LinkedIn Live: är det någon som får kompetensutveckling att fungera?

Video

LinkedIn Live: är det någon som får kompetensutveckling att fungera?

Den nya arbetsvärlden skapar långsiktiga effekter – både bra och dåliga – för organisationen och de anställda. Organisationerna som tar sig fram genom snårskogen lyckas eftersom de fokuserar på att utveckla sina medarbetares kompetenser. Cornerstones Jennifer Whitmer , chef för produktmarknadsföring, och Mike Bollinger, VP för strategiska initiativ, satte sig ner för att diskutera det ökade intresset för kompetensutveckling och berätta om konkreta steg du kan börja ta idag för att förbättra ditt företags utvecklingsprogram.

Videor och poddsändningar

Want your employees to stay put? Help them move up with these talent mobility assets

Video

Want your employees to stay put? Help them move up with these talent mobility assets

Today’s workers want room to grow. Your job as an employer is to empower them to grow with your organization. In other words, the best way to help your employees stay put is to show them how much room there is to move.

© Cornerstone 2023
Juridiskt