Datasheet

Bättre medarbetardata. Bättre beslut.

Genom att centralisera HR-registerhantering ger ni medarbetarna de verktyg de behöver för att känna sig stöttade, utbildade, belönade och engagerade.

Ett framgångsrikt projekt för styrning av humankapital kräver medarbetar- och organisationsdata av hög kvalitet. Med Cornerstone HR kan du ge både medarbetare och chefer möjligheten att direkt se och redigera sina data, vilket ger dig uppdaterad information för bättre strategisk planering. Företagets HR-avdelning kan enkelt påbörja viktiga HR-processer och inleda nyckelåtgärder, som att utveckla förbättringsplaner, spåra provanställningsperioder och hantera introduktion för nyanställda och avslut av medarbetares anställningar

Gerelateerde bronnen

Wilt u blijven leren? Bekijk onze producten, klantverhalen en de nieuwste branche-inzichten.

Cornerstone Performance

Datasheet

Cornerstone Performance

Het maakt niet uit of u prestatiebeoordelingen één keer per jaar doet of een betrouwbaar, continu prestatiemanagementproces gebruikt, met Cornerstone Performance kunt u doelen opstellen, medewerkers coachen, feedback ontvangen, ontwikkeling begeleiden en uw medewerkers erkennen. Koppel gegevens over prestaties en vaardigheden naadloos aan interne leermogelijkheden, zodat groei wordt aangestuurd door medewerkers en ondersteund door managers. Want de beste manier om in de groei en resultaten van een bedrijf te investeren is door in de groei en resultaten van uw mensen te investeren. En dat kan met Cornerstone Performance.

Plan een persoonlijk gesprek

Praat met een Cornerstone-expert over hoe wij kunnen helpen met de unieke behoeften van uw organisatie op het gebied van personeelsmanagement.

© Cornerstone 2024
Juridisch