Datablad

コーナーストーンラーニングスイート

確実な管理機能とパーソナライズした魅力的な学習体験

人々の働き方や学び方は急激に変化しています。今や誰もがいつでも、どこからでも必要な情報に
アクセスできることを求めています。一方、企業の学習システムはほとんどが従来からの一方的な
お仕着せ型のままです。今の従業員は、何を、いつ、どのように、何のために学習するのか、自分
でコントロールしたいと考えているのです。コーナーストーンは、成長に応じた継続的な学習環境
を整え、企業の人材戦略に沿って包括的なソリューションをクラウドで提供し、投資対効果(ROI)を
高めます。

Mer information

Vill du lära dig mer? Utforska våra produkter, kundberättelser och det senaste i branschen.

Cornerstone Performance

Datablad

Cornerstone Performance

Oavsett om du har medarbetarsamtal en gång om året eller en ständigt pågående utvärderingsprocess, kan du med Cornerstone Performance sätta upp mål, coacha medarbetare, generera feedback, leda talangutveckling och uppmärksamma bra resultat. Prestationsutvärdering och kompetensdata länkas sömlöst till internt lärande för medarbetardriven och ledarstödd tillväxt. Helt enkelt för att det bästa sättet att skapa tillväxt i hela verksamheten är att investera i medarbetar- och talangutveckling med Cornerstone Performance.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2024
Juridiskt