Blogginlägg

Cartoon Coffee Break: Generation Wars

Terry LaBan

Cartoonist and Illustrator

As new generations enter the workplace, it can be easy to place judgement on colleagues who are older or younger than us. These judgements are fueled by generational stereotypes, like the myth of the "lazy millennial," for instance. And now that Gen Z has entered the modern workforce, these relationships are becoming even more complex.

But all these preconceived notions about employees aren’t healthy for anyone. If we want to foster a multigenerational workforce where every employee feels empowered to be and do their best, it’s time we learn to keep the peace.

Header image: Creative Commons

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

E-bok: Skapa engagerade superchefer

eBook

E-bok: Skapa engagerade superchefer

Anställda slutar inte för att de inte gillar jobbet, utan för att de inte gillar chefen. Det är dåliga nyheter för organisationer som investerat stora summor på innovation och satsar på att bli kvar länge på marknaden. Humankapitalet är en organisations mest värdefulla resurs – en hög personalomsättning kostar inte bara mycket när det gäller att rekrytera och utbilda ersättare, utan också i form av förlorad produktivitet.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2022
Juridiskt