Kundberättelse

Amplifon ger talanger tillgång till utveckling när och var som helst

Nonprofit page hero

16.000

Employees

Detaljhandel

Industry

2020

Client Since

En lång och framgångsrik historia inom hörapparater

Amplifon grundades i Italien år 1950 och är ett ledande multinationellt företag inom detaljhandelsförsäljning av hörapparater. Tack vare fortlöpande forskning inom hörselproteser och djupgående studier i audiologi, otolaryngologi och foniatri hjälper Amplifon sina kunder i valet av de bästa hörapparaterna på marknaden. Företaget tar hand om hela processen, från distribution och utprovning till service efter försäljning, där kundvård är Amplifon-koncernens sanna mervärde.

I koncernen finns ett italienskt nätverk med över 600 center och mer än 3 000 servicepunkter. På global nivå har Amplifon 9 200 försäljningsställen i 25 länder och anställer ungefär 18 600 medarbetare och underleverantörer.

Investering i människor

Amplifons mål är bland annat att erbjuda en innovativ upplevelse till sina kunder, stimulera tillväxt på viktiga marknader världen över och utveckla en allt mer effektiv verksamhet där de anställdas talang spelar roll.

För att uppfylla det sista steget i företagets uppdrag och lägga grunden för företagets framtid har Amplifon lagt upp en femårig (2020-2025) utbildnings- och utvecklingsstrategi. Den integrerade L&U-planen som ritats upp av koncernen vilar på fyra hörnstenar:

  1. Kunskap om Amplifon, för att skapa kunskap kring företagets strategi i vad som händer i alla de olika organisationsenheterna, och hur alla bidrar till koncernens framgångar. Detta säkerställer att alla medarbetare har de komponenter de behöver för att fatta beslut och för att göra skillnad, varje dag.
  2. Digital utveckling, för en allt djupare digitalisering av arbetsmiljön, så att fokus återigen kan sättas på medarbetarna. Hos Amplifon hjälper tekniken till med att automatisera repetitiva arbetsuppgifter och ger medarbetarna de verktyg de behöver för att kunna använda sin egen intuition, sinnrikhet och tankeprocess på bästa möjliga sätt.
  3. Amplifon connect, som innehåller mentorskap, coachning och förändringsprogram, med målet att bryta ner barriärer och öka samarbete och kontakter tvärs över alla nivåer i koncernen.
  4. Amplifon lead, med engagerat ledarskap och ledarskapskurser med målet att förbereda "People Managers" och "People Leaders" så att de bättre kan stötta medarbetare och hjälpa dem växa och bli förebilder i koncernen.

Baserat på dessa fyra hörnstenar lade Amplifon upp en utbildning som erbjuder:

  • Samma utbildningsmöjligheter för alla anställda, oavsett plats eller specifik uppgift – eftersom Amplifon tror på att kunskap ska vara gränslös
  • Medarbetarna har tillgång till utbildning var som helst, när som helst och på vilken enhet som helst. Detta garanterar total frihet i enlighet med varje persons unika behov
  • Möjligheten att utveckla tekniska och överförbara kompetenser som kreativitet, fantasi, projekthanteringskunskaper, etik
  • Engagerande och stimulerande innehåll, tack vare spelifieringsstrategier
  • Prioritering av utbildningsinnehåll, med algoritmer som tar hänsyn till medarbetarens behov, preferenser och intressen

"På Amplifon anser vi att människor är det viktigaste vi har för att nå framgång. Tack vare våra talanger hjälper vi människor med hörselnedsättning återupptäcka den fantastiska känslan av att höra," säger Laura Timm, Amplifons Global Talent and Learning Specialist."Vi är övertygade om att det bara är genom att investera i kontinuerlig professionell utveckling och genom att stötta och erkänna talang som våra medarbetare kan övervinna begränsningar och utveckla en framgångsrik och tillfredsställande karriär. Amplifon har alltid förlitat sig på att människor har förmågan att möta alla utmaningar genom att lära sig nytt, utvecklas och vara innovativa med styrka, snabbhet och smidighet så att de kan göra skillnad varje dag."

Skräddarsydd utbildning för en framtidssäker arbetsstyrka

Pandemin har tvingat företag som Amplifon att omdefiniera sina prioriteringar, och tydliggjort hur viktigt det är med utbildning och utveckling. Mer specifikt har de större förändringar som påverkat arbetsmarknaden under de senaste två åren, fått företaget att investera i utveckling idag för att säkra viktiga kompetenser för morgondagen.

Amplifon har därför bestämt sig för att erbjuda medarbetarna skräddarsydda kurser med starkt fokus på talang och kompetens. För att åstadkommadetta har företaget antagit en strategi för "total upplevelse" där medarbetarna har en enda gemensam plattform som kan nås av hela den globala arbetsstyrkan. Plattformen är inte bara smidigt integrerad i medarbetarnas arbetsmiljö, utan stimulerar dem även med skräddarsytt utbildningsmaterial som stärker deras självständighet.

I maj 2021 implementerade Amplifon Cornerstones lärplattform. Cornerstone är leverantör av anpassningsbara HR-lösningar, och deras utbildningsinnehåll har gjorts tillgängligt samtidigt för alla Amplifons anställda globalt. Sedan dess, och tack vare den omfattande personliga anpassningen och användarvänligheten, har plattformen använts för att stärka de fyra hörnstenarna i koncernens L&U-strategi och i synnerhet för att utveckla funktionella och tvärfunktionella kompetenser. Vad gäller funktionella kompetenser kan Amplifon äntligen erbjuda skräddarsytt innehåll, som inte bara är fokuserat på nuvarande kompetenser, utan även på kompetenser som medarbetare behöver de närmaste åren för att bibehålla verksamhetens konkurrenskraft och vidareutveckla medarbetarnas karriär. Vad gäller tvärfunktionella kompetenser –med tanke på förändringshastigheten inom alla branscher – har Amplifon valt att erbjuda specifika vägar som dyker in i teman som dataanalys, förändringshantering och projekthantering. Målet är att ta sig an lärande i arbetsflödet och göra det till verklighet.

Utbildning som ett verktyg för att övervinna ojämlikhet

Den största framgången hittills är det väsentligt ökade antal timmar som medarbetare lägger på utbildning. I dag lägger varje medarbetare totalt 24 timmar på utbildning per år.

Tack vare en blandning av strategi och teknik har viktiga framsteg gjorts för att göra utbildning och utveckling tillgängligt när och var som helst, och främja lärande tillsammans med andra samt medarbetarengagemang. Amplifon anser att utbildning främjar lika möjligheter för alla, oavsett personlig bakgrund, kön, ålder eller ursprung. Kunskap överlever inte om man inte delar den.

Mer information

Vill du lära dig mer? Utforska våra produkter, kundberättelser och det senaste i branschen.

Cornerstone Learning SBX Extended Enterprise

Datablad

Cornerstone Learning SBX Extended Enterprise

I många organisationer omfattar uppföljning och hantering av utbildningar inte bara HR och de egna medarbetarna. Man behöver också utbilda kunder, affärspartners, expansiva säljteam, franchisetagare, distributörer med flera. Externa kursdeltagare förväntar sig samma säkra, användarvänliga och meningsfulla lärandeupplevelse som dina egna medarbetare gör. De vill få tillgång till samma videor, kurser, fördjupande utbildning och anpassade innehåll när och var det passar dem bäst.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2024
Juridiskt