Blogginlägg

Alla vill bli bättre på att hantera förändring

De senaste åren har varit tuffa. Samtidigt finns verksamheter som lyckats hantera utmaningarna på ett bra sätt. De har varit snabba med att anpassa sina affärsstrategier efter nya förutsättningar och de har lyckats få med sig medarbetarna i de snabba, och ibland stora, omställningarna.

Nu är det många verksamheter som undrar hur de också kan bli bättre på att hantera förändring och bli mer framtidssäkra, så vad prioriterar de företag som gjort det här bra? Fyra Cornerstone-experter beskriver här de nya marknadstrenderna. Det handlar om allt från hur man kan dra nytta av att så många väljer att byta karriär, till vikten av att satsa på självdrivande kompetensutveckling.

Det finns för tillfället en mycket stor törst efter utveckling hos medarbetare och det gäller att ge dem det de vill ha, för att behålla dem. Viktigt inte minst med tanke på de eskalerande kompetensbristerna i många branscher. Vi börjar också se många fler AI-lösningar inom HR och frågan är vad det innebär i praktiken?

Tydliga interna karriärvägar

De senaste årens upp- och nedgångar har fått många att stanna upp och fundera över både livet och jobbet. En del har blivit av med sina jobb och tvingats tänka om. Andra har haft tid att tänka, vilket lett till att de blivit nyfikna på andra karriärer och aktivt tagit steg in i något nytt. Utbrändhet, känslan av att inte se någon väg till utveckling internt och dåliga löner spelar också in och påverkar den stora rörligheten vi idag ser på arbetsmarknaden.

“Varje arbetsgivare har ett ansvar att ge medarbetare möjligheter att utvecklas och vara framgångsrika,” säger Kimberley Cassidy, ansvarig för talang på Cornerstone. “Företag kan inte längre strunta i att ge medarbetare tydliga och individuella interna karriärvägar. En medarbetare som ser att de kan utvecklas internt, att det finns möjlighet att lära sig och utveckla nya kompetenser och ta sig an nya roller, ser att de har en framtid i verksamheten och är därför mer villiga att stanna kvar.”

Ta vårt eget företag Cornerstone som exempel. För att hålla medarbetarnas engagemang uppe under pandemin utvecklade våra talangledare ett program kallat “Cornerstone Gigs” där medarbetare som var intresserade av att bredda sin kompetens kunde utveckla färdigheter utanför sin existerande jobbroll. De korta gigg-projekten lades upp på webbplatsen av andra medarbetare, eller av projektledare som ville ha in någon med fräscha ögon eller som behövde konkret support. Giggen länkades dessutom till affärsmålen. 250 medarbetare registrerade sitt intresse, vilket resulterade i 75 interna gigg-placeringar.

“I Sverige pratas det mycket om de stora bristerna på rätt kompetens, och ofta höjs krav på att vi måste erbjuda mer och relevantare högskoleutbildning. Men det höga tempot på arbetsmarknaden gör att högskoleutbildning i sig inte kan lösa kompetensbristen.” Det säger Stefan Robsén, ansvarig för Cornerstone OnDemand i Norden och Baltikum.

“Intresset från organisationer att själva driva kompetensutveckling har ökat markant i regionen. Många av våra svenska koncerner driver avancerade program för att utveckla medarbetare, kunder och partners och det här är en trend som accelererar,” fortsätter han. “Det är inte så konstigt. Vi med våra platta och agila organisationer, där vi är vana vid att jobba på distans, gör att vi har naturliga fördelar som vi kan dra nytta av globalt,” menar Stefan.

För att stödja organisationer som vill erbjuda medarbetare bättre möjligheter att utvecklas och växa, krävs lösningar som hänger samman och som samtidigt ger en personlig upplevelse av lärande, kompetensutveckling och karriär-rörlighet för alla medarbetare.

Medarbetare vill själva driva sitt lärande

Vi har aldrig sett så högt tempo på jobbet som nu och utvecklingen går med rekordfart. En HR-undersökning av Gartner visar att hela 58% av anställda globalt kommer att behöva nya kompetenser för att kunna utföra sina jobb på ett bra sätt i framtiden.

Som medarbetare räcker det inte med att bli bättre på det man redan kan. Helt ny kompetens måste till för att hänga med. Ge medarbetarna rätt verktyg och resurser för lärande, och det visar sig att de är mycket mer intresserade av att utveckla sin kompetens, även utanför jobbet. Det är det vi kallar självdrivet lärande.

“Vi såg en fyrfaldig ökning av registreringar för självdrivna kurser i vårt kursbibliotek mellan 2020 och 2021,” säger Summer Salomonsen, VP med ansvar för produktion av kursinnehåll på Cornerstone. “Det är alltså inte bara HR-ansvariga som bokar kurser. Numera är det oftare enskilda medarbetare som aktivt söker sig till kurser som bidrar till deras karriärutveckling eller ger dem mer information och därmed breddar deras kompetens.”

Karriärutveckling är en av drivkrafterna, men många medarbetare fokuserar även på relationsrelaterade kompetensområden som ledarskap, team och kommunikation samt frågor kring jämlikhet, mångfald och inklusivitet.

“Medarbetare vill verkligen lära sig nytt på ett helt annat sätt än tidigare,” säger Salomonsen. “Vi har en unik möjlighet att erbjuda kurser och innehåll som är relevanta, intressanta och varierade och som de enkelt kan nå och som de dessutom själva aktivt väljer.”

Konkreta AI-lösningar inom HR

AI nämns allt oftare som ett verktyg för HR-avdelningar, bland annat vid rekrytering, för lärande och utveckling. Teknologin nyttjas inte för alla medarbetare än, men potentialen finns, menar Ajay Awatramani, produktansvarig på Cornerstone.

“Användningen av AI inom HR fortsätter att öka i takt med att nya verktyg lanseras och testas på marknaden,” säger Awatramani. “HR-ansvariga kommer med tiden att kunna fatta viktiga beslut kring verksamhet och personal, baserat på en kombination av HR-data och AI. Samtidigt kommer medarbetare att få hjälp av avancerade, personanpassade, konsumentliknande verktyg som gör dem mer effektiva och som dessutom ökar deras karriärmöjligheter utifrån deras egna villkor. Det är verkligen en win-win-situation.”

Mercers studie av globala talangtrender stärker den bilden. Undersökningen visar att “mer än 60% av företagsledare anser att HR-trenden med störst inverkan, är användningen av databaserad talanganalys som underlag för beslut.”

Med rätt användning av maskininlärning och AI-teknologier kan HR-ledare till exempel koppla samman lärande och verksamhetstillväxt, inte bara genom att identifiera kompetensklyftor, utan genom att guida medarbetare mot kurser och innehåll som bidrar till att klyftorna fylls.

AI kan dessutom rikta rätt utvecklingsmöjligheter till individuella medarbetare genom att hitta och delegera interna projekt på ett relevant sätt. AI gör att båda grupperna kan nå sina mål mycket snabbare och med högre träffsäkerhet än tidigare.

Den uthålliga HR-branschen

Det strategiska värdet av HR har gått upp markant under de senaste årens turbulens. Här på Cornerstone är vi övertygade om att vi kommer att fortsätta se samma fantastiska utveckling, med många transformativa förändringar på vägen mot ett nytt sätt att se på arbete.

Om du är intresserad av framtidens möjligheter och vill lära dig mer om hur din organisation kan skapa engagerande upplevelser för dina medarbetare, koppla samman kompetens- och karriärutveckling och möta framtiden bättre förberedd, läs gärna vår guide för talangledare.

Mer information

Vill du lära dig mer? Utforska våra produkter, kundberättelser och det senaste i branschen.

Vilka utmaningar möter svenska organisationer?

Blogginlägg

Vilka utmaningar möter svenska organisationer?

Många organisationer brottas med hur de ska få med sig alla medarbetare i den snabba utvecklingen och kompetensutveckling har seglat högt upp i prioritering. Ledande konsultbolaget HerbertNathan & Co samlade representanter för landets fyra ledande lärplattformar i ett rundabordssamtal för att diskutera utmaningarna när lärande ska bli en del av vår vardag och ett sätt att utveckla en stark kultur.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2024
Juridiskt