Blogginlägg

Fem trender inom HR-teknik för lärande

Cornerstone Editors

I en värld där optimering, automatisering och spelifiering är det nya normala, hur kan HR-chefer effektivt anpassa sina strategier för talangutveckling för att förbereda sig inför framtidens arbete? Idag krävs tekniska lösningar för att möta snabba förändringar i omvärlden. Organisationer behöver en digital transformation för att effektivisera viktiga HR-funktioner, särskilt inom lärande och utveckling.

Så vad händer nu? Vi tittar närmare på fem starka trender som ger digital skicklighet inom HR-branschen.

1) Personligt anpassat lärande

I efterdyningarna av pandemin fokuserar organisationer mindre på specifika roller. I stället prioriteras den kompetens som krävs för att driva effektiva arbetsflöden och skapa konkurrensfördelar.

Övergången till ett individuellt anpassat lärande är ett stort kliv framåt från tidigare konventionella och trubbigare utbildningsmetoder. Personligt lärande inspirerar varje medarbetare till att utveckla nödvändig kompetens för att skapa intern rörlighet och driva agilitet hos arbetstyrkan.

Med hjälp av AI kan lärande och prestationer följas upp i realtid och bilda underlag för nya utvecklingsstrategier. Det kan i sin tur hjälpa organisationer att gå från toppstyrda metoder mot en medarbetarcentrerad strategi för lärande och utveckling.

2) Artificiell intelligens

AI har revolutionerat flera olika branscher och påverkat alla funktioner i en organisation, även ekosystemet för lärande och utveckling. Utbildare och företag över hela världen inser nu värdet av personliga användarupplevelser. Enligt en undersökning av eLearning Industry, kommer mer än 47 procent av digitala verktyg för lärande också omfatta AI-funktioner inom tre år.

AI-baserade system ger den bästa lärandeupplevelsen genom att automatisera och anpassa innehåll för personligt lärande. AI styr urvalet av relevant innehåll, identifierar kompetens- och inlärningsbehov och rekommenderar lärande anpassat till individuella användares behov och preferenser.

3) Gemensamt lärande

Det sker alltså en övergång från traditionella till alltmer immersiva och interaktiva metoder. Gemensamt lärande har blivit ett värdefullt sätt att dela implicit kunskap och omdefiniera konventionella strukturer. Även om virtuellt lärande fanns före pandemin, är det nu i stort sett standard för de flesta L&D-organisationer. Utbildare och deltagare arbetar tillsammans för att nå gemensamma utbildningsmål, ofta virtuellt.

Gemensamt lärande är deltagarcentrerat. Det är en utbildningsmetod som använder gruppen som stöd för lärande. En interaktiv process som tränar bl.a. två viktiga förmågor: kritiskt tänkande och beslutsfattande.

Ett exempel på gemensamt lärande utanför klassrummet är aktuellt och relevant utbildningsinnehåll som tas fram av interna ämnesexperter. Det engagerar medarbetarna och kunskaperna kan delas enkelt, ofta med hjälp av avancerade Talent Experience Platforms (TXP).

4) Immersivt lärande

Alla utbildare är medvetna om att deras kursdeltagare har olika förmåga att ta till sig komplexa kunskaper och begrepp. Då kan användningen av ett immersivt visuellt format som augmented reality (AR) hjälpa till att förmedla information och dela kunskap. Särskilt när det gäller komplexa och tekniska ämnesområden är det effektivt att använda 3D-bilder och förstärkning i stället för mer traditionella hjälpmedel. Deltagarna kan se information överlagrat på verkliga föremål vilket underlättar förståelsen.

En annan tekniktrend att se fram emot är virtuell verklighet (VR). AR och VR används ofta som begrepp för samma sak men är i grunden olika tekniker. Medan förstärkt (augmented) verklighet överlagrar datorgenererade objekt i den naturliga miljön skapar VR en ny virtuell värld som fungerar som inlärningsmedium. VR hjälper till att simulera verkliga situationer och händelser som deltagarna kan bedöma och lära av.

Med immersivt lärande utför medarbetare verkliga uppgifter i en simulerad miljö. Deltagarnas aktiviteter spelas in och visas i repris för att de ska kunna identifiera vad de missat eller gjort fel. Medarbetare kan öva på olika moment utan risk för maskiner, verktyg eller dem själva.

5) LXP

En Learning Experience Platform (LXP) är ett ledande alternativ till Learning Management Systems (LMS) i stora globala företag. Det är en innovativ teknik som ger deltagare och utbildningsledare nödvändiga verktyg för att driva effektiva L&D-satsningar.

Idag erbjuder LXP:er alltfler funktioner tack vare AI och maskininlärningsteknik. En LXP gör det möjligt för användarna att skapa och anpassa innehåll från olika interna och externa källor till en personlig utbildningsresa. Ett LMS, å andra sidan, är utformat för att hantera färdigt internt innehåll. Men båda plattformarna används ofta tillsammans. En LXP utökar och förbättrar systemets kapacitet genom att samla allt internt och externt lärande som stöd för hur människor helst vill styra sitt lärande idag.

En LXP erbjuder en mer demokratisk upplevelse av lärandet genom att medarbetaren själv kan styra sin egen kompetensutveckling. Medarbetarna har lättare att engagera sig och kan skapa personliga och yrkesmässiga utvecklingsplaner utifrån deras egna och organisationens målsättningar.

För mer information om Cornerstone AI-powered Opportunity Marketplace, klicka här.

Läs mer om hur du möter framtida affärsutmaningar och säkerställer ett fortsatt starkt intresse bland dina medarbetare genom att ladda ned den här e-boken. Medförfattare är dr Edie Goldberg, expert på framtida arbetssätt och talangförsörjning.

Mer information

Vill du lära dig mer? Utforska våra produkter, kundberättelser och det senaste i branschen.

Fem sätt som HR kan använda GenAI idag

Blogginlägg

Fem sätt som HR kan använda GenAI idag

I dagens komplexa värld behöver HR-chefer kunna ligga steget före på kompetenskurvan. Och när det gäller ny teknik som kan revolutionera HR-arbetet är det en som sticker ut: Generativ Artificiell Intelligens (GenAI). AI drivs av mycket omfattande språkmodeller (LLM). Verktyg som t.ex. ChatGPT, Bard, LLaMA erbjuder stora möjligheter att förbättra arbetsmetoder och effektivisera viktiga HR-processer.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2024
Juridiskt