Video

Tom Bailey from Axa talks about their digital transformation and learner engagement

Axa is one of the largest insurance providers in the world, with over 160 000 employees in 60 countries. Tom Bailey, Learning Experience Manager, explains how with the help of Cornerstone Learning they managed to drastically change and modernise their L&D strategy. Before, 80% of all training at Axa was classroom training and only 20% was digital and most of that was compliance training. Now, with the help of Cornerstone and an ambitious plan, 70% of all training is digital, with new and relevant content, insights and analytics. It has helped drive engagement and the learning experience at Axa. And they’re not done yet! Listen to their plans for the future.

Mer information

Vill du lära dig mer? Utforska våra produkter, kundberättelser och det senaste i branschen.

Blogg: HRs förändrade roll

Blogginlägg

Blogg: HRs förändrade roll

HR’s roll skiftar från att främst ha varit en administrativ funktion till att leverera ett högt strategiskt värde till hela organisationen. Om traditionell HR främst har fokuserat på att implementera processer, standarder, policies och kontrollsystem, så är fokus nu på snabbhet, lärande organisationer och att involvera de interna kunderna. HR ska lägga grunden för flexibilitet, anpassningsbarhet och innovation för att stötta chefer och medarbetare att prestera och känna engagemang på riktigt. Målet är att hjälpa medarbetarna att bli mer kompetenta i olika roller, att kunna arbeta bättre tillsammans och att fatta beslut närmare de externa kunderna.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2024
Juridiskt