Kundberättelse

För AI-baserade, kompetens- fokuserade karriärer

Nonprofit page hero

DHL Group är världens ledande logistikföretag. DHL består av en rad nära sammansvetsade affärsenheter som alla arbetar tillsammans för att uppfylla kundernas behov.

Hur vi definierar kvalitet och kompetens i en digital värld är något DHL fokuserar på, samt hur medarbetarna klarar av att anpassa sig till förändringar. Förändringar sker otroligt snabbt, och nya kompetenser blir allt viktigare i dagens arbetsvärld. Därför valde DPDHL att använda AI för att hjälpa dem att matcha kompetenser med verksamhetens framtida utmaningar.

En viktig del av DHL:s talangstrategi för 2025 är att identifiera vilka kompetenser som för närvarande finns i teamet och att upptäcka vilka kompetenser som är relevanta i morgon. En av de största utmaningarna
i samband med detta är att införa en kompetensontologi som kan spegla skillnaderna mellan skrivbordsbaserade och fältbaserade roller, exempelvis de som hanterar och levererar paket. Det är här AI kommer in.

Varför Cornerstone?

Varför Cornerstone?

DHL valde Cornerstones kompetensontologi-produkt – en AI-baserad kompetensmotor som identifierar kapacitet inom organisationen, som sedan kan matchas mot tjänster i företaget och peka ut potentiella kompetensluckor.

Genom att välja rätt partner satte DHL upp tydliga mål för att uppfylla både medarbetarnas behov – sömlösa karriärvägar – och verksamhetens behov – genom att behålla talangen och framtidssäkra bolaget.

DHL introducerar Cornerstones teknik för att se vad nästa karriärbeslut kan vara för en flygplanslastare eller en förman på ett lager, där man med hjälp av AI kan sätta fingret på vilka kompetenser som kan överföras. När kompetenserna är framtagna kan medarbetaren välja vad de vill utveckla för att röra sig uppåt eller tvärs över verksamheten till en ny karriärväg, vilket öppnar många möjligheter och stakar ut en riktning för deras framtid i verksamheten.

Att välja denna strategiska, kompetensfokuserade metod för utveckling innebär att medarbetare på DHL hela tiden växer och lär sig nytt, vilket skapar karriärvägar som inte nödvändigtvis är raka, men i gengäld skräddarsydda bara för dem.

Resultat

En strukturerad karriärväg.

Förutom att matcha medarbetare med möjligheter hoppas DHL kunna erbjuda ett sätt att hela tiden ha karriärutvecklingen i sikte – från planering av framtida roller till att få förslag om utveckling av nödvändiga kompetenser.

Spara miljoner på externa rekryteringskostnader.

Eftersom medarbetare kan se sin framtida karriär på DHL är det färre som slutar och behovet av extern rekrytering minskar. DHL förväntar sig faktiskt en minskning på mer än tio procent på externa rekryteringsresurser, vilket sparar miljoner.

Bättre överblick för interna rekryterare.

DHL ger sina egna rekryterare bättre överblick över den bredare, interna talangpoolen, utöver inkomna ansökningar till en tjänst. På det sättet har medarbetare ett sätt att "räcka upp handen" om de är öppna för nya utmaningar och rekryterare kommer att kunna se deras matchningar utan en aktiv ansökan.

Både talangmagnet och talangutvecklare.

DHL vill att medarbetarna ska växa, och att de ska få erkännande för det. Först kan det kännas tufft för chefer när medarbetare byter team och avdelningar, men i det långa loppet blir folk engagerade, deras erfarenheter förbättras och verksamheten blir generellt mer effektiv och slagkraftig.

En meningsfull känsla.

Tack vare AI och Cornerstone kommer medarbetare att bli engagerade och känna att de har ett syfte på arbetsplatsen, vilket är något av de viktigaste för människor på en arbetsplats idag.

Täpp till kompetensluckorna.

Ur ett HR-perspektiv gör AI att DHL kan identifiera kompetensluckor som annars skulle förbises och sedan skapa större problem. Detta gör verksamheten bättre förberedd inför framtiden och DHL blir som en följd en mer hållbart företag på lång sikt.

Mer information

Vill du lära dig mer? Utforska våra produkter, kundberättelser och det senaste i branschen.

Cornerstone Performance

Datablad

Cornerstone Performance

Oavsett om du har medarbetarsamtal en gång om året eller en ständigt pågående utvärderingsprocess, kan du med Cornerstone Performance sätta upp mål, coacha medarbetare, generera feedback, leda talangutveckling och uppmärksamma bra resultat. Prestationsutvärdering och kompetensdata länkas sömlöst till internt lärande för medarbetardriven och ledarstödd tillväxt. Helt enkelt för att det bästa sättet att skapa tillväxt i hela verksamheten är att investera i medarbetar- och talangutveckling med Cornerstone Performance.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2024
Juridiskt