Spotlight på Deutsche Post DHL och Alstom: Satsning på kompetensledda karriärer som drivs av AI

Customer Story

Spotlight på Deutsche Post DHL och Alstom: Satsning på kompetensledda karriärer som drivs av AI

Historiskt sett har kompetensutveckling skett via lektioner i klassrumsstil som ofta är breda och generaliserade för att göra dem mer lockande för många olika branscher. Denna metod fungerar inte i dagens värld – vi behöver snabbare vidare- och omutbildning, vi behöver den vid rätt tidpunkt, i rätt sammanhang och vi vill att dessa kompetenser ska kunna användas i våra existerande roller och i en nära framtid.

Kundberättelser

Spotlight på Electrolux och Ageas: Förbereda och genomföra effektiva utbildningsprogram

Customer Story

Spotlight på Electrolux och Ageas: Förbereda och genomföra effektiva utbildningsprogram

Om man vill uppnå affärsresultat genom att investera i lärande krävs en engagemangsstrategi som gör utbildningsmaterial tillgängligt och lättåtkomligt för medarbetarna. Organisationer måste lansera och genomföra utbildningsprogram på ett effektivt sätt för att de ska ha maximal effekt för både medarbetare och verksamheten som helhet. Både Ageas och Electrolux har framgångsrikt lanserat digitala utbildningsprogram som stöds av aktiviteter som håller uppe engagemangsnivån.

Impacting  and enabling  lifelong  education,  one learner  at a time

Customer Story

Impacting and enabling lifelong education, one learner at a time

Early on, the Cornerstone OnDemand Foundation team recognized that nonprofits serving their communities around the world lacked access to training. Recognizing Cornerstone had the right technology and relevant eLearning resources, the Cornerstone OnDemand Foundation utilized the Cornerstone Extended Enterprise learning platform to launch programs such as DisasterReady — the largest free and open online learning portal and library targeted to humanitarian aid and international development professionals.

Spotlight on Electrolux and Ageas: Preparing for and maintaining impactful learning programs

Customer Story

Spotlight on Electrolux and Ageas: Preparing for and maintaining impactful learning programs

Driving business outcomes from an investment in learning content requires an engagement strategy that makes learning materials available and accessible to employees. Organizations need to launch and maintain learning programs effectively to ensure they have maximum impact on both employees and the business as a whole. Both Ageas and Electrolux have successfully launched digital learning programs, each taking steps to maintain and sustain engagement.

Enabling organization-wide learning agility

Customer Story

Enabling organization-wide learning agility

A nonprofit health system headquartered in Midland, MidMichigan Health covers a 23-county region with medical centers in Midland, Alpena, Alma, Clare, Gladwin, Mt. Pleasant and West Branch. The organization also offers home healthcare and physician services and has a strong commitment to medical education.

How Nestlé cancelled classrooms and empowered learner experiences online

Customer Story

How Nestlé cancelled classrooms and empowered learner experiences online

Transitioning to a Virtual Learning Environment at HME

Customer Story

Transitioning to a Virtual Learning Environment at HME

HM Electronics, Inc. (HME) is a group of companies that designs, manufactures, sells and services specialized communications, audio and software solutions for niche markets.

Siemens delivers modern learning experiences

Customer Story

Siemens delivers modern learning experiences

A critical part of delivering development to large organizations like Siemen includes seamless integration between learning platforms and e-learning content.

Imperial College London: Developing a first-class recruitment solution

Customer Story

Imperial College London: Developing a first-class recruitment solution

Imperial College London is credited as one of the world’s top ten higher education institutions, with a mission to benefit society through its excellence in science, engineering business and medicine. Part of achieving its mission, and retaining its high-profile status on the world stage, is hiring great people across all areas of the university, including catering, IT, communications, HR and academia.

New Belgium engaging the right job candidates

Customer Story

New Belgium engaging the right job candidates

New Belgium found the right candidates faster, enabled collaborative hiring, and support company growth with Cornerstone.

How the State of Alaska turned crisis into opportunity amid COVID-19

Customer Story

How the State of Alaska turned crisis into opportunity amid COVID-19

The State of Alaska’s Department of Administration (DOA) leads strategy and change initiatives, improves the efficiency and effectiveness of government services, and builds organizational resiliency.

San Jacinto College: How recruiting, learning, and performing through a pandemic can be done well

Customer Story

San Jacinto College: How recruiting, learning, and performing through a pandemic can be done well

Sylvan standardizing training & creating community across 750+ locations

Customer Story

Sylvan standardizing training & creating community across 750+ locations

Sylvan Learning created community across franchises, increased effectiveness of training, boosted customer conversion rates, standardized training, saved resources.

© Cornerstone 2022
Juridiskt