Cornerstone People Research Lab

Hur står sig din strategi för talanghantering?

Få en värdefull förståelse för hur det står till med din organisations talanghanteringsprogram.
Nonprofit page hero

Se hur din talangstrategi står sig.

Gå igenom den omfattande utvärderingen kostnadsfritt och få en djupgående utvärdering av ditt talangprograms mognadsnivå. Få omedelbar insikt om hur ditt talangprogram står sig utifrån sju dimensioner. Du får även användbara resurser för att kalibrera din strategi och snabbare få resultat på på dina talanginvesteringar.

Påbörja utvärderingen

Skräddarsydd information om medarbetares kunskaper som inspirerar till handling

Skräddarsydd information om medarbetares kunskaper som inspirerar till handling

Talent Health Index vägleder dig genom de fyra nivåerna i mognadsmodellen för talanghälsa, där varje nivå bygger på den föregående.

Nivå 1: Grundläggande

De grundläggande byggstenarna finns på plats för att tillgodose basbehoven inom talang- och utbildning hos ett företag och dess anställda, men nya områden inom talangstrategin såsom vidareutbildning och talangrörlighet befinner sig endast i startgroparna.

Nivå 2: Administrativ

Vissa processer är fortfarande manuella, men här finns talanginitiativ utöver efterlevnad som erbjuder medarbetare ett antal kompetensbaserade möjligheter. Nyttiga åtgärder vidtas, men det finns gott om utrymme för förbättringar.

Nivå 3: Sofistikerad

Automatiserade processer, verktyg och till viss del analyser har implementerats. Dessa organisationer arbetar ständigt med att utveckla sina medarbetare och har skapat en engagerande inlärningskultur.

Nivå 4: Omvandlande

Mycket självdriven talang- och inlärningskultur som integrerar medarbetare, arbetsroller och kompetensdata för att informera affärsbeslut. Dessa organisationer har kontroll över sina talanger och är exceptionellt välmående.

En smygtitt på självutvärderingen:

En smygtitt på självutvärderingen:

  • Hur uppfattas utbildning i din organisation?
  • Vad beskriver bäst hur kompetensbehov identifieras i din organisation?
  • Hur arbetar man med målsättning i din organisation?

Mer information

Vill du lära dig mer? Utforska våra produkter, kundberättelser och det senaste i branschen.

2023 Talent Health Index Infographic

Infografik

2023 Talent Health Index Infographic

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2024
Juridiskt