Vi är Cornerstone

Och vi har ett uppdrag att göra arbetet till en plats som fungerar för alla.

På Cornerstone har vårt syfte alltid varit att ge varje person möjlighet att uppnå extraordinära saker.

Sedan vårt företag grundades för över 20 år sedan har vi utvecklat lösningar som hjälper människor att lära sig och växa på jobbet.

Sedan vårt företag grundades för över 20 år sedan har vi utvecklat lösningar som hjälper människor att lära sig och växa på jobbet.

Men världen, människors förväntningar och vårt sätt att arbeta har förändrats. Därför tar vi all vår erfarenhet, expertis och vårt innovations-DNA och kanaliserar det till ett enda mål: att hjälpa talangledare att skapa en arbetsmiljö som inspirerar till tillväxt, produktivitet och framgång för alla.

Skillnaden med Cornerstone

Skillnaden med Cornerstone

På Cornerstone är vi besatta av att förena personalutveckling med affärsframgång och hjälpa talangledare att möta framtiden redo. Vi tror att framtidens arbete är ett mångsidigt nätverk av kompetenta problemlösare som kontrollerar sin egen tillväxtagenda och som förenas i ett gemensamt ramverk för framgång som alla kan ställa sig bakom. Vi skapar alltså ett nytt arbetssystem för den moderna arbetskraften.

AI-motorer

Där alla har befogenhet att arbeta med mer självstyre, frihet, kreativitet och smidighet

Färdigheter

När din organisation delar ett gemensamt språk för framgång i hela verksamheten.

Cornerstone Xplor

Där varje individ kan skapa en utvecklingsväg som är lika unik som han eller hon själv är.

Utforska systemet

Modernisera din inlärnings- och utvecklingsupplevelse med ett AI-drivet talangsystem som främjar färdigheter och som fungerar för alla. Med Cornerstone kan du leverera det mest relevanta innehållet var som helst, påskynda karriär- och talangrörligheten och etablera kompetens som det universella språket för tillväxt och framgång i hela organisationen.

En gemensam kompetensram för alla och allt
A common
Skills Framework
for everyone and
everything

När din organisation fokuserar på kompetens skapar du en arbetsplats där alla talar samma språk om tillväxt och framgång.

Personliga, självdrivna inlärnings- och tillväxtupplevelser
Personalized, self-driven
Learning and
Growth Experiences

När dina medarbetare har kontroll över att anpassa sina mål till organisationens mål skapar du en arbetsplats med proaktiv inkludering, där varje individ kan definiera sin egen väg.

Det bästa av innehållsutredningar och leverans från vilken plats som helst
The best of
Content Curation
and Delivery
from anywhere

När dina medarbetare kan få tillgång till utbildningsinnehåll när de vill skapar du en arbetsplats där innehållet är intelligent kopplat och levereras precis när de behöver det.

Specialbyggda AI-motorer som gör det tunga jobbet åt dig
Purpose-built
AI Engines that
do the heavy lifting for you

När din organisation använder etisk AI skapar du en arbetsplats där tekniken ökar smidigheten och förenklar arbetet.

Cornerstone är mer än en produkt. Vi är din partner.

I mer än två decennier har vi legat i framkant när det gäller talang- och personalinnovation för att hjälpa våra kunder att ligga i framkant. Vårt expertteam har en djup förståelse för dagens unika utmaningar och möjligheter för talanger, och vi har ett orubbligt fokus på din framgång. Tillsammans arbetar vi hand i hand med dig för att leverera fantastiska upplevelser och resultat som är viktiga för din organisation.

Boka ett personligt möte

Tala med en Cornerstone-expert och diskutera din organisations unika behov för personalhantering.