Video

ALSA confía en Cornerstone para gestionar sus RRHH en su gran proceso de internacionalización

En este vídeo, Verónica Marco Pinilla, Directora de Gestión de Personas en ALSA, nos habla de cómo su empresa líder en trasporte de personas por carretera en España, confía en Cornerstone para modernizar y centralizar los RRHH, transformar la cultura tradicional de la compañía, así como desarrollar planes de carrera definidos para sus 15.000 empleados y planes de sucesión para la empresa que ofrece servicios en Europa, Marruecos y Puerto Rico. ALSA ha elegido Cornerstone por sus casos de éxito previos y por la facilidad de uso de su plataforma.

Mer information

Vill du lära dig mer? Utforska våra produkter, kundberättelser och det senaste i branschen.

Blogg: HRs förändrade roll

Blogginlägg

Blogg: HRs förändrade roll

HR’s roll skiftar från att främst ha varit en administrativ funktion till att leverera ett högt strategiskt värde till hela organisationen. Om traditionell HR främst har fokuserat på att implementera processer, standarder, policies och kontrollsystem, så är fokus nu på snabbhet, lärande organisationer och att involvera de interna kunderna. HR ska lägga grunden för flexibilitet, anpassningsbarhet och innovation för att stötta chefer och medarbetare att prestera och känna engagemang på riktigt. Målet är att hjälpa medarbetarna att bli mer kompetenta i olika roller, att kunna arbeta bättre tillsammans och att fatta beslut närmare de externa kunderna.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2024
Juridiskt