Kundberättelse

Dela värdefull kunskap: Hur HAI stärkte arbetsstyrkans lojalitet genom digitalt lärande

Nonprofit page hero

2,100

Medarbetare

Tillverkning

Verksamhet

2018

Kund sedan

Om HAI

Hammerer Aluminium Industries (HAI) erbjuder hållbara aluminiumlösningar genom hela värdekedjan för transport-, bygg- och tillverkningsindustrin. Företaget är innovationsdrivande inom gjutning, extrudering och bearbetning, med snabb implementering. Fokus på hållbarhet har central betydelse. HAI är en pionjär inom aluminiumindustrin tack vare en återvinningsgrad på upp till 80 procent.

Företaget grundades för bara 16 år sedan men har upplevt en extremt snabb och sund tillväxt under de senaste åren, samtidigt som de förblivit ett jordnära familjeföretag. För att kunna möta denna snabba tillväxt och samtidigt vara förberedda för framtida utmaningar, lägger HAI stor vikt vid värderingar som förtroende, dynamik och utvecklingsmöjligheter. Ömsesidigt förtroende utgör grunden för samarbetet i hela organisationen. Företagsmiljön ställer krav på dynamik och snabba ansvarsfulla beslut av medarbetarna. Det öppnar för såväl yrkesmässig som personlig utveckling för alla.

Att HAI har tilldelats "Top Employer Award Austria" flera gånger visar att företaget tar väl hand om medarbetarna i organisationen.

Hammer Aluminium Industries mål

Hammer Aluminium Industries mål

HAI behövde dokumentera arbetsstyrkans värdefulla kunskaper och företagets långa erfarenhet inom aluminiumtillverkning för att kunna föra allt detta vidare inom företaget. De lägger stor vikt vid att kunna dra nytta av den individuella potentialen med stöd av ny digital teknik och, i rollen som arbetsgivare, erbjuda flexibilitet för att stärka arbetsstyrkans lojalitet.

Varför Cornerstone?

Demografiska förändringar och förändringar på arbetsmarknaden var avgörande när HAI beslutade att fokusera på lärande inom företaget. Lärande på jobbet hade tillämpats under lång tid – muntligt och direkt vid maskinerna – utan att kunskaperna hade dokumenterats. När medarbetare sedan slutade efter till exempel 15 års anställning gick även kunskap förlorad som var nödvändig för att verksamheten skulle fortsätta att fungera smidigt. Därför ville företaget utveckla en hybridmodell för lärande som kombinerar praktik – lärande vid maskinerna – med teori, till exempel i form av strukturerade instruktionsvideor. I dagens arbetsvärld har lojaliteten mot företagen förändrats med en ökad personalomsättning som följd. Det innebär att företagets erfarna medarbetare behöver utbilda nyanställda mycket oftare och samtidigt hantera en ökad arbetsbelastning. Företaget sökte ett format för lärande som kunde avhjälpa detta och samtidigt fungera som stöd för medarbetarna i en situation med ökad brist på arbetskraft.

HAI fick vetskap om Cornerstone år 2018 när en konkurrent blev tvungen att pausa sin verksamhet på grund av cyberattacker.. För att kunna utbilda arbetsstyrkan i att hantera säkerhetsrisker behövdes ett anpassat format – en lärandeplattform med dokumenterat innehåll tillgängligt för alla, där kvalitetskrav kan kommuniceras inom företaget och där medarbetarna aktivt deltar i lärandeprocessen. Plattformen skulle också säkerställa att lärandet verkligen genomförs och förankras. Behovet av modern digital teknik för lärande var det som utlöste samarbetet med Cornerstone.

Företaget har många yrkesskickliga medarbetare som behövde en annorlunda och smidigare inlärningsmetod. En annan faktor var att hur personer lär sig har förändrats över tid. Vi klarar i allmänhet inte av att fokusera aktivt under längre sammanhängande lektionspass på 30‒40 minuter. Därför ville HAI kunna erbjuda nytt lärandeinnehåll för att förbättra medarbetarnas utveckling. Flexibiliteten i Cornerstones digitala verktyg blev därför rätt lösning för HAI.

Resultat

Lärande är nyckeln till framtiden

Lärande har blivit oerhört viktigt i företagskulturen och inte enbart på grund av pandemin. Arbetsuppgifter och krav förändras snabbt i dagens arbetsliv. Medarbetare måste hela tiden omstöpa sig själva och lära nytt vartannat eller vart tredje år. För HAI är det viktigt att kunna tillvarata den individuella utvecklingen och potentialen hos hela personalstyrkan. Möjligheter till lärande på jobbet är inte längre bara "trevligt att ha" utan oerhört viktigt som förberedelse för framtida krav och utmaningar.

‎‎

Mobil tillgänglighet ger större flexibilitet

Med Cornerstones plattform kan HAI erbjuda medarbetarna innehåll anpassat för 5‒9 minuters inlärning som också är tillgängligt på mobila enheter. Exempelvis kan medarbetare komma åt lärandeinnehåll om maskinindrift via en smartphone på arbetsstället med hjälp av en QR-kod.

Cornerstone användes också som ett flexibelt verktyg för lärande under pandemin. Medarbetarna kunde välja att delta i webbseminarier och på så vis gå vidare med sitt lärande trots den svåra situationen. De blev till och med skickligare på digitalt lärande.

Lärandeinnehåll på flera språk förenklar tillgängligheten

Det blir allt viktigare för internationella företag att kunna arbeta med olika kulturer och språk. HAI har sitt huvudkontor i Österrike men har också verksamhet i tre andra europeiska länder: Tyskland, Polen och Rumänien. Företaget planerar också att etablera sig i Sydkorea. Cornerstones digitala plattform gör det möjligt för HAI att översätta lärandeinnehåll och göra det tillgängligt för medarbetare på deras eget språk, vilket är en stor fördel, särskilt vid grundläggande och standardiserad utbildning.

Hållbarhet

Hållbara produktionsmetoder har högsta prioritet för HAI – det är en del av företagets DNA – och något de vill ingjuta hos sin arbetsstyrka med hjälp av digitalt lärande. Aluminium har rykte om sig att vara dåligt för miljön. HAI producerar aluminium med lågt koldioxidavtryck. Till skillnad från en Europastandard på 8 till 9 ton CO2 per ton aluminium så använder HAI bara 2 ton CO2. För en fortsatt effektiv tillverkning är det viktigt att företagets medarbetare är uppdaterade om förändringar och innovationer i produktionen och har ett kontinuerligt lärande.

Lärande skapar lojalitet hos arbetsstyrkan

Trots bristen på arbetskraft vill HAI kunna nyanställa för att verksamheten ska löpa smidigt. Företaget positionerar sig därför som en attraktiv arbetsgivare. Men kanske ännu viktigare är att kunna behålla medarbetarna genom att stärka deras lojalitet. Personlig och yrkesmässig utveckling är särskilt viktigt för dagens arbetstagare. För att bättre kunna förstå medarbetarnas behov och mål samlar HAI in och analyserar data med Cornerstone. Det underlättar för företaget att kunna erbjuda personligt anpassat lärande och ständigt förbättra lärandets kvalitet.

Mer information

Vill du lära dig mer? Utforska våra produkter, kundberättelser och det senaste i branschen.

7 sätt som L&D förbättrar engagemang och resultat för organisationer

Blogginlägg

7 sätt som L&D förbättrar engagemang och resultat för organisationer

Modernt företagande utvecklas ständigt och framgång hänger på anpassningsbarhet, innovation och att ligga steget före. Det är inte bara de produkter och tjänster som ett företag erbjuder som driver på tillväxt, utan snarare den samlade kompetensen, hängivenheten och passionen hos dess arbetsstyrka. Branschtrenderna förändras hela tiden och det är individerna inom en organisation som håller den säker och blomstrande. Att ta hand om de mest värdefulla tillgångarna är inte bara ett strategiskt val – det är själva grundvalen för bestående framgång idag.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2024
Juridiskt