Vi tror på våra medarbetare

Vi anser att var och en av oss bidrar till företagets goda kultur och framgång. Vi litar på dig och du trivs - hur hjälper det dig att utvecklas och nå din fulla potential?

Vi tror på våra medarbetare

Mer än ett jobb

Mer än ett jobb

Vi är stolta över att ha en kultur som präglas av lärande och som visar upp vår globala närvaro. Våra medarbetare är engagerade och bidrar fullt ut och visar tydligt hur det är att arbeta och trivas på Cornerstone.

Våra Cornerstars kan dra nytta av otaliga möjligheter och de kan skapa nya. Här finns allt från baknings-, bordtennis- och ölteam till våra kvinnogrupper på Cornerstone, grupper för synliggörande av funktionshinder och Cornerstone PLUS. Alla är goda exempel på Cornerstones engagemang för integration och tillhörighet.

Mer än ett jobb
Cornerstar resource groups
Our approach to pay
Inkluderande förmåner
Flexibelt arbetsschema
Att ge tillbaka

Fortunes "Bra arbetsplats" inom teknik

Glassdoors bästa arbetsplats 2015

Outsides bästa arbetsplatser

Intresserad av en karriär på Cornerstone?

Lika rätt till arbete

Lika möjligheter till anställning har varit och kommer att fortsätta att vara ett grundläggande åtagande hos Cornerstone. Vi är stolta över att vara en EOE-arbetsplats för skyddade veteraner/funktionshindrade och en arbetsgivare med positiv särbehandling. Om du har ett funktionshinder eller särskilda behov som kräver anpassning, vänligen kontakta oss på  careers@csod.com.

© Cornerstone 2023
Juridiskt