Cornerstone Learning CSX: Framtidssäkra företagets medarbetare genom lärande

Datablad

Cornerstone Learning CSX: Framtidssäkra företagets medarbetare genom lärande

Dagens digitala verksamhetsmiljö kräver att organisationer satsar mer på digitala lärandeupplevelser i utvecklingen av såväl efterlevnad som välkvalificerade och agila medarbetare. HR och utbildningsledare ska kunna leverera nyckelresultat och samtidigt ansvara för komplexa, övergripande utbildningsplaner och hantera olika system.

Produktinformation

 Cornerstone Content Studio

Datablad

Cornerstone Content Studio

Att kuratera innehåll kan kännas övermäktigt och ineffektivt på grund av mängden kataloger, olika tjänsteleverantörer och spridda målgrupper för lärande. Ta tag i utmaningarna direkt genom att förenkla och effektivisera sökning och kuraterande av innehåll för dina medarbetare med Cornerstone Content Studio.

© Cornerstone 2023
Juridiskt