Mall

Creating an Action Plan for Your Agency’s Skills Gaps

Times change, and agencies cannot predict when their employees will need new skills. Triggers such as new hiring mandates can leave agencies painfully aware of the abilities their workforces lack. However, there are many strategies that exist for closing these skills gaps. GovLoop and Cornerstone OnDemand put together this worksheet to help you and your agency develop an action plan for effectively filling its skills gaps.

In this worksheet, you’ll gain insights into:

  • Best practices from the public and private sectors for addressing skills gaps.
  • The strategies for closing skills gaps including recruitment, reskilling, and upskilling.
  • Your agency’s triggers, biggest skills gaps, and the best approach to eliminate those gaps.

Download this worksheet to create your action plan to close your agency’s skills gaps.

Mer information

Vill du lära dig mer? Utforska våra produkter, kundberättelser och det senaste i branschen.

Spotlight på Electrolux och Ageas: Förbereda och genomföra effektiva utbildningsprogram

Kundberättelse

Spotlight på Electrolux och Ageas: Förbereda och genomföra effektiva utbildningsprogram

Om man vill uppnå affärsresultat genom att investera i lärande krävs en engagemangsstrategi som gör utbildningsmaterial tillgängligt och lättåtkomligt för medarbetarna. Organisationer måste lansera och genomföra utbildningsprogram på ett effektivt sätt för att de ska ha maximal effekt för både medarbetare och verksamheten som helhet. Både Ageas och Electrolux har framgångsrikt lanserat digitala utbildningsprogram som stöds av aktiviteter som håller uppe engagemangsnivån.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2024
Juridiskt