Cornerstone lanserar Cornerstone Xplor för personalstrategier med människan i fokus och ett modernt ledarskap

November 2, 2021

Screening talent

Cornerstone lanserar Cornerstone Xplor för personalstrategier med människan i fokus och ett modernt ledarskap

En AI-driven upplevelse med fokus på kompetens, lärande, coaching, karriärutforskning och intern rörlighet, som enar personal och företag och leder dem mot gemensam framgång.

STOCKHOLM, 2 november 2021 – Cornerstone OnDemand, Inc., en ledare inom anpassningsbara HR-lösningar, lanserar idag sin senaste innovation Cornerstone Xplor, som en viktig del av företagets vision för ett nytt "system för arbete". Cornerstone Xplor är en holistisk lösning för medarbetarutveckling, med en helt integrerad och extremt personanpassad och individuell upplevelse av lärande, kompetensutveckling, tillväxt och karriärrörlighet. Till grund för lösningen ligger Cornerstones omfattande kompetens inom lärande och talanghantering, den innovativa lösningen Cornerstone Skills Graph, fräscht och automatiskt sammanställt och levererat kursinnehåll samt självlärande AI. Med Cornerstone Xplor kan moderna talangledare möta sin personal där de befinner sig, och erbjuda dem en mycket individualiserad och helt sammanhängade utvecklingsupplevelse, i stor skala.

Enligt en nyligen publicerad McKinsey-rapport har HR-ledare länge suttit fast i en ständig spiral av krav på minskade kostnader, bättre optimerade processer och att hela tiden införa nya teknologier för existerade HR-modeller. Som ett resultat av COVID-19-pandemin ökar kraven på att arbetsgivare, på ett bättre sätt, bör ta hand om medarbetarnas fysiska och mentala hälsa. Många CHROer ser det därför som viktigt att gå tillbaka till en mer mänsklig modell, som återigen fokuserar på medarbetarnas upplevelse på ett mer direkt och dynamiskt sätt.

“Företag i hela världen arbetar för närvarande frenetiskt med att träna, utbilda om och omplacera personal, samtidigt som de dessutom måste integrera dussintals olika program”, säger Josh Bersin, global industrianalytiker och CEO för The Josh Bersin Company. “Cornerstone Xplor, har potentialen att transformera HR-tech branschen genom att kombinera funktionaliteteni en upplevelsebaserad lärandeplattform, karriärvägar och avancerad teknologi för att hantera kompetenseri ett enda integrerat system.”

Cornerstone Xplor är annorlundaän traditionella lärandeplattformar, Learning Experience Platforms (LXP) och andra liknande lösningar, som är utvecklade för att leverera olika delar i en medarbetares utveckling i separata applikationer. Cornerstone Xplor är den första plattformen som för samman alla delar i en anställds tillväxt på en och samma plats. Det sker genom att dra nytta av Cornerstones omfattande och djupa funktionalitet för talent management, arbetsflöden, AI-data och intelligens. Med denna nya innovation kan talangledare erbjuda sin personal en modern, engagerande och individuell upplevelse, samtidigt som de kan ta tillvara de investeringar som redan gjorts och driva utveckling helt i linje med organisationens mål:

Sammanhållen resa från början till slut: Med Cornerstone Xplor kan medarbetare välja de färdigheter de redan har, vilka de skulle vilja utveckla och till och med vilka de inte är intresserade av. Informationen används för en intelligent analys som leder till förslag på nya möjligheter att lära sig och pekar på det mest relevanta kursinnehållet. Analysen kopplar även samman den enskilde medarbetaren med lämpliga mentorer och experter, föreslår relevanta communities och tar automatiskt fram möjliga interna karriärvägar. När de enskilda färdigheterna är identifierade och de nya är inlärda kan talangledare enkelt bygga och visualisera talangpooler, identifiera experter och erbjuda dem nya utvecklingsmöjligheter på ett sätt som både stöder organisationens transformation och tar bort omedveten bias från besluten.

Skalbar självdriven utveckling: Cornerstone Xplor erbjuder mycket individualiserade och “självdrivande” upplevelser för varje enskild användare, eftersom det i praktiken drivs av allt som personen består av; intressen, preferenser, beteenden, färdigheter, kompetenser, arbetserfarenhet och mål.

Med hjälp av AI kan Cornerstone Xplor utnyttja data om personen, färdigheter, kompetenser ochkursinnehåll för att automatiskt producera personanpassade vägar för kompetens- och karriärutveckling. Användaren får på så sätt det mest relevanta kursinnehållet exakt i det ögonblick personen ber om det och de får dessutom förslag på nya relevanta kollegor, mentorer och karriärvägar. Varje användare kan själv bestämma sin egen utvecklingsresa, medan talangledare kan erbjuda personanpassade och engagerande utvecklingsupplevelser i linje med individens behov, i en hel organisation utan att behöva genomföra stora insatser.

Marknadsplats för talanger: Intern rörlighet skapas i gränslandet mellan erfarenhet och färdigheter, vilket gör Cornerstone Xplor perfekt som en modern marknadsplats för talanger.Cornerstone Xplor ger inte bara medarbetare en framtidsorienterad utvecklingsupplevelse. Den hjälper dem dessutom att matcha och koppla sina färdigheter till potentiella nya karrärvägar på en automatiskt matchad “marknadsplats” där det också finns mentorer, gig och projekt. Varje medarbetare kan proaktivt välja sin väg utifrån sina egna karriärambitioner och driva på sin egen utvecklingstakt. Samtidigt får organisationer hjälp med att hitta gömd expertis och kompetens internt och behöver inte hela tiden söka externt efter talanger. Några av de långsiktiga planerna för Cornerstone Xplor är bland annat att låta medarbetare själva marknadsföra sina färdigheter och ambitioner och att ge talangledare möjlighet att söka, rekrytera, introducera och flytta medarbetare från en roll till en annan.

“Våra kunder förväntar sig att Cornerstone ska hjälpa dem skapa en mer mänsklig upplevelse för sina medarbetare. Samtidigt måste de se till att företaget är redo för transformation och har kompetens och karriärvägar för framtiden,” säger Phil Saunders, CEO på Cornerstone. “Vår vision för ett nytt system för arbete är utvecklat för att hjälpa våra kunder och deras personal tillsammans möta ett arbete som hela tiden förändras. Cornerstone Xplor är en viktig del i den visionen. Människor kan skapa sin egen utvecklingsupplevelse som är unikt personlig. Talangledare kan odla en arbetsstyrka som består av sammankopplade medarbetare som mår bra och utvecklas, där alla har ett gemensamt syfte och alla kan nå framgång.”

Kommentarer från marknaden

Cornerstone lanserade sommaren 2021 ett early adopter-program för Cornerstone Xplor och fortsätter arbeta nära kunder och industrianalytiker för att utöka funktioner och funktionalitet. Feedback från programmet, tillsammans med kontinuerliga kundinsikter, kommer att ligga till grund för produktens långsiktiga innovationsstrategi. Några av de första kommentarerna är:

“Medarbetarupplevelse har länge varit ett viktigt fokusområde för de flesta organisationer, men pandemin och de sociala, kulturella och ekonomiska konsekvenserna, har gjort frågan helt avgörande för företag,” säger David Wilson, CEO, Fosway Group. “Med en hybrid-arbetsmodell måste organisationer hitta nya strategier för att engagera och samla medarbetare kring det arbete de utför och hur de växer och utvecklas. En lösning som Cornerstone Xplor kan hjälpa organisationer skapa en mer sammanhängande upplevelse för varje medarbetare, samtidigt som den anställde kan öka hastigheten i sin egen utveckling och tillväxt och att det finns en gemensam bild av hur framgång ser ut.

“Det är oerhört viktigt för individer att själva kunna bestämma över sin egen utveckling och sitt eget lärande. Organisationerna de arbetar på måste därför skapa en personanpassad, självdrivande upplevelse av lärande och utveckling med verktyg och inspiration som gör att de kan ta kontrollen,” säger Michael Rochelle, Chief Strategy Officer och huvudanalytiker inom HCM på Brandon Hall Group. “Med Cornerstone Xplor kan organisationer ge medarbetare möjligheten att bestämma över sin egen framtid. Det leder till att en mycket högre grad av åtagande och ansvar och att mer betydelsefulla målsättningar kan uppfyllas, för alla.”

“På Deutsche Post DHL vill vi göra det enkelt för varje anställd att själv ta kontrollen över sin karriär,” säger Meredith Wellard, VP med ansvar för gruppen för lärande och talang på Deutsche Post DHL. “Vi planerar göra det genom att se till att upplevelsen av kompetensutveckling är positiv och genom att öka transparensen vad gäller existerande och rekommenderade färdigheter länkat till varje medarbetares individuella karriärmål och unika karriärväg. Vi har gjort stora framsteg i utvecklingen det senaste året, med hjälp av teknologin i Cornerstone Skills Graph och vi ser fram emot att implementera Cornerstone Xplor för att göra upplevelsen ännu mer sömlös och enkel för personalen. Vi tycker det är spännande att den här lösningen ligger så helt i linje med våra affärsmål."

"Vi vill ge våra medarbetare den bästa upplevelsen genom att göra det enkelt för dem att skaffa sig den kunskap de behöver i den roll de har och de roller de vill ha i framtiden på Fossil Group,” säger James Webb, VP med globalt ansvar för medarbetarutveckling, engagemang och kommunikation på Fossil Group. “Cornerstone Xplor skapar en rejäl möjlighet till enkelt och relevant lärande, matchat till personlig karriärmappning, på ett sätt som bättre stämmer överens med hur medarbetare ser på sin egen utveckling och sina långsiktiga karriärambitioner här på Fossil Group."

Ytterligare information

Cornerstone Xplor kommer att finnas tillgänglig för alla nya och existerande Cornerstonekunder från 29 oktober 2021. Nya och existerande Saba Software-kunder kommer att kunna använda den nya produkten från slutet av 2021.

Företaget kommer att berätta mer om Cornerstone Xplor på sitt årliga kund- och partnerevent Cornerstone Convergence 16-17 november 2021. För att boka gratis plats på det virtuella eventet, gå till: https://www.cornerstoneconvergence.com/

För att läsa mer om hur Cornerstone hjälper organisationer utveckla framtidsredo medarbetare och team gå till: https://www.cornerstoneondemand.com/se/resources/article/redo-att-moeta-framtiden-en-guide-foer-talangledare/

För mer information om Cornerstone Xplor, gå till: https://www.cornerstoneondemand.com/se/resources/articles/lets-power-future-ready-workforce/


Om Cornerstone

Cornerstone driver en arbetsstyrka redo för framtiden, med anpassningsbara HR-lösningar utvecklade för att ena människor, team, teknologi och affärsverksamhet. Vi vill inspirera en arbetsmiljö präglad av tillväxt, agilitet och framgång för alla. Med ett AI-drivet, upplevelsecentrerat system fokuserat på framtida färdigheter och utvecklat för en modern arbetsstyrka, hjälper vi organisationer modernisera sin utbildnings- och utvecklingsupplevelse. Systemet levererar det mest relevanta kursinnehållet oavsett var det finns, accelererar talang- och karriärrörlighet och använderkompetens och färdigheter som sätt att beskriva tillväxt och framgång i verksamheten. Cornerstone servar mer än 6 000 kunder och 75 miljoner användare och finns i 180 länder och på 50 språk. https://www.cornerstoneondemand.com/se/

Mediekontakt:

Helena Liden, JustPR

0702 651195

helena.liden@justpr.se

© Cornerstone 2023
Legal