Komplexitet är efterlevnadens största motståndare

Gör företagets efterlevnad enkel, snabb och smart.

Vi är stolta över att mer än 6 000 organisationer över hela världen har förtroende för oss.

intertek
allegis
rsm
trinet
alaska airlines
ups
Efterlevnadshantering

Omdefiniera ditt efterlevnadsarbete

Enklare: Anslutna arbetsflöden
Snabbare: Innehållet är redo

Smartare: Situationsanpassad intelligens
Framgångshistorier från Cornerstone-kunder

Framgångshistorier från Cornerstone-kunder

“ Innan Cornerstone implementerades arbetade vi med papper och penna. Det var mindre än tio procent av de anställda som gjorde sina efterlevnads- och resultatgranskningar i tid. Sedan man automatiserade manuella och tidskrävande uppgifter med Cornerstone har de anställdas genomförandegrad ökat till 58 procent (och det fortsätter stiga). ”
Cherry McCutchen

Cherry McCutchen

Biträdande HR-chef för New York Housing Authority

Lärande i sammanhang

En skräddarsydd och självdriven utvecklingsupplevelse

Öppen arkitektur

Utformad för sömlösa samband och maximal flexibilitet

Utveckling i rätt riktning

En kompetensplattform för allt och alla

Intelligenta insikter

Specialbyggda AI-motorer som gör grovjobbet åt dig

Lärande i sammanhang

En skräddarsydd och självdriven utvecklingsupplevelse

Öppen arkitektur

Utformad för sömlösa samband och maximal flexibilitet

Utveckling i rätt riktning

En kompetensplattform för allt och alla

Intelligenta insikter

Specialbyggda AI-motorer som gör grovjobbet åt dig

Cornerstone är mer än en produkt; vi är din partner

Cornerstone är mer än en produkt, vi är din partner.

I mer än två decennier har vi varit ledande inom talang- och personalinnovation för att kunna hjälpa våra kunder att ligga i framkant. Vårt expertteam har djup förståelse för era unika talangutmaningar och möjligheter - med ett orubbligt fokus på våra kunders framgång. Vi arbetar i nära samarbete med dig för att leverera enastående upplevelser och resultat som betyder något för ditt företag.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

E-bok: Skapa engagerade superchefer

eBook

E-bok: Skapa engagerade superchefer

Anställda slutar inte för att de inte gillar jobbet, utan för att de inte gillar chefen. Det är dåliga nyheter för organisationer som investerat stora summor på innovation och satsar på att bli kvar länge på marknaden. Humankapitalet är en organisations mest värdefulla resurs – en hög personalomsättning kostar inte bara mycket när det gäller att rekrytera och utbilda ersättare, utan också i form av förlorad produktivitet. Men det är inte lätt att vara en bra chef, och ännu svårare att vara en riktigt bra chef. Ladda ner e-boken för att lära dig hur man skapar marknadens bästa chefer, som medarbetarna älskar.

Amplifon ger talanger tillgång till utveckling när och var som helst

Kundberättelse

Amplifon ger talanger tillgång till utveckling när och var som helst

En lång och framgångsrik historia inom hörapparater Amplifon grundades i Italien år 1950 och är ett ledande multinationellt företag inom detaljhandelsförsäljning av hörapparater. Tack vare fortlöpande forskning inom hörselproteser och djupgående studier i audiologi, otolaryngologi och foniatri hjälper Amplifon sina kunder i valet av de bästa hörapparaterna på marknaden. Företaget tar hand om hela processen, från distribution och utprovning till service efter försäljning, där kundvård är Amplifon-koncernens sanna mervärde. I koncernen finns ett italienskt nätverk med över 600 center och mer än 3 000 servicepunkter. På global nivå har Amplifon 9 200 försäljningsställen i 25 länder och anställer ungefär 18 600 medarbetare och underleverantörer. Investering i människor Amplifons mål är bland annat att erbjuda en innovativ upplevelse till sina kunder, stimulera tillväxt på viktiga marknader världen över och utveckla en allt mer effektiv verksamhet där de anställdas talang spelar roll. För att uppfylla det sista steget i företagets uppdrag och lägga grunden för företagets framtid har Amplifon lagt upp en femårig (2020-2025) utbildnings- och utvecklingsstrategi. Den integrerade L&U-planen som ritats upp av koncernen vilar på fyra hörnstenar: Kunskap om Amplifon, för att skapa kunskap kring företagets strategi i vad som händer i alla de olika organisationsenheterna, och hur alla bidrar till koncernens framgångar. Detta säkerställer att alla medarbetare har de komponenter de behöver för att fatta beslut och för att göra skillnad, varje dag. Digital utveckling, för en allt djupare digitalisering av arbetsmiljön, så att fokus återigen kan sättas på medarbetarna. Hos Amplifon hjälper tekniken till med att automatisera repetitiva arbetsuppgifter och ger medarbetarna de verktyg de behöver för att kunna använda sin egen intuition, sinnrikhet och tankeprocess på bästa möjliga sätt. Amplifon connect, som innehåller mentorskap, coachning och förändringsprogram, med målet att bryta ner barriärer och öka samarbete och kontakter tvärs över alla nivåer i koncernen. Amplifon lead, med engagerat ledarskap och ledarskapskurser med målet att förbereda "People Managers" och "People Leaders" så att de bättre kan stötta medarbetare och hjälpa dem växa och bli förebilder i koncernen. Baserat på dessa fyra hörnstenar lade Amplifon upp en utbildning som erbjuder: Samma utbildningsmöjligheter för alla anställda, oavsett plats eller specifik uppgift – eftersom Amplifon tror på att kunskap ska vara gränslös Medarbetarna har tillgång till utbildning var som helst, när som helst och på vilken enhet som helst. Detta garanterar total frihet i enlighet med varje persons unika behov Möjligheten att utveckla tekniska och överförbara kompetenser som kreativitet, fantasi, projekthanteringskunskaper, etik Engagerande och stimulerande innehåll, tack vare spelifieringsstrategier Prioritering av utbildningsinnehåll, med algoritmer som tar hänsyn till medarbetarens behov, preferenser och intressen "På Amplifon anser vi att människor är det viktigaste vi har för att nå framgång. Tack vare våra talanger hjälper vi människor med hörselnedsättning återupptäcka den fantastiska känslan av att höra," säger Laura Timm, Amplifons Global Talent and Learning Specialist."Vi är övertygade om att det bara är genom att investera i kontinuerlig professionell utveckling och genom att stötta och erkänna talang som våra medarbetare kan övervinna begränsningar och utveckla en framgångsrik och tillfredsställande karriär. Amplifon har alltid förlitat sig på att människor har förmågan att möta alla utmaningar genom att lära sig nytt, utvecklas och vara innovativa med styrka, snabbhet och smidighet så att de kan göra skillnad varje dag." Skräddarsydd utbildning för en framtidssäker arbetsstyrka Pandemin har tvingat företag som Amplifon att omdefiniera sina prioriteringar, och tydliggjort hur viktigt det är med utbildning och utveckling. Mer specifikt har de större förändringar som påverkat arbetsmarknaden under de senaste två åren, fått företaget att investera i utveckling idag för att säkra viktiga kompetenser för morgondagen. Amplifon har därför bestämt sig för att erbjuda medarbetarna skräddarsydda kurser med starkt fokus på talang och kompetens. För att åstadkommadetta har företaget antagit en strategi för "total upplevelse" där medarbetarna har en enda gemensam plattform som kan nås av hela den globala arbetsstyrkan. Plattformen är inte bara smidigt integrerad i medarbetarnas arbetsmiljö, utan stimulerar dem även med skräddarsytt utbildningsmaterial som stärker deras självständighet. I maj 2021 implementerade Amplifon Cornerstones lärplattform. Cornerstone är leverantör av anpassningsbara HR-lösningar, och deras utbildningsinnehåll har gjorts tillgängligt samtidigt för alla Amplifons anställda globalt. Sedan dess, och tack vare den omfattande personliga anpassningen och användarvänligheten, har plattformen använts för att stärka de fyra hörnstenarna i koncernens L&U-strategi och i synnerhet för att utveckla funktionella och tvärfunktionella kompetenser. Vad gäller funktionella kompetenser kan Amplifon äntligen erbjuda skräddarsytt innehåll, som inte bara är fokuserat på nuvarande kompetenser, utan även på kompetenser som medarbetare behöver de närmaste åren för att bibehålla verksamhetens konkurrenskraft och vidareutveckla medarbetarnas karriär. Vad gäller tvärfunktionella kompetenser –med tanke på förändringshastigheten inom alla branscher – har Amplifon valt att erbjuda specifika vägar som dyker in i teman som dataanalys, förändringshantering och projekthantering. Målet är att ta sig an lärande i arbetsflödet och göra det till verklighet. Utbildning som ett verktyg för att övervinna ojämlikhet Den största framgången hittills är det väsentligt ökade antal timmar som medarbetare lägger på utbildning. I dag lägger varje medarbetare totalt 24 timmar på utbildning per år. Tack vare en blandning av strategi och teknik har viktiga framsteg gjorts för att göra utbildning och utveckling tillgängligt när och var som helst, och främja lärande tillsammans med andra samt medarbetarengagemang. Amplifon anser att utbildning främjar lika möjligheter för alla, oavsett personlig bakgrund, kön, ålder eller ursprung. Kunskap överlever inte om man inte delar den.

Cornerstone Skills Graph tekniskt datablad

Datablad

Cornerstone Skills Graph tekniskt datablad

Med Cornerstone Skills Graph kan ni göra kompetens till den centrala punkten i er talangstrategi. Oavsett vilken Cornerstone-lösning ni använder får ni tillgång till vår intelligenta ontologi med fler än 53 000 kompetenser och 250 miljoner roller — ontologin ingår i varje medarbetarprofil. Ladda ner detta datablad och ta del av all teknisk information om Cornerstone Skills Graph, läs om allt från språkstöd och etisk AI till implementationsprocess och säkerhet.

Boka ett personligt möte

Tala med en Cornerstone-expert och diskutera din organisations unika behov för personalhantering.

© Cornerstone 2022
Juridiskt