Video

Drive L&D with data driven decision-making

Track, measure, instrument and report on learning, skilling and career development activities in one comprehensive analytics platform that help HR, L&D and frontline managers to make informed decisions.

Mer information

Vill du lära dig mer? Utforska våra produkter, kundberättelser och det senaste i branschen.

Driv aktivt din egen kompetens- utveckling

Kundberättelse

Driv aktivt din egen kompetens- utveckling

Sopra Steria är ett ledande internationellt konsultföretag inom IT, management och programvarudesign med en av marknadens mest omfattande tjänsteportföljer för digital transformation. Företaget vägleder sina kunder genom digital transformation som hjälper dem att nå reella och långvariga fördelar. Sopra Steria löser globalt konkurrensutmaningar för stora företag och organisationer genom att kombinera expertkunskap om innovativa affärsområden och digital teknik med ett tydligt kollaborativt arbetssätt. Sopra Steria sätter alltid människan i centrum och möjliggör för sina kunder att i den bästa av digitala världar bygga en positiv framtid.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2023
Juridiskt