Een complete leerervaring

De LMS-software van Cornerstone brengt leren, groei, vaardigheden en mogelijkheden samen in een gepersonaliseerde ervaring voor iedereen.

Vertrouwd door meer dan 6.000 organisaties over de hele wereld

intertek
allegis
rsm
trinet
alaska airlines
ups
Training en ontwikkeling

Laat uw medewerkers en uw organisatie effectiever groeien

Eén geïntegreerd platform
Maak het mogelijk om overal te leren
Krijg actiegerichte inzichten
Succesverhalen uit de praktijk van Cornerstone-klanten

Succesverhalen uit de praktijk van Cornerstone-klanten

“ Met de Learning Suite kunnen we het potentieel van medewerkers optimaal benutten door leerstof aan te bieden die de principes van diversiteit en inclusie laat doorwerken in onze manier van werven, leidinggeven en samenwerken. ”
Cassie Vasco

Cassie Vasco

Sr. Director, Learning Technology, Sodexo

Verbonden ervaringen

Een gepersonaliseerde en zelfgestuurde groei-ervaring voor uw medewerkers

Open architectuur

Ontworpen voor naadloze verbindingen en maximale flexibiliteit

Afgestemde groei

Een vaardighedenplatform dat alles en iedereen met elkaar verbindt

Intelligent inzicht

Speciaal gebouwde AI-engines die het zware werk voor u doen

Verbonden ervaringen

Een gepersonaliseerde en zelfgestuurde groei-ervaring voor uw medewerkers

Open architectuur

Ontworpen voor naadloze verbindingen en maximale flexibiliteit

Afgestemde groei

Een vaardighedenplatform dat alles en iedereen met elkaar verbindt

Intelligent inzicht

Speciaal gebouwde AI-engines die het zware werk voor u doen

Cornerstone is meer dan een product. Wij zijn uw partner.

Cornerstone is meer dan een product. Wij zijn uw partner.

Al ruim twee decennia zijn we koploper in innovatieve talentmanagement- en HR-oplossingen waarmee we onze klanten helpen de concurrentie voor te blijven. Ons team van experts begrijpt als geen ander uw unieke uitdagingen en kansen op het gebied van talentmanagement en werkt onvermoeibaar om klanten zoals u te doen slagen. Samen gaan we aan de slag om geweldige ervaringen voor uw medewerkers neer te zetten, én de resultaten die belangrijk zijn voor uw organisatie.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Cornerstone Skills Graph - Technische datasheet

Datasheet

Cornerstone Skills Graph - Technische datasheet

Cornerstone Skills Graph is de beste manier om vaardigheden centraal te stellen in uw talentstrategie. Welk Cornerstone-product u ook gebruikt, u heeft altijd toegang tot onze intelligente verzameling van meer dan 53.000 vaardigheden verspreid over 250 miljoen functies. Dit is in elk medewerkersprofiel inbegrepen. Download de datasheet en ontdek alle belangrijke technische details over Cornerstone Skills Graph, van taalondersteuning en ethische AI tot implementatieprocessen en beveiliging.

Spotlight op Cognita Schools en Symphony RetailAI

Datasheet

Spotlight op Cognita Schools en Symphony RetailAI

Voor wereldwijde organisaties is hybride werken – werken op afstand – geen nieuw fenomeen. De HR-afdelingen van dergelijke vertakte organisaties hielden zich altijd al bezig met de coördinatie van medewerkers in verschillende landen en tijdzones. Dit soort complexe processen zijn echter nooit eenvoudig in goede banen te leiden en vragen om een passende strategie. Moeten we kiezen voor meerdere gedecentraliseerde lokale benaderingen of voor één gecentraliseerde wereldwijde aanpak? Symphony RetailAI en Cognita Schools zijn allebei wereldwijd actief, maar verder totaal verschillend. Toch hanteren ze een vergelijkbare benadering, waarbij in beide gevallen gebruik wordt gemaakt van een AI-gestuurd platform om hun wereldwijde teams succesvol aan te sturen. Hoe heeft AI hybride werken zowel mogelijk als succesvol gemaakt? Symphony RetailAI en Cognita Schools maakten beide al gebruik van de HCM-oplossing van Cornerstone. Daardoor konden zij tijdens de pandemie soepel de overgang naar grootschalig hybride werken maken. Hun medewerkers bevinden zich in verschillende landen en voor velen is hybride werken dus niets nieuws. Het gebruik van één systeem zorgde voor gestroomlijnde communicatie en maakte HR-informatie (contactgegevens, bedrijfsbeleid etc.) voor iedereen toegankelijker en eenvoudiger bij te werken. Bij Symphony RetailAI kregen de medewerkers toegang tot informatie over mentale gezondheid en hybride werken om zo nodig ondersteuning aan te kunnen vragen. Bij Cognita Schools is het onboardingprogramma nu ook in het Cornerstone-platform geïntegreerd. Daardoor vinden nieuwkomers eenvoudig de weg in hun nieuwe werkomgeving. Hoe heeft dit systeem bijgedragen tot het geestelijk welzijn van de medewerkers? Voor zowel Symphony RetailAI als Cognita Schools had het geestelijk welzijn van hun personeel tijdens de pandemie de hoogste prioriteit. Symphony RetailAI zorgde ervoor dat alle medewerkers makkelijk toegang hadden tot adequate ondersteuning. Het bedrijf investeerde in trainingspakketten op het gebied van geestelijke gezondheid. Sommige pakketten waren ook geschikt voor zelfhulp, voor degenen die daar meer behoefte aan hadden. Symphony RetailAI stimuleerde ook het gebruik van community’s om managers aan te moedigen hun kennis en ervaringen te delen. Symphony RetailAI is dit jaar ook met driemaandelijkse check-ins begonnen. Cognita Schools profiteert al langer van deze bijzondere functionaliteit, maar heeft inmiddels wel een belangrijke verandering doorgevoerd. Cognita Schools had namelijk uit feedback van medewerkers opgemaakt dat het inplannen van check-ins op een bepaalde datum en tijd eerder stress veroorzaakte dan verminderde. Medewerkers hebben daarom nu de vrijheid om hun eigen check-ins te regelen. Ze kunnen deze gesprekken met hun managers naar behoefte plannen en verplaatsen, en ze zo vaak boeken als ze maar willen. Hiermee heeft Cognita Schools kunnen inspelen op de behoeften van hun medewerkers. Hoe gebruikt Symphony RetailAI het platform om vragen over inclusie te beantwoorden en inclusie te bevorderen? Een inclusieve werkcultuur is van cruciaal belang voor een gezond personeelsbestand en het succes van de organisatie. Symphony RetailAI heeft een enquête gehouden om te peilen hoe medewerkers de inspanningen van hun bedrijf ervaren om een diverse en inclusieve werkgever te zijn. Hoewel de scores extreem hoog waren, wil het bedrijf het gesprek over diversiteit voortzetten en nog meer initiatieven ontplooien om een inclusieve cultuur te bevorderen. Symphony RetailAI heeft geïnvesteerd in trainingspakketten op het gebied van diversiteit en inclusie, waaronder een training over onbewuste vooroordelen, die nu deel uitmaakt van het onboardingproces. Sollicitanten die via het platform solliciteren, worden geanonimiseerd om vooringenomenheid in een vroeg stadium van de werving te voorkomen. Het systeem zelf ondersteunt bovendien verschillende talen. Hoe kan een HR-platform op basis van AI ervoor zorgen dat medische gegevens van personeel veilig worden verzameld en opgeslagen? Voor Cognita Schools is de functionaliteit van Cornerstone onmisbaar gebleken bij het verzamelen en opslaan van medische informatie. Cognita Schools had problemen waar het ging om de hoeveelheid medische gegevens die verspreid en voor verschillende doeleinden waren opgeslagen. Het gebruik van één platform voor het verzamelen en opslaan van deze gevoelige gegevens, waarbij de informatie rechtstreeks door de medewerker wordt ingevoerd, bespaart HR veel tijd qua administratie. Bovendien is het opslaan en bijwerken van de gegevens hierdoor veel efficiënter en veiliger en wordt er beter aan de regelgeving voldaan. Een wereldwijde, gecentraliseerde strategie heeft Cognita Schools en Symphony RetailAI veel voordelen opgeleverd. Door gebruik te maken van het platform van Cornerstone worden tijdrovende administratieve taken verminderd. Het voordeel voor medewerkers is dat ze eenvoudig, intuïtief en prettiger op verschillende niveaus met HR kunnen communiceren. Over Symphony RetailAI Symphony RetailAI is een toonaangevende wereldwijde leverancier van rolspecifieke, AI-ondersteunde oplossingen voor winstgevende groei en klantgerichte inzichten voor retailers en CPG-fabrikanten in de gehele waardeketen. Onze bewezen, toonaangevende AI-software is gekoppeld met CINDE, de enige AI-interface voor natuurlijke taal in de branche. Gebruikers ontvangen prescriptieve en preventieve aanbevelingen die het makkelijker maken om van leverancier tot schap groeimogelijkheden te identificeren, plannen te activeren en meetbare winst- en omzetgroei te realiseren. Onze oplossingen zijn specifiek bedoeld voor beslissingsbevoegden die streven naar winstgevende groei in de gehele retailwaardeketen, van bron tot consument. Via ons sterke en uitgebreide ecosysteem van partners bedienen we meer dan 1200 organisaties wereldwijd, waaronder 15 van de mondiale top 25 van retailers, 25 van de mondiale top 25 van CPG-fabrikanten, duizenden retailmerken en honderden nationale en regionale winkelketens. Symphony RetailAI is een SymphonyAI-bedrijf. Meer informatie op Symphony RetailAI.

Solvus biedt gebruikers meer inzicht in hun coachingstraject dankzij Cornerstone

Klantverhaal

Solvus biedt gebruikers meer inzicht in hun coachingstraject dankzij Cornerstone

Hoe vind je het beste talent met de juiste, toekomstbestendige vaardigheden? Het is een vraagstuk waar veel organisaties vandaag de dag mee worstelen. Het Belgische Solvus ondersteunt in die zoektocht en helpt bedrijven met hun talentvraagstuk. Daarbij wordt niet alleen gezocht naar de juiste match, maar wordt ook gekeken naar de (onontdekte) talenten die al in huis zijn. Solvus focust daarbij op Total Talent Management en integreert verschillende strategieën voor het ontwikkelen van het huidige personeel en het aantrekken van vaste of flexibele talenten. Solvus is een Belgische HR-dienstverlener, in 2014 opgericht onder de paraplu van RGF Staffing (in Nederland tot voor kort bekend als USG People). De organisatie biedt HR-ondersteuning zoals Recruitment Proces Outsourcing (RPO), MSP-programma’s, in- en outplacement, assessments en development centers. Maar Solvus is vooral pionier op de Belgische markt voor Total Talent Management (TTM)-oplossingen, een geïntegreerde en complementaire oplossing om bedrijven op alle HR-onderdelen efficiënter, veerkrachtiger en flexibeler te maken. Anders gezegd: bij Solvus is men continu bezig met het potentieel van talent, in plaats van werknemers langs de lat van de gevraagde vaardigheden in een vacature te leggen. Digitalisering als must have Bij Solvus bestond al langere tijd de wens om hun dienstverlening naar een hoger digitaal plan te tillen. De coronapandemie heeft die wens versterkt: digitalisering was niet langer een nice to have maar werd een must have. Franz Hegemann, Operational Excellence Manager bij Solvus, schetst de noodzaak om het job coachingstraject aan te pakken: “Er speelden verschillende problemen. Zo was er allereerst sprake van een heel manueel proces. We werkten in dit traject met veel verschillende coaches en het bleek lastig om een uniforme manier van werken te implementeren. Daarnaast werden trajecten heel klassiek nog via Excel opgevolgd, wat een hele moeilijke situatie creëert als je dat met veel mensen tegelijk wil doen. En een derde punt was de rapportage: het was heel moeilijk om overzicht te krijgen van wat er allemaal gebeurde en welke status een bepaald coachingstraject had.” Volgens Hegemann was het voor Solvus dan ook vrij duidelijk wat de nieuwe oplossing zou moeten kunnen. “We zochten naar een tool waarbij we op één plek het overzicht zouden hebben van alle verschillende trajecten en de bijbehorende status. Met als resultaat een eenduidig en volledig proces waarbinnen we ook konden opvolgen. En een derde belangrijk punt was de privacy en alles wat met AVG te maken heeft. Het uiteindelijke doel was om een nog meer kwalitatieve dienstverlening te bekomen en tegelijkertijd efficiënter te worden.” Coaching-traject VDAB Toevallig kwam er aan het begin van de coronapandemie een uitbesteding van VDAB om werkzoekenden met recente werkervaring snel van een proactief en preventief bemiddelingsaanbod te voorzien om zo een vlotte doorstroom naar de arbeidsmarkt te realiseren. Groot verschil met voorgaande projecten die Solvus in opdracht van VDAB uitvoerde was dat het ging om een vrijwillig traject. Hegemann: “Dat betekende dat we ook iets aantrekkelijks te bieden moesten hebben. Dus een user interface die modern en professioneel oogt en aantrekkelijk is voor de potentiële gebruiker.” De zoektocht naar een passende oplossing begon intern. Hegemann: “We zijn binnen RGF Staffing gaan kijken wat we al hadden en eventueel zouden kunnen hergebruiken. Maar door de specifieke urgentie voor deze problematiek was er eigenlijk niks beschikbaar.” De blik werd vervolgens naar buiten gericht, waarbij de mogelijkheid om zelf aanpassingen in de configuratie door te voeren een belangrijke rol speelde. “We zochten een SaaS-oplossing waarbij we niet afhankelijk zouden zijn van de ontwikkelaar om aanpassingen aan het systeem te kunnen doen. Dat heeft natuurlijk een impact op onze eigen organisatie omdat we personeel moeten gaan opleiden om de nodige kennis op te doen. Maar aan de andere kant hebben we ervaring met andere oplossingen waarbij je voor elke kleinigheid een ticket moet gaan loggen en vervolgens moet wachten tot iemand tijd heeft om het voor je op te lossen. Dat werkt niet zo flexibel en dynamisch zoals het vandaag de dag zou moeten.” Te veel mogelijkheden Na een traject waarin verschillende LMS-partijen zijn bekeken, valt de keuze op Cornerstone. De implementatie van Cornerstone was intern nog een behoorlijke uitdaging, zo vertelt Anjuli Devuyst, teamleader bij Solvus en verantwoordelijk voor de projecten voor VDAB: “Cornerstone is gebouwd voor de wisselwerking tussen manager en werknemer. Wij moesten dat ombouwen naar coach en coachees, maar er was een grote uitdaging: Cornerstone kan heel veel, maar wij hebben daarnaast nog het systeem dat onze klant aanbiedt, het MLP-systeem van VDAB. VDAB vraagt aan al zijn partners om dit systeem te gebruiken voor de goede opvolging van alle ondernomen acties. Het was zaak om te kijken wat we waar zouden gaan registreren en hoe we dubbele registraties konden voorkomen. Dus het was voor ons vooral de vraag: wat willen we eruit halen en wat moeten we zeker hebben?” Na een implementatie van drie maanden is het systeem klaar voor gebruik. Devuyst is erg tevreden met Cornerstone: “Administratief is het veel eenvoudiger geworden. Voorheen stond onze documentatie zeer verspreid, nu staat alles op één plek. We hoeven nu dus nog maar op twee plekken te kijken: in het systeem van onze klant en in Cornerstone. Daardoor hoeven medewerkers minder vaak te schakelen en dit zorgt voor een vermindering van de foutmarges. Ook kunnen we eenvoudiger en werkbaardere rapporten uit het systeem halen. Dankzij Cornerstone kunnen we efficiënter werken, dat is wel de grootste toegevoegde waarde.” Zaken in handen nemen Ook de reacties van gebruikers in het VDAB-traject zijn positief. Devuyst: “Klanten kunnen zelf zaken oppakken en hebben direct inzicht in wat er gebeurt binnen hun traject. Bovendien kun je in Cornerstone linken naar bijvoorbeeld e-learnings of filmpjes van onze klanten en leveranciers, waardoor zowel ons aanbod als het aanbod van anderen op één plek te vinden is. We zijn op dit moment ook bezig met het uitbreiden van ons e-learningaanbod zodat de keuze nog groter wordt.” De volgende stap die Solvus wil zetten is meer projecten toevoegen aan het Cornerstone-platform. Dat zullen deels projecten zijn die gelijkwaardig zijn aan het huidige project, zodat de invulling grotendeels hetzelfde is. Maar er wordt ook verder gekeken, bijvoorbeeld naar de mogelijkheid om Cornerstone in te zetten voor assessment centers, waarmee bedrijven kunnen testen of een medewerker klaar is voor een volgende carrièrestap of dat een kandidaat geschikt is voor een bepaalde functie. Koppeling interne systemen Ook stond een koppeling tussen de verschillende systemen binnen Solvus via Cornerstone hoog op het wensenlijstje. Hegemann: “We hebben een enorm aanbod van potentieel talent via de coachingstrajecten, kandidaten waar aan de vraagkant binnen Solvus weer naar gezocht wordt door andere organisaties. De koppeling tussen Cornerstone en andere platformen is er nog niet, maar dat is iets waar we naartoe willen groeien. Ons doel is altijd om een coachee aan een nieuwe job te helpen. En aangezien we zelf al een groot aanbod hebben aan vacatures en openstaande posities, zou die mapping echt een hele grote plus zijn.”

Plan een persoonlijk gesprek

Praat met een Cornerstone-expert over de unieke behoeften van uw organisatie op het gebied van personeelsmanagement.

© Cornerstone 2022
Juridisch