thought leaders waarmee HR-managers hun organisatie naar succes kunnen leiden.

Overzicht van HR-ontwikkelingen

Terugblikkend op 2023 zien we dat HR getuige was van een ingewikkeld samenspel van krachten die talentmanagement naar onbekend terrein stuwden. In de wandelgangen van HR gonsde het van verandering – van de niet meer weg te denken AI die leerlandschappen transformeert tot de aardverschuiving naar competentiegerichte functie-architecturen.

Opmerkelijke ontwikkelingen waren onder meer de volwassenwording van hybride werkwijzen, een paradigmaverschuiving binnen werving naar benaderingen waarbij skills centraal staan en een zorgwekkende daling van de investeringen in initiatieven op het gebied van diversiteit, gelijkheid, inclusie en saamhorigheid (DEIB). Onze allereerste Talent Health Index (https://www.cornerstoneondemand.com/nl/resources/article/2023-talent-health-index-nl) bracht cruciale inzichten aan het licht en toonde de polsslag van de sector.

Bij onze verdere reis door 2024 vormen deze bevindingen de basis voor het anticiperen en proactief inspelen op de veranderende behoeften van personeel. Deze reis vereist bovendien een strategische afstemming op de transformaties die we in het afgelopen jaar hebben gezien.

Inzichten uit de Talent Health Index

De Talent Health Index van Cornerstone biedt een uitgebreide momentopname van de huidige status van talentmanagement. De bevindingen onthullen zorgen van werknemers rond skills-ontwikkeling, onderbenutting van AI-technologie en een substantiële vraag naar loopbaanbegeleiding. Het rapport dient als een waardevol kompas voor HR-leiders die door het veranderende landschap navigeren.

De belangrijkste bevindingen van de Talent Health Index betreffen de uitdagingen en kansen voor de toekomst:

 • Achterblijvende skills-ontwikkeling: 41% van de werknemers zegt niet over de benodigde middelen te beschikken om hun skills te ontwikkelen
 • AI-adoptie: meer dan 60% van de organisaties maakt onvoldoende gebruik van AI bij het optimaliseren van hun talentprogramma’s
 • Vraag naar loopbaanbegeleiding: 59% van de werknemers is op zoek naar meer begeleiding bij hun loopbaan

Deze onthullingen wijzen organisaties op de dwingende noodzaak van adaptieve strategieën in het snel evoluerende HR-landschap. Het komende jaar vraagt dan ook om een proactieve omarming van deze inzichten, waarmee de basis wordt gelegd voor een personeelsbestand dat alles in huis heeft voor groei, veerkracht en succes.

Perspectieven van branche-experts

Voor diepere inzichten wenden we ons tot branche-experts die unieke perspectieven bieden op de veranderende werkplek.

 • Meredith Wellard, VP Group Talent Acquisition, Learning and Growth bij DHL Group – “Goed beheerde AI is niet meer bevooroordeeld dan de data waarmee het model in eerste instantie is gevoed – data die afkomstig is van de mensen die eraan hebben gewerkt. Laten we daarom onze angst voor AI opzijzetten en de kans aangrijpen om die vooroordelen te minimaliseren. Laten we het hebben over hoe we ervoor kunnen zorgen dat we allemaal begrijpen wat onze AI traint, dat we allemaal weten welke tools we kunnen gebruiken die risicovrij zijn en dat we achteraf over een kwaliteitscontroleproces beschikken.”
 • Chad Otto, Director Global Learning Technologies and Content Development bij Encore – “Ik voorzie twee manieren waarop talentstrategie verandert door AI. Ten eerste denk ik dat het makkelijker wordt om skills in kaart te brengen en ze aan content te koppelen. Ten tweede kun je met AI rollenspellen uitvoeren om medewerkers te helpen met leren. Als die mogelijkheden beter en voor meer mensen beschikbaar komen, zal het landschap volgens mij echt veranderen.”
 • Himanshu Palsule, Chief Executive Officer van Cornerstone – “Om organisaties echt te laten floreren in 2024 en daarna, moet leren gepersonaliseerd en toegankelijk zijn. Bovendien moet de technologie verantwoord, intuïtief en intelligent zijn. En nog belangrijker: de leerstrategieën moeten gelijke tred houden met de veranderende behoeften van het personeel. Alleen dan zul je de kracht ervaren van een werkelijk alomvattende leer- en talentervaring.”

Belangrijkste elementen voor een succesvol talentprogramma

Verschillende dimensies dragen samen bij aan de algehele vitaliteit van een talentprogramma:

1) Cultuur & Technologie

Op het gebied van cultuur en technologie pleit Karthik Suri, Chief Product Officer bij Cornerstone, voor just-in-time leren. Cruciaal daarbij is het snijvlak van organisatorische en individuele behoeften, waar AI-gestuurde personalisatie een belangrijke rol speelt bij het stroomlijnen van talentprocessen en het stimuleren van een cultuur van diversiteit en inclusie.

2) Skills-strategie

Werving op basis van skills komt centraal te staan en organisaties moeten ontbrekende skills in kaart brengen via een gemeenschappelijke taal voor skills. Mike Bollinger, GVP Strategic Initiatives bij Cornerstone, ziet op skills gebaseerde opvolgingsplanning als een onmisbaar onderdeel van effectieve personeelsplanning.

3) Leren & Ontwikkelen

in 2024 zal AI op grote schaal worden gebruikt om bestaande skills aan content te koppelen en gepersonaliseerde leerervaringen te creëren. Marc Ramos, Chief Learning Officer bij Cornerstone, ziet AI als een katalysator die zorgt voor efficiëntie bij het creëren van content en het verkrijgen van inzicht in leeranalyses.

4) Contentstrategie

Content wordt het fundament voor leren en ontwikkelen en is direct gekoppeld aan zakelijke uitdagingen. Integratie van door gebruikers gegenereerde content en een focus op toegankelijk leren voor mensen met een beperking komen naar voren als strategische vereisten.

5) Prestatiemanagement

Prestatiemanagement ondergaat een paradigmaverschuiving door de brede toepassing van Objectives and Key Results (OKR’s). Cheryl Paxton-Hughes, Director Strategy Services bij Cornerstone, ziet de traditionele jaarlijkse beoordelingsgesprekken ingeruild worden voor doorlopende functioneringsgesprekken, waardoor werknemers zelf hun ontwikkeling kunnen bepalen.

6) Talentmobiliteit

Interne werving wordt belangrijker naarmate organisaties transparantie over vacatures prioriteit geven en werknemers stimuleren om hun carrièremogelijkheden te verkennen. Talentmobiliteit wordt een belangrijk aandachtspunt en bevordert een cultuur van gedeeld talent en interne samenwerking.

7) Talentrapportage, Gegevens & Analyse

Proactieve benaderingen van data, gecentraliseerde rapporten en visuele dashboards zijn essentieel voor volwassen organisaties. Stacey Harris, Chief Research Officer bij Sapient Insights Group, onderstreept de transformatieve kracht van HR- en talentanalyses wanneer deze strategisch worden ingezet.

Belangrijkste HR-voorspellingen voor 2024

Nu organisaties zich voorbereiden op 2024, komen zeven belangrijke voorspellingen naar voren:

 • AI zal gepersonaliseerder leren mogelijk maken – De integratie van AI zal een revolutie teweegbrengen op het gebied van leerervaringen door ze meer op maat en effectiever te maken.
 • Bedrijven zullen skills boven ervaring stellen – Een paradigmaverschuiving in de benaderingen van werven, waarbij skills het belangrijkste criterium worden.
 • Bedrijven zullen veranderen in skills-marktplaatsen – Organisaties zullen uitgroeien tot dynamische omgevingen waar skills actief worden ontwikkeld en verhandeld.
 • Content zal directer aan zakelijke uitdagingen zijn gekoppeld – Leercontent zal nauw worden afgestemd op de werkelijke behoeften van bedrijven.
 • Doorlopende gesprekken zullen jaarlijkse beoordelingen vervangen – Prestatiemanagement verschuift naar voortdurende, door werknemers zelf geïnitieerde gesprekken.
 • Talent zal vaker worden gedeeld – Interne mobiliteit van talent wordt een strategische focus voor organisaties.
 • Realtime analyses zullen de resultaten verbeteren – Besluitvorming op basis van gegevens wordt belangrijker door realtime analyses.

Navigeren door de toekomst van werk

In 2024 staat HR op het kruispunt van ingrijpende veranderingen. De voorspellingen van Cornerstone voor dit jaar bieden een strategische blauwdruk voor organisaties om zich aan te passen en succes te boeken te midden van ongekende verschuivingen. De kernboodschap is duidelijk: investeer in uw personeel.

Bernd Leger, Chief Marketing Officer bij Cornerstone, benadrukt het belang van intuïtieve technologie als een copiloot die symbiotisch samenwerkt met werknemers om door het veranderende carrièrelandschap te navigeren. Deze snelle verandering biedt bedrijven een ongekende kans om te investeren in leren en zo groei en innovatie te stimuleren.

Terwijl we aan deze reis beginnen, ligt de sleutel in voortdurend leren, strategisch talentmanagement en het cultiveren van een cultuur van groei. De evolutie van HR is niet alleen een reactie op verandering, maar een proactieve houding die ons naar een tijdperk leidt waarin organisaties en hun mensen samen tot bloei komen. Met de juiste vaardigheden, kennis en technologie worden de uitdagingen van de toekomst kansen op succes.

Ontdek de toekomst van werk door Cornerstone’s nieuwe e-book, Anders werken in een nieuwe wereld: HR-voorspellingen 2024, hier te downloaden.

Trek 10 minuten uit voor een zelfbeoordeling van uw talentvitaliteit en ontvang direct vervolgstappen om uw talentprogramma’s te optimaliseren en de ROI van uw talent te versnellen.

Gerelateerde bronnen

Wilt u blijven leren? Bekijk onze producten, klantverhalen en de nieuwste branche-inzichten.

Anders werken in een nieuwe wereld: HR-voorspellingen 2024

E-book

Anders werken in een nieuwe wereld: HR-voorspellingen 2024

Hoe goed weet uw organisatie om te gaan met de snelle veranderingen die op ons af blijven komen? 41% van de werknemers zegt niet te beschikken over de benodigde middelen om hun skills te ontwikkelen, terwijl 59% op zoek is naar meer loopbaanbegeleiding. Daarom is het voor HR-managers belangrijker dan ooit om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends en te begrijpen wat deze voor hun personeel en organisatie betekenen. Toch maakt meer dan 60% van de organisaties geen gebruik van AI-technologie om hun talentprogramma te optimaliseren.

Plan een persoonlijk gesprek

Praat met een Cornerstone-expert over hoe wij kunnen helpen met de unieke behoeften van uw organisatie op het gebied van personeelsmanagement.

© Cornerstone 2024
Juridisch