Vi tror på vår personal

Varje person som arbetar här bidrar till vår kultur och till företagets framgång. Följ med oss när vi bygger en framtidssäkrad arbetsplats som fungerar för alla.

Mer än ett jobb

Vi är stolta över att ha en kultur som präglas av lärande och som visar upp vår globala närvaro. Våra medarbetare är engagerade och bidrar fullt ut och visar tydligt hur det är att arbeta och trivas på Cornerstone. Våra Cornerstars kan dra nytta av otaliga möjligheter och de kan skapa nya. Här finns allt från baknings-, bordtennis- och ölteam till våra kvinnogrupper på Cornerstone, grupper för synliggörande av funktionshinder och Cornerstone PLUS. Alla är goda exempel på Cornerstones engagemang för integration och tillhörighet.

We pride ourselves on sustaining a learning culture that represents our global footprint. Employees are engaged and contribute fully, which speaks about what it’s like to work and thrive at Cornerstone.
Our Cornerstars are empowered to not only take advantage of the myriad of available opportunities but also to create new ones: from our Baking, Table Tennis and beer teams to our Women at Cornerstone, Disability Visibility, and Cornerstone PLUS employee resource groups, our employees exemplify Cornerstone’s commitment to inclusion and belonging.

Intresserad av en karriär på Cornerstone?

Lika rätt till arbete

Lika möjligheter till anställning har varit och kommer att fortsätta att vara ett grundläggande åtagande hos Cornerstone. Vi är stolta över att vara en EOE-arbetsplats för skyddade veteraner/funktionshindrade och en arbetsgivare med positiv särbehandling. Om du har ett funktionshinder eller särskilda behov som kräver anpassning, vänligen kontakta oss på  careers@csod.com.