Cornerstone + SumTotal

Artikel

Cornerstone + SumTotal

Artiklar och inlägg

Stark start pekar på god utveckling för Cornerstone under 2022

Blogginlägg

Stark start pekar på god utveckling för Cornerstone under 2022

Om vi ska ta de trender vi ser under Q1 2022 som en indikation, har organisationer idag ökande behov av strategier och tekniker som kopplar samman kompetens, lärande, upplevelse och agilitet.

Blockchain kan stoppa CV-lögnerna

Blogginlägg

Blockchain kan stoppa CV-lögnerna

Om jag säger blockchain, då säger du bitcoin - eller hur?

Det här har Cornerstone åstadkommit under Q2

Blogginlägg

Det här har Cornerstone åstadkommit under Q2

Första kvartalet 2022 var riktigt framgångsrikt för Cornerstone. Du kanske har läst vår bloggpost om allt vi genomförde då. Nu kan vi berätta att andra kvartalet till och med överträffat de höga förväntningar vi hade i slutet av Q1.

Så transformerade Electrolux sitt lärande under pandemi-året 2020

Blogginlägg

Så transformerade Electrolux sitt lärande under pandemi-året 2020

Pandemin har verkligen ställt till det för HR-avdelningarna, inte minst vad gäller utbildning och kompetensutveckling som blivit svårt att genomföra fysiskt. Många har ökat sitt digitala lärande och en del företag har till och med sett restriktionerna som ett utmärkt tillfälle att helt se över sin kompetensutveckling. Ett smart drag eftersom det hjälper medarbetare att inte bara hantera pandemin, utan även bli bättre på att hantera framtidens utmaningar och möjligheter.

Hitta rätt i den nya arbetsmiljön

Blogginlägg

Hitta rätt i den nya arbetsmiljön

Blogg: Alternativ till Performance Management som motiverar på riktigt

Blogginlägg

Blogg: Alternativ till Performance Management som motiverar på riktigt

I förra inlägget pratade jag om konsekvenserna av den traditionella Performance Managementprocessen och vad den gör med våra medarbetares uppriktiga vilja att prestera bättre och vara motiverad på jobbet. Hur ska vi arbeta med måluppfyllelse och prestation om vi inte får stoppa in medarbetarna i en box och sätta en etikett på dem? Vi vill ju att våra medarbetare ska arbeta effektivt och leverera värde! Här kommer den paradoxala sanningen. Om vi pressar människor att leverera så får vi en motreaktion, som är helt normal. Om vi istället låter människor bidra efter sin förmåga, i linje med sina drivkrafter och kompetenser och vilja, i roller som är skräddarsydda för varje person, så kan vi förvänta oss att vi ökar förutsättningarna för prestation. Istället för att kontrollera, mäta, utvärdera och bedöma ägnar vi oss som chefer och HR åt att skapa de bästa förutsättningarna för alla att kunna prestera optimalt och känna inre motivation, driv, arbetsglädje och engagemang. Det gör vi genom att kommunicera, lära känna människor djupt och verkligen förstå vad som skulle får varje person att kunna prestera och må bra i organisationen.

Blogg: HRs förändrade roll

Blogginlägg

Blogg: HRs förändrade roll

HR’s roll skiftar från att främst ha varit en administrativ funktion till att leverera ett högt strategiskt värde till hela organisationen. Om traditionell HR främst har fokuserat på att implementera processer, standarder, policies och kontrollsystem, så är fokus nu på snabbhet, lärande organisationer och att involvera de interna kunderna. HR ska lägga grunden för flexibilitet, anpassningsbarhet och innovation för att stötta chefer och medarbetare att prestera och känna engagemang på riktigt. Målet är att hjälpa medarbetarna att bli mer kompetenta i olika roller, att kunna arbeta bättre tillsammans och att fatta beslut närmare de externa kunderna.

Blogg: Performance Management har gått bort - vila i frid

Blogginlägg

Blogg: Performance Management har gått bort - vila i frid

Har du också upplevt det? Att det är så mycket mål kvar i slutet av året? Många av oss har varit offer för den - den traditionella amerikanska performanceprocessen där vi sätter mål och blir utvärderade i ett samtal där chefen sätter betyg på oss. Ofta sker det i en en 9-fältare där varje ruta berättar något om vad hur chefen tycker att vi presterat under det gångna året. På axlarna hittar man ibland “prestation” och “potential”, ibland “prestation” och “beteende”. Det kan finnas olika regler för hur viktig varje axel ska vara. Ibland är prestation värd 70% och beteende 30%. Ibland, i vissa väldigt moderna företag kan det istället varje axel vara värd 50%. Vi vill ju att folk ska bete sig på sätt som gör att vi maximerar resultat och vinst för företaget. I varje fall är det som är viktigt att vi ökar prestation och resultat och att vi mäter hur väl man uppfyller uppställda och numeriska mål.

Bakom kulisserna: Cornerstones djärva nya vision för att driva framtidssäkra medarbetare

Artikel

Bakom kulisserna: Cornerstones djärva nya vision för att driva framtidssäkra medarbetare

Ett nytt varumärke. - so what? Det här handlar inte om vår nya logga, även om du kanske sett att vi har en. Det handlar inte om en ny målsättning heller. I över 20 år har vi fokuserat på att hjälpa medarbetare förverkliga sin fulla potential och åstadkomma fantastiska saker.

Blogg: Hur börjar man arbeta med Agil HR?

Blogginlägg

Blogg: Hur börjar man arbeta med Agil HR?

Jag får ofta frågan i mina utbildningar och presentationer: Men, hur ska vi då arbeta istället? Och hur börjar vi? Vad skulle kunna vara några första steg?

Blogg: Vad är T-formad kompetens?

Blogginlägg

Blogg: Vad är T-formad kompetens?

De medarbetare som har en T-formad kompetens kan också kallas för specialiserade generalister eller generaliserade specialister - de har en bred generell bas som kompletteras med spetskompetens på ett eller flera områden. Ibland pratar vi om pi-formad (π) kompetens eller M-formad kompetens när någon har flera spetskompetenser. Ibland kan man t o m ha kam-formad kompetens, om man har riktigt många specialistområden som man behärskar riktigt bra. Den breda basen fås genom att man arbetar till viss del med vissa områden, som kanske idag inte är din huvuduppgift, genom att du delar kunskap med många av dina kollegor, inom tvärfunktionella team. Ni kanske t ex arbetar i par istället för på egen hand, och på sätt lär er varandras kunskapsområden. Du blir inte specialist i din kollegas område, men kan hantera det tillräckligt bra för att t ex täcka upp för din kollega om hen skulle vara frånvarande av någon anledning.

Blogg: Den ständigt lärande organisationen i en tid då anpassnings-barhet behöver stå högst på agendan

Blogginlägg

Blogg: Den ständigt lärande organisationen i en tid då anpassnings-barhet behöver stå högst på agendan

Agilitet är detsamma som anpassningsbarhet eller lättrörlighet. Vi måste idag hela tiden anpassa och ändra vår inriktning i takt med att saker händer i vår omgivning. Ta Coronaviruset som exempel. Vi hade ingen möjlighet att förutse det, det fick konsekvenser som vi bara kunde drömma om och för många företag innebar det att förutsättningarna för verksamheten fullständigt förändrades över en natt. Själv såg jag mina uppdrag, utbildningar och konferenstal som bokats in över hela världen ca 6 månader framåt, försvinna på en vecka. Förutsättningarna som jag byggt alla mina intäkter på, agila HR- och ledarskapsutbildningar på olika platser i världen, försvann som genom ett trollslag. Utan intäkter kan inte mitt företag Agile People AB, fortsätta att existera. Visst har vi ganska låga kostnader överlag, men löner och konsultarvoden måste i vilket fall betalas varje månad, annars finns det ingen verksamhet kvar, eftersom vi är ett typiskt kunskapsföretag.

© Cornerstone 2022
Juridiskt