Datablad

コーナーストーンパフォーマンススイート

人材を育成し、自ら未来を創る

コーナーストーンのパフォーマンス・スイートは社内で不足しているスキルや新たに必要なスキル
を特定し、それに基づいて計測可能な目標を設定すること、さらにその進捗状況を追跡できるソリ
ューションです。従業員にキャリア開発の道筋を明確に示し、エンゲージメントを高め、イノベー
ションを起こせる人材へと導きます。また、ラーニング・スイートや最先端のコンテンツを提供す
るコーナーストーンのコンテンツサービスと統合することで、スキルアップを図り、迫りくるビジ
ネス変革へ対応します。

Mer information

Vill du lära dig mer? Utforska våra produkter, kundberättelser och det senaste i branschen.

Den direkta länken mellan resultatstyrning och medarbetarengagemang

Blogginlägg

Den direkta länken mellan resultatstyrning och medarbetarengagemang

Begreppet medarbetarengagemang, som funnits sedan början av det tidiga 90-talet, introducerades första gången i “Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work” i tidskriften Academy of Management Journal.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2024
Juridiskt