Mångfald, jämlikhet, inkludering och tillhörighet (DEIB)

Vi skapar en inkluderande kultur där människor från olika bakgrund delar djärva idéer, får uppskattning för vad de bidrar med och där de förverkligar sin potential.

Se hur Cornerstars tar fram det bästa hos sig själva - både i och utanför arbetet.

Vi lär oss kontinuerligt och diskuterar viktiga frågor – inte minst mångfald – för att utvecklas till bättre människor och medarbetare. Var med i samtalet!

Cornerstars lär sig av varandra

Cornerstone ägnar en heldag varje kvartal åt utveckling för våra Cornerstars. Vi kallar det "Utvecklingsdagen". Sessionerna undervisas av Cornerstars, och ämnena kan vara vad som helst. Vi har gjort allt – från "Hur man gör kombucha" till "Att förstå blockchain"!

Cornerstars ger tillbaka

Cornerstars ger tillbaka

Vi uppmuntrar våra Cornerstars att experimentera och skapa nya sätt att ge tillbaka till samhället, med hjälp av passion och arbete i samverkan. Några av de mest innovativa programmen är Cornerstone Cares, Disasterready.org, Non-profitready.org och Workforceready.org.

Cornerstars uppnår resultat tillsammans

Cornerstars uppnår resultat tillsammans

Vi ger alla Cornerstars möjlighet att skapa en Cornerstar Resource Group (CRG). CRG-grupper hjälper till att identifiera luckor i våra DEIB-metoder, och samarbetar med verksamheten för att skapa lösningar som inkluderar alla. Grupperna får en budget och kan genomföra verkliga förändringar som förespråkare för DEIB.

Vårt löfte

Vår mångfaldsstatistik visar att vi har gjort en lång rad förbättringar under och att vi ligger före många av våra konkurrenter, men vi tycker inte att det räcker. Ännu har vi inte nått dit vi ska eller vill vara. Vi vet att vi kan bli ännu bättre - och det kommer vi att bli. Vårt uppdrag är att alltid lära oss nytt, och det gör vi – och vårt löfte till alla Cornerstars är att vi aldrig ger upp.

36 %

av alla anställda globalt under 2019 var kvinnor.

23 %

av anställda i USA under 2019 var underrepresenterade professionella.

32 %

fler kvinnor befordrades till ledarroller under 2019

© Cornerstone 2023
Juridiskt