Datablad

コーナーストーン ・スキルグラフ_テクニカルデータシート

Nonprofit page hero

Cornerstone Skills Graphは、従業員のスキル にフォーカスした人財戦略を取るうえで最適な方 法です。コーナーストーンのどの製品でも、このツー ルの2.5億の職種、51,000種類を超えるスキルのイ ンテリジェントオントロジーを使用して、従業員の 能力を向上できます。各従業員プロフィールの中心 となる要素です。

Mer information

Vill du lära dig mer? Utforska våra produkter, kundberättelser och det senaste i branschen.

Hur bygger man upp de power skills som dagens miljö kräver av varje anställd

Artikel

Hur bygger man upp de power skills som dagens miljö kräver av varje anställd

Du kanske har hört att det numera talas mycket om power skills. En del säger att det är en ny benämning på vad som tidigare kallades mjuka färdigheter eller mänskliga färdigheter. Men den beskrivningen räcker inte riktigt till. Den nya arbetsmiljön som vi verkar inom efterfrågar en kombination av specifika mjuka och hårda färdigheter. Varje medarbetare, oavsett befattning, behöver power skills för att nå framgång i den digitala omvandling som just nu pågår.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2024
Juridiskt