Blogpost

Conoce a nuestro partner Coocrea en nuestra herramienta Content Anytime

Andrea Sennett

Solutions Architect, Client Services EMEA

Con millones de personas teletrabajando, los empleados se esfuerzan por adquirir aptitudes que les permitan ser más productivos y adaptables mientras trabajan a distancia y quizás ahora más que nunca con el fin del Estado de Alarma en nuestro país, los empleados todavía tienen más ganas de mejorar sus capacidades para enfrentarse al nuevo mundo de trabajo que nos depara el futuro como consecuencia de la crisis de coronavirus, Las organizaciones en Europa que se suscribieron a Content Anytime aumentaron casi 10 veces durante el año pasado. Esto demuestra la clara necesidad de las organizaciones de cambiar la forma en que ayudan a los empleados a aprender las habilidades más demandadas y valoradas de hoy en día.

La herramienta Content Anytime ofrece a las organizaciones la posibilidad de suscribirse a un contenido online moderno, guiado por expertos y con relevancia a nivel local de los principales desarrolladores de contenido del mundo. A medida que nuevos socios europeos de contenido se unen a Cornerstone, las suscripciones se desarrollan y actualizan continuamente para incluir contenido fresco y de alta calidad. Uno de esos partner es Coocrea, una empresa española que se encarga de mejorar la experiencia del empleado en las 3 áreas clave. Se encargan de que la formación sea proactiva, experiencial y conecte emocionalmente con las personas. También, realizan labores de consultoría y marketing personalizadas ya que buscan aportar soluciones creativas a sus clientes para atraer, gestionar y multiplicar tu talento.

A día de hoy existe una verdadera necesidad por la trasformación digital de las empresas por lo que deben adaptarse sus herramientas a los nuevos tiempos y formar de la manera más eficaz posible a sus empleados. Con Content Anytime, hacemos el trabajo pesado conservando todos los contenidos, para que no se pierda el valorado tiempo de formación de las personas en contenidos anticuados y estáticos.

Coocrea nos ofrece su singular visión de la formación que nos proporciona gran cantidad de recursos, incluyendo la formación en la comunicación, las habilidades de liderazgo, las habilidades digitales... Con la creciente demanda para modernizar las empresas desde Cornerstone buscamos ayudar a los directivos que intentan modificar la cultura de su organización de una manera personalizada y flexible.

Para saber más sobre Cornerstone Anytime, visita: https://www.cornerstoneondemand.es/content-anytime/

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Verbind de  doelstellingen voor uw  werknemers met de  bedrijfsresultaten

Datasheet

Verbind de doelstellingen voor uw werknemers met de bedrijfsresultaten

Het is niet eenvoudig om al uw medewerkers gemotiveerd en betrokken te houden. U moet ze een duidelijk doel voor ogen stellen en ervoor zorgen dat dit doel in lijn is met de doelstellingen van uw organisatie. Cornerstone Performance biedt gedetailleerde inzichten in het talent binnen uw organisatie en kan snel werknemers identificeren en mobiliseren om aan de topprioriteiten voor uw organisatie te werken.

Hoe introduceert u een op vaardighedengerichte talentstrategie?

Onderzoek

Hoe introduceert u een op vaardighedengerichte talentstrategie?

Er wordt wel gezegd dat 2020 in drie maanden tijd voor drie jaar digitale transformatie heeft gezorgd. Aanvankelijk draaide die transformatie om aanpassing aan de ingrijpende en plotselinge veranderingen waarmee we werden geconfronteerd. Onze thuiswerkende werknemers moesten om te beginnen gewoon kunnen werken, communiceren en samenwerken. Nu weten we dat deze verandering veel permanenter is dan velen hadden gedacht. In de aanhoudende bedrijfstransformatie van vandaag veranderen rollen snel en worden vaardigheden eerder overbodig. Uw organisatie moet de vaardigheden identificeren, binnenhalen en ontwikkelen die nodig zijn om te transformeren, op nieuwe markten te concurreren en te groeien. Hoe kunt u uw medewerkers op een schaalbare manier bijscholen, zodat u concurrerend blijft en niet altijd achter de feiten aanloopt? Het korte antwoord is: door medewerkers groeimogelijkheden in hun loopbaan te bieden. Vaak denken werknemers echter dat het gemakkelijker is om een nieuwe baan buiten het bedrijf dan erbinnen te zoeken. In veel organisaties werken interne culturen groeimogelijkheden in loopbanen en interne mobiliteit tegen. Met een op vaardighedengerichte talentstrategie kunt u de groei van uw medewerkers koppelen aan zakelijk succes. In deze gids beschrijven we vier stappen die belangrijk zijn voor deze strategie. We gaan daar dieper op in.

De businesscase voor vaardigheids- intelligentie

Onderzoek

De businesscase voor vaardigheids- intelligentie

Uit onderzoek van het Institute for the Future wordt duidelijk dat maar liefst 85 procent van de banen die in 2030 zullen bestaan, nu nog niet bestaan. Werknemers moeten nu meer dan ooit in staat zijn om zich aan te passen, een andere richting in te slaan en klaar te staan voor nieuwe uitdagingen. Dit is echter niet ogelijk zonder diepgaande inzichten in de vaardigheden van werknemers, de sterke kanten van werknemers of manieren waarop verborgen talent kan worden aangeboord. Vaardigheden zijn voor iedere organisatie de universele taal voor groei en succes geworden. Vaardigheidsintelligentie biedt bedrijven de mogelijkheid hun talent beter te begrijpen, te ontwikkelen en toe te wijzen om op dynamische wijze aan de behoeften van de organisatie te voldoen. Het helpt ons zelfs om bedrijfskritieke beslissingen sneller en met meer vertrouwen te nemen. Maar hoe krijgt u die inzichten nu precies? Kunstmatige intelligentie (AI) voor HR is een gamechanger. AI heeft de kracht om de schaalbaarheid van HR te vergroten, patronen in het gedrag van mensen te herkennen, en waar en wanneer nodig gepersonaliseerde ondersteuning te bieden. Met AI kunnen HR en bedrijfsleiders werknemers effectiever laten om- en bijscholen om aan veranderende bedrijfsbehoeften en -doelstellingen te voldoen, welke behoeften de toekomst ook brengt. Met de juiste toepassing van machine learning en technologieën voor kunstmatige intelligentie kunnen werkgevers meer doen dan vaardigheden bijhouden, en actiegerichte talentpraktijken mogelijk maken op een manier die nooit eerder mogelijk was. In dit Lighthouse Research & Advisory-rapport, gebaseerd op een onderzoek onder meer dan 1.000 werkgevers en duizenden werknemers, ontdekt u: het concept vaardigheidsintelligentie hoe AI centraal staat bij deze initiatieven de usecases en toepassingen van vaardigheidsintelligentie Download nu het rapport om erachter te komen hoe AI en vaardigheidsintelligentie uw organisatie kunnen helpen om meer inzicht in bedrijfsactiviteiten te krijgen, voorspellingen te doen en effectief te reageren op dynamische marktveranderingen.

Plan een persoonlijk gesprek

Praat met een Cornerstone-expert over hoe wij kunnen helpen met de unieke behoeften van uw organisatie op het gebied van personeelsmanagement.

© Cornerstone 2022
Juridisch