FRAMTAGEN AV CORNERSTONE PEOPLE RESEARCH LAB I SAMARBETE MED LIGHTHOUSE RESEARCH & ADVISORY

Undersökning om personalrörlighet EMEA 2023

En ny global undersökning utforskar metoder för att skapa de meningsfulla och skalbara tillväxtmöjligheter dina anställda vill ha.
Nonprofit page hero

Hjälp din organisation att utvecklas samtidigt som du stärker dina medarbetare.

Hjälp dina anställda att utveckla sin karriär inom organisationen och behåll de bästa talangerna under längre tid med den senaste rapporten från Cornerstone People Research Lab och Lighthouse Research & Advisory. Denna rapport, “Klara, färdiga, väx: Byggstenarna för högimpakts-personalrörlighet" hjälper dig att förstå dina anställdas förväntningar kring intern utveckling och vad företagets ledare måste göra för att lyckas.

Du får lära dig hur du kan:

Du får lära dig hur du kan:

  • Förbättra anställdas insyn i nya roller och möjligheter
  • Förstå hur anställdas kompetensutvecklingsmål kan variera beroende på demografi
  • Förena ledare, kultur och teknik i en enhetlig rörlighetsstrategi
  • Säkerställa att dina högpresterande affärsledare prioriterar medarbetarnas utveckling
  • Minska omsättningen bland anställda och stärk engagemang med beprövade metoder

73%

av medarbetare idag vill känna till karriärmöjligheter inom sin egen organisation

Den ledande

framgångsfaktorn för intern karriärutveckling är helt enkelt volym: antalet interna förflyttningar

51%

av anställda inom EMEA säger att det bästa sättet företaget kan stödja deras kompetensutveckling är att ge dem möjligheter att stärkas och växa

50%

av medarbetare i frontlinjen i EMEA säger att en stöttande chef som ger karriärvägledning och utvecklingsmöjligheter kan vända på en otillfredsställande arbetssituation

Det främsta

sättet arbetsstyrkan i EMEA får insyn i utvecklingsmöjligheter är via samtal med chefer, enligt ledare inom utbildning

33%

av organisationer i EMEA säger att deras anställda har insyn i karriärmöjligheter via någon form av teknik

Stötta människor, stötta utveckling

Stötta människor, stötta utveckling

Organisationer med en högre andel ledare och chefer som stödjer medarbetarutveckling har bättre ekonomiska resultat, behåller sina anställda längre och har mer engagerade medarbetare.

Lås upp potential på en personlig nivå

Kvinnor var ungefär
33 % mer villiga än män att utforska projekt som hjälper dem att lära sig nya eller annorlunda kompetenser

Personer under 45 års ålder är ungefär 50% mer benägna än de över 45 att utforska projekt som utvecklar nya kontakter och mentorer

Medarbetare i större organisationer (mer än 1 000 anställda) prioriterar projekt som låter dem utforska andra interna möjligheter utan att riskera sin nuvarande position

Om undersökningen

Om undersökningen

Cornerstone People Research Lab och Lighthouse Research & Advisory samlade svar via online-undersökningar från 1 060 arbetsgivare och 1 000 anställa i EMEA, Nordamerika och APAC i juli 2022.

Fyll i formuläret för att ladda ner undersökningen i sin helhet.

Mer information

Vill du lära dig mer? Utforska våra produkter, kundberättelser och det senaste i branschen.

Fokus på Cognita Schools och Symphony Retail

Datablad

Fokus på Cognita Schools och Symphony Retail

I en global organisation är distansarbete varken nytt eller unikt. Att koordinera medarbetare i olika länder och tidszoner har alltid varit en del av arbetet för HR-avdelningar i stora och spridda organisationer. Men att hantera något så komplext är aldrig enkelt, och det går bara om man väljer rätt strategi. Vilket är bäst – flera decentraliserade lokala strategier eller en sammanhållen centraliserad, global strategi? Förutom att båda har global spridning kunde Symphony RetailAI och Cognita Schools inte vara mer olika varandra. Ändå har båda varit framgångsrika när det gäller att hantera sina globala team med liknande metoder och en AI-driven plattform.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2024
Juridiskt