E-book

Checklist des Technologies RH au service des compétences stratégiques

C'est en offrant à vos collaborateurs un vaste éventail de fonctions qu'ils pourront acquérir des compétences plus diverses, être plus collaboratifs dans toutes les sphères de l'entreprise et être plus productifs. Vous constaterez une énorme amélioration du temps de productivité puisque vos « nouvelles » recrues auront déjà partiellement ou totalement terminé la phase d'intégration avant même de basculer vers leur nouveau poste. Utilisez vos collaborateurs comme vivier de talents pour pourvoir d'autres postes. Vous y trouverez de très nombreux avantages.

Cette checklist va vous servir de guide de référence pour veiller à ce que votre entreprise dispose des outils nécessaires pour planifier, promouvoir et mettre en œuvre un programme interne réussi de mobilité des talents.

Gerelateerde bronnen

Wilt u blijven leren? Bekijk onze producten, klantverhalen en de nieuwste branche-inzichten.

Checklist HR-technologie om cruciale vaardigheden te ondersteunen

E-book

Checklist HR-technologie om cruciale vaardigheden te ondersteunen

Als u uw medewerkers in zeer uiteenlopende functies laat werken, dan verwerven ze een grotere verscheidenheid aan vaardigheden, leren ze om beter samen te werken met andere bedrijfsfuncties en worden ze productiever. De benodigde tijd om productief te worden in nieuwe functies zal ook drastisch korter worden. Uw ‘nieuwe’ medewerkers hebben immers nog voor ze aan hun nieuwe functie beginnen hun onboarding al deels of volledig achter de rug. Het gebruik van uw eigen medewerkers als talentpool om vacatures in te vullen heeft een groot aantal voordelen.

Plan een persoonlijk gesprek

Praat met een Cornerstone-expert over hoe wij kunnen helpen met de unieke behoeften van uw organisatie op het gebied van personeelsmanagement.

© Cornerstone 2024
Juridisch