Video

Webinar mit Armin Trost: HR-strategien - wie agil soll es sein?

Eine gute HR-Strategie beschreibt vor allem, welche personalpolitischen Schlüsselthemen für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens wichtig sind, warum sie relevant sind und wie diese Themen strategisch ausgerichtet sind. Die besondere Herausforderung bei ihrer Entwicklung besteht in der Beantwortung schwieriger Fragen, weil eine Strategie harte, handlungsleitende Entscheidungen voraussetzt. Sonst endet man in der Beliebigkeit.

Mer information

Vill du lära dig mer? Utforska våra produkter, kundberättelser och det senaste i branschen.

Blogg: HRs förändrade roll

Blogginlägg

Blogg: HRs förändrade roll

HR’s roll skiftar från att främst ha varit en administrativ funktion till att leverera ett högt strategiskt värde till hela organisationen. Om traditionell HR främst har fokuserat på att implementera processer, standarder, policies och kontrollsystem, så är fokus nu på snabbhet, lärande organisationer och att involvera de interna kunderna. HR ska lägga grunden för flexibilitet, anpassningsbarhet och innovation för att stötta chefer och medarbetare att prestera och känna engagemang på riktigt. Målet är att hjälpa medarbetarna att bli mer kompetenta i olika roller, att kunna arbeta bättre tillsammans och att fatta beslut närmare de externa kunderna.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2024
Juridiskt