eBook

Build great, engaging managers

EMPLOYEES QUIT MANAGERS, NOT JOBS

A recent Udemy study found that nearly half of employees surveyed had quit because of a bad manager, and almost two-thirds believed their manager lacked proper managerial training.

Translation? Employees aren’t quitting their jobs—they’re quitting their bosses. That’s bad news for organizations planning for innovation, succession, and market longevity. Your people are your organization’s most valuable resource—and turnover is expensive not just in terms of sourcing, rehiring, and training costs, but also lost productivity.

Yet being a good, let alone a great, boss is tough.

Managers may have skills, training, education, and experience to create an engaged, motivated workforce. According to Gallup, today’s great managers—those who drive higher levels of engagement and productivity in employees—are “strengths-based, engagement-focused, and performance-oriented.”

Download the ebook to learn how to create all-star managers that employees love.

Mer information

Vill du lära dig mer? Utforska våra produkter, kundberättelser och det senaste i branschen.

Cornerstone Performance

Datablad

Cornerstone Performance

Oavsett om du har medarbetarsamtal en gång om året eller en ständigt pågående utvärderingsprocess, kan du med Cornerstone Performance sätta upp mål, coacha medarbetare, generera feedback, leda talangutveckling och uppmärksamma bra resultat. Prestationsutvärdering och kompetensdata länkas sömlöst till internt lärande för medarbetardriven och ledarstödd tillväxt. Helt enkelt för att det bästa sättet att skapa tillväxt i hela verksamheten är att investera i medarbetar- och talangutveckling med Cornerstone Performance.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2024
Juridiskt