eBook

Förbered din organisation för framtidens talangrörlighet

Medarbetares arbetssätt – var, när, varför och med vem man arbetar – fortsätter att utvecklas i takt med det föränderliga affärslandskapet.

Oförutsedda utmaningar har medfört dramatiska förändringar i arbetsstyrkan. Pandemin tvingade företagen att snabbt vidta helt nya typer av åtgärder allteftersom affärslandskapet förändrades. Medarbetare flyttades till nya projektteam för att ta sig an både nya utmaningar och möjligheter. Tekniska innovationer gör att nya typer av kompetens utvecklas i allt snabbare takt.

Samtidigt är medarbetarengagemanget fortfarande lågt och talangbristen är den största på 20 år. Det blir allt mer avgörande för företagen att lista ut hur de ska attrahera och behålla de talanger de behöver för att driva sin verksamhet framåt. Även produktiviteten ligger på historiskt låga nivåer på grund av stress, utbrändhet, bristande tillgång till rätt kompetens och vår oförmåga att tänka nytt kring vad arbete innebär (i stället för att helt enkelt automatisera befintliga processer).

Mer information

Vill du lära dig mer? Utforska våra produkter, kundberättelser och det senaste i branschen.

Cornerstone HR

Datablad

Cornerstone HR

Tack vare centralisering av registerhantering och sömlös koppling av persondata, erbjuder Cornerstone HR en förbättrad helhetssyn för dina medarbetare och revolutionerar möjligheterna för organisationer att samla personuppgifter på en plattform för talanghantering.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2024
Juridiskt