Datablad

Machen Sie Ihre Finanzdienstleistungen und Bankmitarbeiter fit für die Zukunft

Nonprofit page hero

Vier von zehn Führungskräften im Finanzdienstleistungssektor geben an, dass ihre Mitarbeitenden nicht bereit sind, sich anzupassen, neue Fähigkeiten anzueignen oder neue Aufgaben zu übernehmen, wodurch im Unternehmen klaffende Skills-Lücken nicht geschlossen werden können. Immer neue Vorschriften, Technologien, Kunden- und Umsatzerwartungen erschweren es Ihnen, Mitarbeiter:innen effektiv zu schulen und weiterzubilden.

Mer information

Vill du lära dig mer? Utforska våra produkter, kundberättelser och det senaste i branschen.

Mot en hållbar framtid

Datablad

Mot en hållbar framtid

Vi har efter samtal med en rad olika kunder förstått att ni behöver specialiserad utbildning fokuserad på hållbarhet. Och nu med Cornerstone Content Anytime: Hållbarhet, kan du ge din organisation möjlighet att göra en positiv påverkan mot en hållbar framtid. Företaget kan bygga vidare på dessa utbildningar för att stärka organisationen, maximera möjligheter och minimera risker. Allt för att ni ska fortsätta blomstra i en föränderlig värld.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2024
Juridiskt