eBook

Remaking Work for a New World: 2024 HR Predictions

How well is your organization managing today’s rapid, unabated rate of change? According to employees, 41% don’t believe they have what they need to develop their skills, while 59% are on the lookout for more career guidance. So, it has never been more important for HR leaders to stay current with the latest trends and understand what they mean for their people and organization. Yet, more than 60% of organizations aren’t leveraging AI technology to optimize their talent programs.

To help strengthen your organization’s talent management program, Cornerstone has gathered the latest intelligence on HR trends for 2024 and beyond. Read our new eBook, Remaking Work for a New World: 2024 HR Predictions, to learn:

  • How leaders are using AI to map existing skills to content and improve instructional design
  • How maturing practices in hybrid work will drive better collaboration
  • Why companies are transforming the business into a skills marketplace for stronger workforce planning
  • Why organizations are moving away from annual performance reviews
  • How your organization can use predictive analytics to anticipate future business needs

Mer information

Vill du lära dig mer? Utforska våra produkter, kundberättelser och det senaste i branschen.

Ledarskap i osäkra tider

Blogginlägg

Ledarskap i osäkra tider

Dagens HR-ansvariga ledare behöver ha beredskap att hantera plötsliga förändringar som påverkar medarbetarnas arbetssituation i grunden. Det innebär att organisationer och ledare själva behöver utveckla nya styrkor för att kunna möta både utmaningar och möjligheter som en följd av ändrade förutsättningar på marknaden.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2024
Juridiskt