Datablad

조직의 변화를 효과적으로 관리

많은 HR 팀이 조직 구조가 통합되지 않은 환경 속에서 다양한 보고 시스템, 스프레드시트, 차트를 이리저리 옮겨다니며 시간을 낭비하고 있습니다. Saba Organizational Planning은 포괄적인 협업 솔루션으로, 중요한 HR 데이터를 사용하기 쉬운 플랫폼 한 곳으로 통합합니다. 인원수, 예산, 성과, 조직도 등 다양한 정보가 한 곳에 통합되므로, 정확한 인사이트를 즉각적으로 받아볼 수 있습니다. 이렇게 하면 비즈니스 환경이 변화하는 것에 맞춰 조직의 목표에 맞게 적극적으로 인재를 배치하고 조정할 수 있습니다.

Mer information

Vill du lära dig mer? Utforska våra produkter, kundberättelser och det senaste i branschen.

Cornerstone Performance

Datablad

Cornerstone Performance

Oavsett om du har medarbetarsamtal en gång om året eller en ständigt pågående utvärderingsprocess, kan du med Cornerstone Performance sätta upp mål, coacha medarbetare, generera feedback, leda talangutveckling och uppmärksamma bra resultat. Prestationsutvärdering och kompetensdata länkas sömlöst till internt lärande för medarbetardriven och ledarstödd tillväxt. Helt enkelt för att det bästa sättet att skapa tillväxt i hela verksamheten är att investera i medarbetar- och talangutveckling med Cornerstone Performance.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2024
Juridiskt