Blogginlägg

Använd kraften i AI inom HR-teknik

Cornerstone Editors

Precis som den populära animerade serien The Jetsons förutspådde redan på 60-talet genomsyrar artificiell intelligens (AI) och maskininlärning redan vår vardag, inte minst på arbetet. Vi kanske inte kör luftburna bilar som ser ut som tefat (ännu), men visst har det skett en betydande samhällelig förändring mot automatisering, särskilt inom HR-teknik.

Programvaruingenjörer använder AI för att utveckla effektivare sätt att koda. Finansiella planerare använder ny programvara för att bättre förutspå framtiden. Övergången från det gamla papperskontoret till dagens digitala framsteg har gjort det möjligt för företag att genomföra långsiktiga visioner, trots ekonomisk osäkerhet.

Denna våg av förändring har skapat ett akut behov av att förse medarbetare med rätt verktyg för mer agila arbetssätt. När arbetet utvecklas och nya färdigheter växer fram måste organisationer prioritera att utveckla sina medarbetare. Enligt World Economic Forum’s 2023 Future of Jobs report, kommer över 85 procent av organisationerna att öka implementeringen av ny teknik under de kommande fem åren, och nästan hälften (44 procent) av enskilda medarbetares kompetenser kommer att behöva uppdateras.

Att förstå hur AI-driven teknik kan förändra arbetsplatsen är viktigare än någonsin tidigare. Företagen måste använda sig av AI för att vidareutbilda sina medarbetare och – ännu viktigare – för att kunna skapa en kultur av kontinuerligt lärande som ger medarbetarna beredskap att möta ständiga dynamiska förändringar. Vi tittar närmare på fördelarna med den automatiserade talangförsörjningen som skakat om HR-branschen.

Varför HR bör utnyttja en etisk tillämpning av AI

  • Enklare talangförsörjning och rekrytering: optimal hantering av stora volymer CV:n, urval och videointervjuer

  • Bättre introduktion av nya medarbetare: personligt anpassad introduktion, vägledning av nya medarbetare, svar på vanliga frågor frigör resurser för HR

  • Prediktiva analyser för att behålla medarbetare och successionsplanering: AI-analys av olika datapunkter hjälper HR att identifiera risker för avhopp, hantera utmaningar med att behålla kvalificerade medarbetare och utveckla effektiva successionsplaner

  • Intelligent prestationshantering: leverera feedback i realtid och personliga utvecklingsplaner för mer exakta prestationsbedömningar och rättvist erkännande av medarbetarnas prestationer

  • Framsteg inom lärande och utveckling: leverera personligt utbildningsinnehåll, identifiera kompetensluckor och skapa riktade utvecklingsprogram baserat på varje medarbetares behov

  • Medarbetarengagemang och välbefinnande: övervakning av medarbetarengagemang och välbefinnande, tillgång till olika kanaler för proaktivt stöd, inklusive enkäter, chattsamtal och sociala medier

  • Beslut med människan i centrum: motverka partiska beslut och förebygg oavsiktlig skada genom uppföljning

Framtidssäkra arbetsstyrkan

Företag som kan skapa harmoni mellan produktivitet och tillväxt samt användarvänliga och intelligenta system som är anpassade till en ny arbetsvärld, framtidssäkrar sig mot all form av turbulens.

Cornerstone är en föregångare inom lärande på arbetet och unikt placerad för att hjälpa företag och medarbetare att hitta rätt på framtidens arbetsplats samt utnyttja innovationer som AI för lärande, växande och nya framgångar. Vårt team är hyperfokuserat på att utveckla teknik för att hjälpa våra kunder medvetet och strategiskt anamma AI – precis som The Jetsons.

Läs mer om hur Cornerstones AI-motorer kan vägleda, sammanställa och anpassa innehåll för en genomgripande och personlig kompetensutveckling.

Mer information

Vill du lära dig mer? Utforska våra produkter, kundberättelser och det senaste i branschen.

Fem sätt som HR kan använda GenAI idag

Blogginlägg

Fem sätt som HR kan använda GenAI idag

I dagens komplexa värld behöver HR-chefer kunna ligga steget före på kompetenskurvan. Och när det gäller ny teknik som kan revolutionera HR-arbetet är det en som sticker ut: Generativ Artificiell Intelligens (GenAI). AI drivs av mycket omfattande språkmodeller (LLM). Verktyg som t.ex. ChatGPT, Bard, LLaMA erbjuder stora möjligheter att förbättra arbetsmetoder och effektivisera viktiga HR-processer.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2024
Juridiskt