Guide

11 things Informed institutions look for in an LMS

If you’re looking to become a transformative higher ed institution, you need an effective, comprehensive Learning Management System (LMS) that elevates performance and engages a student-centric workforce. When you create effective learning programs for your employees, they can focus on helping the students who need them the most. To help you on this journey, we've identified 11 key factors to consider when looking for a new LMS.

Mer information

Vill du lära dig mer? Utforska våra produkter, kundberättelser och det senaste i branschen.

E-bok: Skapa engagerade superchefer

eBook

E-bok: Skapa engagerade superchefer

Anställda slutar inte för att de inte gillar jobbet, utan för att de inte gillar chefen. Det är dåliga nyheter för organisationer som investerat stora summor på innovation och satsar på att bli kvar länge på marknaden. Humankapitalet är en organisations mest värdefulla resurs – en hög personalomsättning kostar inte bara mycket när det gäller att rekrytera och utbilda ersättare, utan också i form av förlorad produktivitet.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2024
Juridiskt