Redo att möta framtiden: En guide för talangledare som formar den nya arbetsvärlden

Whitepaper

eBook

Research

Redo att möta framtiden: En guide för talangledare som formar den nya arbetsvärlden

“Tider utan motstycke."

Trender på arbetsplatsen

En fullt integrerad lösning för virtuellt lärande

Datasheet

En fullt integrerad lösning för virtuellt lärande

Dagens medarbetare är mer utspridda än någonsin och att kunna lära nytt och kommunicera oavsett plats är avgörande för en framgångsrik verksamhet. Din organisation behöver därför stötta medarbetarna med lärande och verktyg som möjliggör detta var de än befinner sig.

Blogg: HRs förändrade roll

Blog Post

Blogg: HRs förändrade roll

HR’s roll skiftar från att främst ha varit en administrativ funktion till att leverera ett högt strategiskt värde till hela organisationen. Om traditionell HR främst har fokuserat på att implementera processer, standarder, policies och kontrollsystem, så är fokus nu på snabbhet, lärande organisationer och att involvera de interna kunderna. HR ska lägga grunden för flexibilitet, anpassningsbarhet och innovation för att stötta chefer och medarbetare att prestera och känna engagemang på riktigt. Målet är att hjälpa medarbetarna att bli mer kompetenta i olika roller, att kunna arbeta bättre tillsammans och att fatta beslut närmare de externa kunderna.

Blogg: Hur börjar man arbeta med Agil HR?

Blog Post

Blogg: Hur börjar man arbeta med Agil HR?

Jag får ofta frågan i mina utbildningar och presentationer: Men, hur ska vi då arbeta istället? Och hur börjar vi? Vad skulle kunna vara några första steg?

Blogg: Vad är T-formad kompetens?

Blog Post

Blogg: Vad är T-formad kompetens?

De medarbetare som har en T-formad kompetens kan också kallas för specialiserade generalister eller generaliserade specialister - de har en bred generell bas som kompletteras med spetskompetens på ett eller flera områden. Ibland pratar vi om pi-formad (π) kompetens eller M-formad kompetens när någon har flera spetskompetenser. Ibland kan man t o m ha kam-formad kompetens, om man har riktigt många specialistområden som man behärskar riktigt bra. Den breda basen fås genom att man arbetar till viss del med vissa områden, som kanske idag inte är din huvuduppgift, genom att du delar kunskap med många av dina kollegor, inom tvärfunktionella team. Ni kanske t ex arbetar i par istället för på egen hand, och på sätt lär er varandras kunskapsområden. Du blir inte specialist i din kollegas område, men kan hantera det tillräckligt bra för att t ex täcka upp för din kollega om hen skulle vara frånvarande av någon anledning.

Blogg: Varför HR behöver leda den agila förändringsresan

Blog Post

Blogg: Varför HR behöver leda den agila förändringsresan

Det har pågått ett bra tag nu - förändringen mot mer agila och flexibla företag som snabbt kan anpassa sig till den föränderliga tid som vi lever i. Organisationer som inte klarar av att göra den här förflyttningen förlorar gradvis i konkurrenskraft och får svårt att hävda sig mot mindre och snabbare aktörer. De som ser behovet och klarar att skapa nya förutsättningar för verksamheten, i form av nya strukturer, kommer att överleva och blomstra i morgondagens ekonomiska verklighet.

Affärsargumentet för kompetensanalys

Research

Affärsargumentet för kompetensanalys

Forskning från Institute for the Future visar att hela 85 % av jobben som kommer att finnas år 2030 inte ens har uppfunnits ännu.* Mer än någonsin tidigare är det viktigt att medarbetare är anpassningsbara, klarar svängningar och är redo för alla utmaningar.

How to use AI and skill intelligence to grow your people and organization

On-demand Webinar

How to use AI and skill intelligence to grow your people and organization

Today, only 17% of organizations use AI-based solutions in their HR function, and only another 30% plan to do so by 2022. And yet, AI has the potential to increase HR scalability, recognize patterns in people’s behavior and offer personalized support where and when needed.

Talent development and employee wellness: COVID-19’s push to a new partnership

Article

Talent development and employee wellness: COVID-19’s push to a new partnership

COVID-19 has transformed nearly every aspect of our future.

Closing the Skills Confidence Gap: Cornerstone Global Skills Report 2022

Blog Post

Closing the Skills Confidence Gap: Cornerstone Global Skills Report 2022

Since 2020 got started, so much has changed, yet so much hasn't.

What you may have missed in Season 4 of the HR Labs podcast

Blog Post

What you may have missed in Season 4 of the HR Labs podcast

That's a wrap for the HR Labs season four podcast!

HR Labs Season 4: Thinking big and bold about the future ready workforce

Podcast

HR Labs Season 4: Thinking big and bold about the future ready workforce

We’ve had to respond to massive instances of change over the last few years, from navigating remote work to the Great Resignation and skills shortages. What’s on the horizon? And how can HR leaders prepare their organizations to be future ready?

Sharpening Professional Skills in Today’s World of Work

On-demand Webinar

Sharpening Professional Skills in Today’s World of Work

HR professionals know that an organization is only as good as its people. But how can you keep employees engaged, developing, and feeling fulfilled while also staying on top of other pressing tasks?

© Cornerstone 2022
Juridiskt