eBook

Channel sales training—The pathway to higher revenue 

Channel sales help you to scale your business and expand your reach, but this scale can also pose challenges. Many organizations struggle to create consistency in the sales experience among resellers, dealers, franchisees, and others—especially when these channel sales partners are selling more than one solution. To further add complexity, the road-show style trainings and annual conferences that many organizations relied on to keep channel sale partners up to date on company news, product updates, and sales training came to an abrupt halt due to the Covid-19 pandemic. In todays world of rapid product development and evolution, without expertise, reps are at a severe disadvantage to increase their sales. However, an online channel sales training portal removes the limitations of the physical world to provide training anytime, anywhere.

Mer information

Vill du lära dig mer? Utforska våra produkter, kundberättelser och det senaste i branschen.

E-bok: Skapa engagerade superchefer

eBook

E-bok: Skapa engagerade superchefer

Anställda slutar inte för att de inte gillar jobbet, utan för att de inte gillar chefen. Det är dåliga nyheter för organisationer som investerat stora summor på innovation och satsar på att bli kvar länge på marknaden. Humankapitalet är en organisations mest värdefulla resurs – en hög personalomsättning kostar inte bara mycket när det gäller att rekrytera och utbilda ersättare, utan också i form av förlorad produktivitet.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2024
Juridiskt